فناوری نانو و پلاستیک های هوشمند

در نیمه سپتامبر, ۳۵۰۰ بازدید کننده برای آشنایی با کاربردهای نوین فناوری نانو از نمایشگاه NanoEurope در سوئیس بازدید کردند یکی از موضوعات اصلی این نمایشگاه, پلاستیک و پلیمر بود که افزودنی های نانومقیاس تأثیرات زیادی در بهبود کیفیت و کاربرد آنها داشت

در نیمه‌‌سپتامبر، ۳۵۰۰ بازدید‌کننده برای آشنایی با کاربردهای نوین فناوری‌نانو از نمایشگاه NanoEurope در سوئیس بازدید کردند. یکی از موضوعات اصلی این نمایشگاه، پلاستیک و پلیمر بود که افزودنی‌های نانومقیاس تأثیرات زیادی در بهبود کیفیت و کاربرد آنها داشت. نانوافزودنی‌ها می‌توانند باعث تولید تولیدات و فرآورده‌های جدیدی شوند؛ زیرا خصوصیات مواد به‌طور پایه‌ای در مقیاس نانو عوض می‌شد.

مترجم :

مرتضی آدینه‌نیا

http://www.olma-messen.ch