تاریخ ماه رمضان 1397 | ماه رمضان ۲۰۱۸

تاریخ ماه رمضان 1397 | ماه میهمانی خدا، ماهی که خداوند پر ارزش ترین شب سال را در آن قرار داده است تا بندگانش از ثوابی بیشتر هزار ماه عبادت، تنها با یک شب عبادت کردن بهره مند گردند. ماه رمضان ۹۷ در راه است، پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه، اول ماه رمضان ۹۷ می باشد. به مناسبت شروع ماه رمضان ۹۷ متن زیر آورده شده است که با هم می خوانیم.

ماه رمضان سال 1397 هجری شمسی (1439 هجری قمری) در پنجشنبه 27 اردیبهشت شروع می شود.
ماه رمضان ماهی است که ؛
1. قرآن در آن نازل شده است.
2. روزه گرفتن آن باعث بخشش تمام گناهان گذشته فرد می شود.
3. شب زنده داری هایش باعث بخشش تمام گناهان گذشته فرد می شود.
4. در آن شب قدری وجود دارد که از هزار ماه بهتراست و به عبادت سپری نمودن آن شب باعث بخشش تمام گناهان گذشته فرد می شود.
5. دروازهای دوزخ بسته می شوند .
6. شیاطین سرکش به زنجیر بسته می شوند.
7. دروازهای رحمت الهی باز می شوند .
8. دروازهای بهشت باز می شوند.
9. روزه و نمازش باعث پرهیزگاری فرد می گردد.
10. هر روز زمان افطارباعث شادی روزه دار می گردد.
11. در آخرت باعث شادی روزه داران می گردد.
12. روزه دارانش را از دروازه ریّان وارد بهشت می کند.
13. پاداش روزه دارانش را مستقیما خود الله متعال می دهد.
14. بوی دهان روزه دارانش بنزد الله متعال از بوی مشک وانبر بهتر و خوشبوتر است.
15.همچون سپر انسان را از شر شیاطین و گناهان محفوظ می دارد.