تصفیه فاضلابهای حاصل از شستشوی شیمیایی سطوح مجاور دود در نیروگاههای سوخت فسیلی

در نیروگاهای با سوخت سنگین بخصوص نیروگاههایی که از مازوت با درصد گوگرد بالا استفاده می‌‌کنند،‌سطوح محفظه احتراق بویلر، یانگستروم و دودکش بعلت تماس مستقیم محصولات احتراق همواره پوشیده از رسوبات ترکیبات مختلف است.