موفقیت جهانی نویسنده تبریزی در بحث ژئوتوریسم

خبرنگار کتاب «مبانی زمین گردشگری» که به همت یک نویسنده تبریزی به رشته تحریر درآمده، درزمره ۵ کتاب مرجع و قابل اعتماد ژئوتوریسم جهان قرار گرفت.

خبرنگار کتاب «مبانی زمین گردشگری» که به همت یک نویسنده تبریزی به رشته تحریر درآمده، درزمره ۵ کتاب مرجع و قابل اعتماد ژئوتوریسم جهان قرار گرفت. این کتاب که مؤلف آن بهرام نکوئی‌صدری است، در ژورنال بین‌المللی جئوهریتیج در سال ۲۰۱۱ توسط پروفسور رأس داولینگ پیشتاز گسترش توریسم زمین‌شناختی جهان مطرح شده و مورد استناد قرار گرفته است. مؤلف کتاب مبانی زمین گردشگری از سال ۸۴ پژوهشگر ژئوتوریسم بوده و به‌طور حرفه‌ای به کار نویسندگی و ترجمه کتب دانشگاهی اشتغال دارد.
این موضوع در مقاله‌ای با عنوان «پیشرفت‌های ژئوتوریسم جهان» چاپ سال ۲۰۱۱، به پنج کتاب تألیف شده در جهان اشاره و استناد شده که یکی از کتاب‌ها توسط یک مؤلف ایرانی نوشته شده است. کتاب مبانی زمین گردشگری با تأکید ایران توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی در اواخر سال ۸۸ به چاپ رسیده است. از ویژگی های خاص این کتاب ارائه تعریفی از ژئوتوریسم توسط مؤلف آن است که در زمره معدود تعاریف معتبر جهان قرار دارد و برای نخستین بار طبقه‌بندی از صنعت ژئوتوریسم در جهان را ارائه و همچنین برای نخستین بار در کشور لزوم حفاظت از پدیده‌های بی‌جان را مطرح کرده است.