چگونه بفهمیم سهام عدالت داریم سود سهام عدالت به چه کسانی تعلق میگیرد

چگونه بفهمیم سهام عدالت داریم طبق اظهارات رئیس کل سازمان خصوصی سازی, سهام عدالت تنها به کسانی که در سال های قبل فرم های مربوطه را تکمیل و ارسال نموده اند و و کاغذ ثبت نام نهایی را دریافت کرده اند, تعلق می گیرد در این مقاله به جزئیات پیرامون این موضوع پرداخته شده است

طرح توزیع سهام عدالت در کشور با هدف انتقال بخشی از مالکیت دولت به اقشار آسیب پذیر در ابتدای کار دولت نهم پیشنهاد و مورد توجه قرار گرفت؛ به گونه ای که پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه شماره 72683/ت 34484 ه تاریخ 17/11/1384 هیات وزیران با عنوان «آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد.

همچنین از زمان ابلاغ و در دستور کار قرار گرفتن، این طرح تاکنون با فراز و نشیب ها و گاهی انتقاداتی همراه بوده و گستردگی و تحت پوشش قرار گرفتن حدود 49 میلیون نفر از جمعیت کشور نیز کار به ثمر رسیدن آن را زمانبر کرده است.

از این رو ابهاماتی در خصوص شرایط مشمولین سهام عدالت و این موضوع که چه کسانی سهامدار نهایی و مشمول این سهام هستند، مطرح است. بر این اساس رئیس کل سازمان خصوصی سازی معتقد است: افرادی از نظر سازمان خصوصی سازی مشمول نهایی سهام عدالت هستند که در سالیان گذشته فرم های مربوط به ثبت نام سهام عدالت را پر کرده باشند و به این سازمان ارسال کرده باشند.

البته این سازمان فرمهای آنها را بررسی کرده و پس از این مرحله، دعوتنامه های مربوطه را به دست مشمولین رسانده است و مشمولین نیز پس از درج اطلاعات لازم، این فرم و سایر مدارک لازم را به تعاونی های شهرستانی سهام عدالت داده اند و در مقابل کاغذی را دریافت کرده اند که به منزله ثبت نام نهایی سهام عدالت است و در حال حاضر بسیاری از مشمولین این برگه ها را دارند.

بنابراین مشمولانی که در سالهای گذشته این مراحل را طی کرده اند، مشمول نهایی سهام عدالت نام می گیرند.

در مورد مشمولینی که این برگه ها را گم کرده اند یا برگه های سهام عدالت آنها مفقود شده است وضعیت بدین شکل است:

این دسته از مشولین نباید نگران باشند؛ چرا که برگه های سهام عدالت آنها محفوظ است و مشخصات آنها از جمله کد ملی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. بر این اساس اطلاعات کامل مشمولین در سازمان خصوصی سازی محفوظ و قابل دسترسی است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:

اگر کسی برگه سهام عدالت خود را گرفته باشد و در حال حاضر در قید حیات نباشد نیز سهامش محفظ است و در زمان آزادسازی، وراث آنها می توانند در این زمینه اقدام کنند.

همچنین سهام عدالت به افرادی که تازه که متولد شده اند تعلق نمی گیرد.

منبع: اقتصاد نیوز