چه اتفاقی می افتد که موضوع آب, امنیتی می شود چه اتفاقی رخ می دهد که کمیسیون امنیت ملی روی این موضوع دست می گذارد

در ماه های گذشته اظهارنظرها ,همایش ها و درباره بحران آب شدت گرفته است از دیپلماسی آب سخن گفته می شود کمیسیون امنیت ملی مجلس, کمیته آب تشکیل می دهد و به تازگی هم بنیاد آب ایرانیان به رئیس جمهوری نامه نوشته است به نظر شما چه اتفاقی می افتد که موضوع آب, امنیتی می شود چه اتفاقی رخ می دهد که کمیسیون امنیت ملی روی این موضوع دست می گذارد

شرایط به گونه ای پیش می رود که موضوع به مسئله امنیتی برای ایران تبدیل شده است؛ همایش ها برگزار، کمیته ها تشکیل و نامه ها نوشته می شوند، پس از آنکه کمیسیون امنیت ملی مجلس، موضوع آب را مسئله ای امنیتی تلقی کرد و کمیته آب تشکیل داد، در تازه ترین رخداد «بنیاد آب ایرانیان» هم نامه ای درباره «وضع فوق العاده آب در کشور» به رئیس جمهوری نوشته است. «شرق» درهمین باره با حجت میان آبادی، مدرس دانشگاه های تربیت مدرس تهران و فردوسی مشهد، گفت وگو کرده است. او دکترای مدیریت منابع آب دارد و پژوهشگر دیپلماسی آب است. میان آبادی معتقد است: «کم آبی به معنای کم آبی بحران نیست. می خواهم بگویم که «ترم» یا عبارتی با عنوان «بحران کم آبی» درست نیست؛ اما آنچه که کم آبی را تبدیل به بحران می کند، «سوءمدیریت» و «حکمرانی بد» است. برای نمونه استان های مرکزی ایران، استان های کم آبی هستند، اما می توانیم بگوییم که این مناطق، ٣٠٠ سال است که بحران آب دارند؟ خیر؛ نمی توانیم چنین ادعایی کنیم؛ هرگز هم به این شکل نبوده است؛ چراکه آنها خودشان را با این مسئله سازگار کرده بودند».

در ماه های گذشته اظهارنظرها ،همایش ها و... درباره بحران آب شدت گرفته است؛ از دیپلماسی آب سخن گفته می شود؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس، کمیته آب تشکیل می دهد و به تازگی هم بنیاد آب ایرانیان به رئیس جمهوری نامه نوشته است. به نظر شما چه اتفاقی می افتد که موضوع آب، امنیتی می شود؟ چه اتفاقی رخ می دهد که کمیسیون امنیت ملی روی این موضوع دست می گذارد؟ از اینها گذشته، می دانیم که بحران تأمین آب یعنی مسئولان کشور نتوانند آب مورد نیاز مردم را از سه منبع آن یعنی نزولات جوی، آب های سطحی و آب های زیرزمینی تأمین کنند. به گمان شما کدام یک از این موارد در ایران جدی تر است؟

هیچ کدام. چون هر سه این موارد فقط بر رویکرد مدیریت عرضه یا به اصطلاح همان مدیریت سازه ای استوار است. مشکل ما، بحران تأمین آب نیست بلکه مشکلات ریشه ای تر و جدی تری داریم که مشکل تأمین آب معلول آنهاست.

به گمان شما مهم ترین مسئله در این حوزه چیست و چه شده که به مسئله ای امنیتی تبدیل شده است؟

اصولا امنیت آبی و امنیت غذایی دو رکن مهم امنیت ملی هر کشور هستند. پس موضوع آب، نه فقط در سال های گذشته که سالیان سال و حتی قرن هاست که جنبه امنیتی داشته است؛ اما اینکه ما به تازگی یاد این موضوع افتاده ایم به دلیل نبود نگاه کلان و راهبردی به مشکلات آبی است. در بسیاری از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته دنیا سال هاست که مراکز متعدد آب، اقلیم و امنیت ملی دایر شده است که مسائل و جنبه های امنیتی آب و اقلیم را امنیت ملی آن کشورها تلقی کرده و کشورهایی را که در آن نفوذ دارند بررسی و تحلیل می کنند. در ایران ما مدت هاست که از مرحله بحران و از مرحله تنش در مسائل آبی گذشته ایم و اکنون برخی از ابعاد مشکلات آبی با برداشت مسئولان، در حال پیداکردن جنبه های امنیتی است. بنابراین درحال حاضر برخی نهادها و سازمان ها تصمیم می گیرند کمیته هایی تخصصی درباره موضوع امنیت آبی تشکیل دهند. این موضوع از یک سو می تواند مثبت باشد اما از سوی دیگر می تواند جنبه منفی نیز داشته باشد. اینکه مسئولان و کارشناسان به موضوع آب، فقط به دیده امنیتی نگاه کنند، برای آب خطرناک است؛ چرا که باعث می شود نگاه جامعی که برای مدیریت آب لازم است، حذف شود و به همه مسائل فقط با نگاه امنیتی نگریسته شود.

اما اینکه اعتقاد داشته باشیم، آب یک منبع استراتژیک برای تأمین امنیت ملی و یکی از ابعاد مهم امنیتی و امنیت ملی ایران است و طرح های کلان آبی دارای ابعاد امنیتی و سیاسی هستند، قطعا یک نگاه مثبت است که می تواند بخشی از ابعاد مغفول مانده بسیاری از طرح ها و پروژه های آبی را که درحال حاضر در کشور در حال مطالعه، طراحی یا اجراست مشخص و پررنگ کند. این نگاهی است که باید سال ها پیش اتفاق می افتاد. برای مثال این روزها مکرر از سوی مسئولان دولتی بیان می شود که خشک شدن دریاچه ارومیه می تواند ابعاد و تبعات جدی ملی و امنیتی برای کشور داشته باشد درحالی که آن زمان که به اسم توسعه ارومیه، سدها و طرح های مختلف توسعه آب اجرا شد و همچنین کشاورزی در منطقه اتفاق می افتاد، هیچ یک از مسئولان به ابعاد مغفول مانده این طرح ها در آینده نه چندان دور توجه نمی کرد و آنها را جدی نمی گرفت. یعنی کسی از مسئولان حتی تصور نمی کرد برخی طرح های کلان آبی مثل افراط در سدسازی یا حفر چاه های غیرمجاز بتواند چنین مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند که ابعاد و تبعات ملی و امنیتی داشته باشد و این همان نگاهی است که متأسفانه همچنان بسیاری از مسئولان از آن غافل هستند. بنابراین بین ابعاد امنیتی آب و امنیتی کردن آب باید تفاوتی جدی قائل شد.

نکته دیگری که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد این است که تشکیل کمیته های مختلف تا چه حد می تواند اثرگذار باشد؟ بررسی این نکته که کمیته هایی که تاکنون تشکیل شده تا چه اندازه پیش برنده و مؤثر بوده است؟ در این میان باید دید خروجی تشکیل این کمیته ها چیست.

خب با این اوصاف به گمان شما مهم ترین نکته ای که «آب» را به یک موضوع جدی تبدیل می کند چیست؟ چون به هر روی گذشته از اینکه کشور با موضوع کم آبی مواجه است، سیستم تصفیه [H١] آب کشور هم بسیار ضعیف است و این فقط یک مثال از مصائب پرشمار آبی کشور است.

در بحث ابعداد بحران، اینکه تعریف ما از بحران چیست یک بحث است و اینکه کم آبی بحران است یا خیر، بحث دیگری است. مهم ترین نکته ای که به گمان من باید در نظر گرفته شود این است که کم آبی به خودی خود هیچ گاه به معنای بحران نیست. نه فقط به معنای بحران نیست بلکه می تواند باعث ایجاد تنش و درگیری هم نشود. مکرر در نقاط مختلف دنیا ثابت شده کم آبی حتی یک فرصت بوده است؛ تا جایی که حتی به مشارکت و همکاری هم تبدیل شده است.

یعنی شما معتقدید کم آبی بحران نیست؟

دقت کنید که کم آبی به معنای کم آبی بحران نیست. می خواهم بگویم که «ترم» یا عبارتی با عنوان «بحران کم آبی» درست نیست؛ اما آنچه کم آبی را تبدیل به بحران می کند، «سوءمدیریت» و «حکمرانی بد» است. برای نمونه استان های مرکزی ایران، استان های کم آبی هستند اما می توانیم بگوییم که این مناطق، ٣٠٠ سال است که بحران آب دارند؟ خیر؛ نمی توانیم چنین ادعایی کنیم؛ هرگز هم به این شکل نبوده است؛ چراکه آنها خودشان را با این مسئله سازگار کرده بودند.

پس مشکل کجاست؟

همان طور که اشاره کردم، سیاست گذاری اشتباه اخیر در این مناطق، باعث شده که تقاضای کاذب آب افزایش پیدا کند؛ افزایش تقاضای آب با توجه به کمبود منابع آبی می تواند باعث ایجاد تنش، بحران یا چالشی جدی شود؛ یعنی سیاست گذارانی آمده اند که، سازگاری چندصدساله یا حتی چند هزارساله یک منطقه را برهم می زنند و از بین می برند؛ تقاضای کاذب ایجاد می کنند و بعد این تقاضاهای کاذب باعث ایجاد بحران می شوند. مصداق آشکار این سخن من، احداث صنایع به شدت آب بر در مناطق بسیار کم آب است. برای نمونه چرا باید در استان سمنان که استان بسیار خشک و کم آبی است، صنایع بسیار آب بری را تأسیس کنیم که بعد به کمبود آب بربخورند و بعد هم برای توجیه این کمبود آب و اینکه به تنش نرسیم، آب دریای خزر را شیرین کنیم و با هزینه بسیار زیاد به این استان انتقال دهیم؟ چرا باید کارخانه ای به عنوان «فولاد کویر» در منطقه فلات مرکزی ایران تأسیس شود؟ یا نمونه دیگرش کارخانه های فولاد دیگری که در مناطق خشک و کم آب ایران تأسیس شده اند. دشت خراسان، بحرانی ترین دشت کشور از منظر کسری آب زیرزمینی است. این دشت بیش از یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون مترمکعب کسری آب دارد. یکی از شهرهای بحرانی این دشت هم نیشابور است. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ در همین شهر، میزان نشست های زمین به دلیل برداشت بی رویه آب زیرزمینی به شدت بالاست؛ اما درست در همین شهر و در همین دشت کارخانه فولاد تأسیس شده است. بسیار خب؛ آن زمان متوجه این مسئله نبوده ایم؛ اما اینکه چرا امسال باز هم سه کارخانه فولاد دیگر تأسیس و راه اندازی شده اند، پرسشی جدی است.

پس به گمان شما این سوءمدیریت ها مهم ترین مشکل در مسئله آب کشور است. در مراحل بعدی کدام عوامل را مهم تر می دانید؟

بله؛ سیاست گذاری های غلط، سوءمدیریت ها و حکمرانی بد است که کم آبی را به بحران تبدیل می کند. کشورهای متعددی در جهان هستند که کم آب اند، اما دچار بحران نشده و نیستند؛ بدون اینکه حتی جنبه امنیتی هم پیدا کرده باشند. این چنین است که مهم ترین چالشی که با آن مواجهیم و از آن غافلیم همین «حکمرانی بد» و «سیاست گذاری های غلط» است.

خب؛ این توصیف شرایط و دلیل ایجاد بحران؛ به گمان شما حالا باید برای رفع آن چه کرد؟ در ماه های گذشته، همایش های بسیاری برگزار شده، مقاله های بسیار نوشته شده و این موضوع به بحث روز دولت و مجلس تبدیل شده است. حالا باید چه کرد؟

مهم ترین نکته امروز «خواستن تغییر نگرش در سیاست گذاری دولت ها» است. درواقع باید هرچه سریع تر رویکرد دولت به سیاست گذاری های کلان کشور تغییر کند؛ یعنی باید از مبانی توسعه غلط دست بکشیم. اکنون مسئولان در ایران در بسیاری از موارد دچار «توهم توسعه »اند. یکی از معضل های مهم کشور در بخش های مختلف، «توهم توسعه» است؛ یعنی ما باید یک بار دیگر توسعه را تعریف کنیم، به بخش های ریزتر تبدیلش کنیم و سپس در آن بازنگری جدی انجام دهیم. برای نمونه در استان سمنان که استان خشکی است، آیا توسعه باید بر مبنای صنایع آب بر باشد؟ یا توسعه استان به شدت پرتنشی مانند سیستان وبلوچستان باید براساس توسعه کشاورزی باشد؟ یا باید حمل ونقل و ترانزیت مبنای توسعه اینها باشد؟ چرا باید برای استان خشک، کم آب و مشکل دار سیستان وبلوچستان که برای تأمین آبش به خارج از کشور وابسته است، طرح های توسعه کشاورزی با هزینه های دو هزار میلیاردتومانی و بیشتر طراحی شود؟ آیا آن اقلیم خشک و کم آب مناسب کشاورزی است؟ اینها در حالی است که آن استان می تواند با پتانسیل بزرگی که دارد، محور توسعه حمل ونقل و ترانزیت باشد. بااین حال برخی مسئولان در زمان انتخابات ها وارد بحث توسعه استان ها می شوند و بحث کشاورزی را به این شکل مطرح می کنند و متأسفانه به آن هم افتخار می کنند. به گمان من باید نگاه مسئولان و سیاست گذاران کشور نسبت به توسعه اصلاح شود و این هم صرف تشکیل کمیته امنیتی آب در مجلس و... حل نخواهد شد. واقعیت این است که این کمیته ها باید پیش از بحران تشکیل می شدند؛ نه اینکه امروز به این فکرها بیفتند، اما حالا که به فکر افتاده اند باید به این موضوع بپردازند که «چرا» ایران به اینجا رسیده است. چه سیاست گذاری های اشتباهی ما را به این نقطه رساند و حالا چه اقدام هایی باید انجام شود که اجازه ندهند این سیاست گذاری های فعلی در کشور اجرا و پیاده شوند؛ چراکه با سیاست های فعلی ای که در بحث آب و مدیریت منابع روبه رو هستیم، من با قاطعیت به شما می گویم که با ادامه روند کنونی مدیریت و سیاست گذاری غلط آب در کشور متأسفانه چالش ها، تنش ها و ابعاد امنیتی آب در کشور در آینده ای نه چندان دور شدیدتر خواهد شد. بنابراین این کمیته ها باید با نگاه های جدی تری به ابعاد مختلف سیاست گذاری های غلط توسعه به خصوص در طرح ها و برنامه ریزی های کلان آب وارد شوند.

مهتاب قلی زاده