انواع چرخ دنده‌ها

نسبت چرخ دنده‌ها قدرت و سرعت خروجی را تعیین می‌کند.