سیرک ها

از جمله راه های مؤثر در شناخت هر چه بیشتر گونه های جانوری به افراد, پس از باغ وحش, می توان به سیرک اشاره کرد

از جمله راه های مؤثر در شناخت هر چه بیشتر گونه های جانوری به افراد، پس از باغ وحش، می توان به سیرک اشاره کرد.

بسیاری بر این باورند که نگهداری از حیوانات در مناطقی به غیر از مناطق اصلی زندگی آنها به موجودات آسیب می رساند.این افراد که عمدتاً طرفداران حقوق حیوانات هستند معتقدند که حتی نگهداری حیوانات در باغ وحش نیز کاری مذموم و ناپسند است.آنها براین عقیده هستند که تغییر در محل زندگی موجودات به تغییر عادات و رفتار موجود می انجامد.حتی در صورت هماهنگ نبودن با شرایط جدید چه بسا ممکن است که به مرگ حیوان منجر شود.

حضور حیوانات در سیرک نیز پیامدهای گوناگونی به دنبال دارد.حیوانات حاضر در سیرک پیش از اجرای نمایش ماه ها و یا سال ها آموزش و تعلیم می بینند.این وضعیت موجب می شود که موجودات حاضر در سیرک بیش از هر زمان دیگری از شرایط طبیعی زندگی جانوری فاصله بگیرند.در باغ وحش ها سعی می شود حداقل های لازم برای شبیه سازی محیط حیوان انجام شود.اما این حداقل ها در سیرک ها رعایت نمی شود.

به علاوه حضور حیوانات در سیرک ها همواره خطر آفرین بوده است.این خطر بیش از هر چیز متوجه حیوانات است.به عنوان مثال پس از مرگ یک فیل در جریان اجرای یک سیرک در ایالات متحده آمریکا وزارت کشاورزی این کشور از اجرای نمایش جلوگیری کرد. فعالان حقوق حیوانات و محیط زیست معتقدند که اقدامات این چنینی به تنهایی نمی تواند کار گشا باشد. آنها خواستار اقدامات گسترده هستند تا از حیوانات در چنین کارهایی استفاده نشود.یکی از گروه های طرفدار حقوق حیوانات نواری ویدیویی که در آن برای آموزش فیل و حضور در سیرک از شلاق استفاده شده و موجب آسیب رساندن به این حیوان شده بود را منتشر کرد. آموزش حیوانات برای اجرای دقیق حرکات زمان بر و پر هزینه است که در اکثر موارد آموزش دهندگان از شلاق استفاده می کنند. در بسیاری از موارد نیز با قرار دادن طعمه باعث حرکت حیوان می شوند.چنین رفتاری بر خلق و خو و رفتار حیوان تأثیر می گذارد.

در بسیاری از سیرک ها از شیر و یا ببر استفاده می شود.چنین حیواناتی به دلیل نادر بودن بیش از بقیه در معرض خطر و تهدید قرار دارند. قرار دادن شیرها در کنار یکدیگر و رژه آنها و یا پریدن آنها از حلقه آتش باعث خواهد شد که با ترس و احتمال بروز خطر چنین اقدامی را انجام دهد. ترس انجام کار در انسان بیش از انجام آن باعث بروز استرس می شود. در حیوانات نیز وضعیت به همین گونه است. حیوانات در شرایط طبیعی هرگز از میان آتش نمی پرند، اما در سیرک ها برای تشویق حاضران و یا برای گرفتن تکه گوشتی از میان حلقه آتش می پرند و روی دو پا می ایستند.

همچنین در بسیاری از سیرک ها در سراسر جهان از فوک استفاده می شود. این حیوان جزو موجوداتی است که نیاز به مراقبت ونگهداری ویژه دارد و نمی توان از آن همچون سایر موجودات مراقبت کرد. نوع غذای متفاوت فوک که عمدتاً دریایی است و همچنین شرایط ویژه نگهداری از او موجب شده برای نگهداری این حیوان دقت بیشتری صورت بگیرد. در سیرک ها نیز بسیاری از شکارچیان گونه های کمیاب جانوری را شکار می کنند و آنها را در اختیار صاحب سیرک ها قرار می دهند.

بیش از هرچیز حرکت مداوم سیرک ها و رفتن آنها از شهری به شهر دیگر بر وضعیت حیوانات حاضر در سیرک تأثیر منفی بر جای می گذارد. شرایط ویژه آب و هوایی شهرها و همچنین ناتوانی در انطباق سریع حیوانات با شرایط جدید موجب خواهد شد که آنها از حال و هوای طبیعی و نشاط خود فاصله بگیرند.