نیروگاه برق آبی تلمبه ذخیره ای روشی برای ذخیره کردن و تولید برق به منظور تأمین تقاضای پیک بالا (حداکثر تقاضای مصرف برق) به واسطه حرکت آب بین دو مخزن ذخیره آب در ارتفاعات متفاوت است.

در زمان تقاضای کم برق، ظرفیت تولید برق اضافی برای پمپاژ آب به مخزن آب در ارتفاع بالاتر مصرف می شود. وقتی که تقاضای برق بیشتر است آب از ارتفاع بالا از طریق توربین تولیدکننده برق به طرف مخزن آب پائین تخلیه می شود.

مجموع توربین و ژنراتور قابل تغییر (برگشت) مانند پمپ و توربین عمل می کنند (معمولاً طرح توربین فرانسیس). بعضی از تأسیسات از معادن متروکه به عنوان مخزن پائین تر استفاده می کنند، ولی بسیاری از آنها از اختلاف ارتفاع بین دو حجم طبیعی آب یا از مخازن مصنوعی آب استفاده می کنند. نیروگاههای تلمبه ذخیره ای فقط آب را بین دو مخزن انتقال می دهند. ولی نیروگاههای ترکیبی تلمبه ذخیره ای مانند نیروگاههای برق آبی سنتی از طریق جریان رودخانه طبیعی برق تولید می کنند. نیروگاههائی که از روش تلمبه ذخیره ای استفاده نمی کنند نیروگاههای برق آبی سنتی گفته می شوند. نیروگاههای برق آبی سنتی که دارای ظرفیت ذخیره قابل توجه هستند ممکن است بتوانند نقش مشابهی مانند ذخیره تلمبه ای در شبکه ایفا کنند.

با توجه به تلفات تبخیر از طریق سطح آب و تلفات تبدیل، تقریباٌ بین ۷۰ تا ۸۵ درصد انرژی الکتریکی مصرف شده برای پمپاژ و انتقال آب به مخزن واقع در ارتفاع بالا را می توان مجدداٌ دریافت کرد. این روش هم اکنون مقرون به صرفه ترین وسیله ذخیره مقادیر زیاد انرژی الکتریکی براساس بهره برداری است. ولی هزینه های سرمایه و وجود جغرافیای مناسب عوامل مهم تصمیم گیری در این مورد هستند.

تراکم انرژی نسبتاً کم سیستم های تلمبه ذخیره ای به حجم بسیار زیاد آب یا اختلاف ارتفاع زیاد بین دو منبع آب نیاز دارند. مثلاً ۱۰۰۰ کیلوگرم آب (۱ متر مکعب) در بالای برج ۱۰۰ متری حدود ۲۷۲ کیلووات پتانسیل انرژی دارد. تنها راه ذخیره کردن مقدار قابل توجه انرژی، داشتن حجم زیاد آب در روی تپه ای نسبتاً نزدیک، ولی تا حد امکان در ارتفاع بالاتر و داشتن حجم آب دوم در منبع پائین است. در بعضی مکان ها این شرایط به طور طبیعی اتفاق می افتد و در شرایط دیگر یکی از منابع آب یا هر دو منبع آب به دست انسان ساخته و تهیه می شود. این سیستم مقرون به صرفه است چون نوسان های بار را در شبکه برق یکنواخت می کند و اجازه می دهد نیروگاههای حرارتی مانند نیروگاههای ذغال سنگی و نیروگاههای هسته ای که برق بار پایه را تولید می کنند بتوانند با راندمان پیک یا حداکثر (نیروگاههای بار پایه) به کار خود ادامه دهند در حالیکه نیاز به نیروگاههائی که سوخت های پرهزینه مصرف می کنند را کاهش می دهند. بهرحال هزینه سرمایه برای ساخت نیروگاههای ذخیره ای آبی زیاد است. نیروگاههای تلمبه ذخیره ای به کنترل فرکانس شبکه برق کمک می کنند و تولید برق را ذخیره می کنند. نیروگاههای حرارتی کمتر قادرند پاسخگوی تغییرات ناگهانی تقاضای برق باشند و باعث ناپایداری فرکانس و ولتاژ می شوند.

نیروگاههای تلمبه ذخیره ای مانند سایر نیروگاههای برق آبی می توانند در مدت چند ثانیه در مقابل تغییرات بار از خود عکس العمل نشان دهند. نمونه ای از نیروگاه تلمبه ذخیره ای طرح تلمبه ذخیره ای Ffestinog در

ولز Wales شمالی است که چهار توربین آبی دارد و ۳۶۰ مگاوات برق در مدت ۶۰ ثانیه در هنگام نیاز به برق تولید می کند.

اولین بار از سیستم تلمبه ذخیره ای در دهه ۱۸۹۰ در ایتالیا و سوئیس استفاده شد. در دهه ۱۹۳۰ توربین برق آبی قابل برگشت ساخته و در دسترس قرار گرفت. این توربین ها می توانستند به صورت توربین ژنراتور و در جهت عکس یا بطور معکوس به صورت پمپ های مجهز به موتور الکتریکی عمل کنند. آخرین توربین ها در مقیاس بزرگ فن آوری مهندسی توربین های دارای سرعت متغیر هستند که از راندمان بالاتری برخوردار هستند. این توربین ها همزمان با فرکانس شبکه، برق تولید می کنند و مستقل از فرکانس شبکه به صورت موتور پمپ عمل می کنند.

استفاده یا کاربرد جدید سیستم تلمبه ذخیره ای یکنواخت کردن نوسانات خروجی منبع برق متناوب است.

سیستم تلبمه ذخیره ای در زمان بازده بالا و تقاضای کم در حالیکه ظرفیت پیک اضافی تولید می کند بار اضافی را نیز جذب می کند. در بعضی از نقاط دنیا قیمت برق نزدیک به صفر یا گاهی حالت منفی دارد (انتاریو کانادا در اوائل سپتامبر ۲۰۰۶) که در این شرایط نشاندهنده این نکته است که تولید برق بیشتر از بار مصرفی است. احتمالاً سیستم های تلمبه ذخیره ای برای تعادل تولید برق از طریق نیروگاه فتوولتائیک با مقیاس بسیار زیاد حائز اهمیت خواهد بود.

در سال ۲۰۰۰، ایالات متحده آمریکا دارای ظرفیت تلمبه ذخیره ای به میزان ۵/۱۹ گیگاوات بود که ۵/۲ درصد ظرفیت تولید بار پایه این کشور را به عهده داشت. نیروگاه PHS منفی ۵/۵ گیگاوات ساعت انرژی تولید کرده است چون برای پمپاژ آب انرژی بیشتر از انرژی تولیدی مصرف می شود که به دلیل تبخیر آب، راندمان توربین و یا پمپ الکتریکی و فرسایش، تلفات انرژی اتفاق می افتد.

در سال ۱۹۹۹، اروپا از مجموع ۱۸۸ گیگاوات نیروی برق آبی ۳۲ گیگاوات ظرفیت تلمبه ذخیره ای داشت که نشاندهنده ۵/۵ درصد مجموع ظرفیت برق در اروپا است.

فن آوری های احتمالی

درمورد استفاده از منابع زیرزمینی مانند سدهای پائین تر تحقیقات به عمل آمده است. از معادن نمک می توان به عنوان منبع ذخیره آب در نیروگاههای تلمبه ذخیره ای استفاده کرد اگرچه حل نمک ناخواسته می تواند مسئله ساز باشد. در صورت امکان از تأسیسات زیرزمینی برای این نوع نیروگاهها می توان استفاده کرد و تأسیسات تلمبه ذخیره ای آنها را توسعه داد روشی جدید در سیستم تلمبه ذخیره ای استفاده از توربین های بادی برای به کار بردن در پمپ های آب است. این توربین ها با دریافت انرژی از باد باعث افزایش کارائی و راندمان نیروگاه تلمبه ذخیره ای می شوند.

نیروگاههای تلمبه ذخیره ای در کشورهای جهان

استرالیا

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۸۰ مگاواتی "بندیلا" سال ۱۹۷۷

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۱۶۰ مگاواتی "کانگرو" ولی سال ۱۹۷۷

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۱۵۰۰ مگاواتی "تموت تری" سال ۱۹۷۳

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۵۰۰ مگاواتی "وی ون هو"

لهستان

نیروگاه تلمبه ذخیره ای دای چو با ظرفیت ۵/۷۹ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای نیدزیکا با ظرفیت ۶/۹۲ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای پرایکا زار با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سولینا با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای زرنوویک با ظرفیت ۷۱۶ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ریدو با ظرفیت ۱۵۰ مگاوات

اطریش

نیروگاه تلمبه ذخیره ای هاسلینگ با ظرفیت ۳۶۰ مگاوات سال ۱۹۸۸

نیروگاه تلمبه ذخیره ای لونرسی و رک دارای ظرفیت ۲۳۲ مگاوات سال ۱۹۵۸

نیروگاه کرافت و رک گروپ فرگنت ۱۰۰ مگاواتی

نیروگاه کوتای با ظرفیت ۲۵۰ مگاوات سال ۱۹۸۱

نیروگاه تلمبه ذخیره ای مالتا هاپتسوف با ظرفیت ۷۳۰ مگاوات سال ۱۹۷۹

نیروگاه تلمبه ذخیره ای روداند ورک I،۱۹۸ مگاواتی سال ۱۹۵۲

نیروگاه تلمبه ذخیره ای روداند ورک II،۲۷۶ مگاواتی سال ۱۹۷۶

نیروگاه تلمبه ذخیره ای رب هگ ۲۳۱ مگاواتی، سال ۱۹۷۲

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سایلز ۵۰۰ مگاواتی سال ۱۹۸۱

بلژیک

نیروگاه تلمبه ذخیره ای کو (Coo) ۱۱۰۰ مگاواتی سال ۱۹۷۹

بلغارستان

پاوک PAVEC چیرا با ظرفیت ۸۰۰ مگاوات سال ۱۹۹۸

کانادا

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سرآدام بک در نزدیکی آبشارهای نیاگارا با ظرفیت ۱۷۴ مگاوات سال ۱۹۵۷ با توربین های Deriaz

چین

نیروگاه تلمبه ذخیره ای گنگزو با ظرفیت ۲۴۰۰ مگاوات سال ۲۰۰۰

نیروگاه تلمبه ذخیره ای تیان هنگپنگ ۱۸۰۰ مگاواتی سال ۲۰۰۱

کرواسی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۲۵/۱ تا ۱۴/۱ مگاواتی لپیکا RHE سال ۱۹۸۵

نیروگاه تلمبه ذخیرهای ۲۷۶ تا ۲۴۰ مگاواتی ویلبیت RHE سال ۱۹۸۴

جمهوری چک

نیروگاه تلمبه ذخیره ای دبلسیس ۴۸۰ مگاواتی سال ۱۹۷۸

نیروگاه تلمبه ذخیره ای دلوهه سترانه ۶۵۰ مگاواتی سال ۱۹۹۶

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ستسکو ویس ۴۵ مگاواتی سال ۱۹۴۷

فرانسه

گرند مزون نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۱۰۷۰ مگاواتی سال ۱۹۹۷

دکش La Coche نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۲۸۵ مگاواتی سال ۱۹۷۶

مونتزیک Montezic نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۹۲۰ مگاواتی سال ۱۹۸۳

رانسی Rance نیروگاه جزر و مدی ۲۴۰ مگاواتی سال ۱۹۶۶ با پمپ های برید Bybrid pumped

رون Revin نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۸۰۰ مگاواتی سال ۱۹۷۶

سوپر بیسورت Super Bissorte تلمبه ذخیره ای ۷۲۰ مگاواتی سال ۱۹۷۸

پرتقال

نیروگاه تلمبه ذخیره ای اگوئی را Aguieira ۲۷۰ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای الکوا Alqueva ۲۶۰ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای آلتورباکو Alto Rabagao ۷۲ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای توراو Torrao ۱۴۴ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ویلارینو ۲، ۷۴ مگاواتی

روسیه

نیروگاه تلمبه ذخیره ای کیوبن Kuban ۹/۱۵ الی ۲/۱۹ مگاواتی سال ۱۹۶۸

نیروگاه تلمبه ذخیره ای زاگورسک Zagorsk ۱۲۰۰ الی ۱۳۲۰ مگاواتی سال ۱۹۹۴

زیلنچک Zelenchuk نیروگاه در دست ساخت ۱۴۰ تا ۶/۱۵۰ مگاواتی

صربستان

بجینابستا Bajina Basta نیروگاه تلمبه ذخیره ای با ظرفیت ۶۱۴ مگاوات

سلواکی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Cierny Vah با ظرفیت ۱۶/۷۳۵ مگاوات

سلوونی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Avce با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات

آفریقای جنوبی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای درکنز برگ Drakensberg آفریقای جنوبی با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات سال ساخت ۱۹۸۳

نیروگاه تلمبه ذخیره ای پالمیت (Palmiet) با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات

اسپانیا

آگویو (Cantabria) Aguayo نیروگاه تلمبه ذخیره ای با ظرفیت ۳۳۹ مگاوات

آلددویلا (Salaman Ca) Aldeadavila نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۴۲۲ مگاواتی (دو واحد ۲۱۱ مگاواتی)

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Moralets Liauset ۲۱۰ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای La Muela (Valencla) ۶۲۸ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Sallente Estany Gento با ظرفیت ۴۵۱ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Tajo de la Encantada با ظرفیت ۳۶۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Tavascan Montmara با ظرفیت ۵۲ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ویلارینو Villarino با ظرفیت ۸۱۰ مگاوات

آلمان

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Erzhausen ۲۲۰ مگاواتی سال ۱۹۶۴

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Geesttacht هامبورگ ۱۲۰ مگاواتی سال ۱۹۵۸

نیروگاه تلمبه ذخیره ای گلدیشتال Goldisthal سال ۲۰۰۰، ۱۰۶۰ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Happurg سال ۱۹۵۸، ۱۶۰ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای گلدیشتال Goldisthal سال ۲۰۰۰، ۱۰۶۰ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Koepchenwerk سال ۱۹۸۹ با ظرفیت ۱۵۳ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Hohenwarte II سال ۱۹۶۶ با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Langenpro zelten سال ۱۹۷۶ با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات

مارکرز باخ Markersbach سال ۱۹۸۱ با ظرفیت ۱۰۵۰ مگاوات

نیدر ورتا درشدن Nieder wartha, Dresden با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات سال ۱۹۵۸

نیروگاه تلمبه ذخیره ای والدک ۲ WaldeckII سال ۱۹۷۳، ۴۴۰ مگاواتی

هندوستان

واحد تلمبه ذخیره ای ۱۵۰ مگاواتی Bhira (Maharashtra)

واحد تلمبه ذخیره ای ۴۰۰ مگاواتی Kadamparai

متور Mettur در نزدیکی سلام نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۱۲۰۰ مگاواتی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای نگار جونا ساگار پی اچ ۸۱۰ مگاواتی

(مگاوات ۱۰۰۷+ مگاوات ۱۱۰۱)

پروژه تلمبه ذخیره ای پورلیا Purulia با ظرفیت ۹۰۰ مگاوات در دست ساخت

پروژه برق آبی پی کارا Pykara در مرحله نهائی ۱۵۰ مگاواتی (مگاوات ۵۰۳)

نیروگاه ۹۰۰ مگاواتی Srisailam Left Bank (مگاوات ۱۵۰۶)

پروژه سدتری Tehri ۱۰۰۰ مگاواتی در دست ساخت

ایران

سیاه بیشه نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۱۱۴۰ مگاواتی سال ۱۹۹۶

ایرلند

نیروگاه تلمبه ذخیره ای تورلف هیل Turlough Hill سال ۱۹۷۴ با ظرفیت ۲۹۲ مگاوات

ایتالیا

نیروگاه تلمبه ذخیره ای چیوتاس Chiotas سال ۱۹۸۱ با ظرفیت ۱۱۸۴ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای لاگودلیو Lago Delio سال ۱۹۷۱ با ظرفیت ۱۰۴۰ مگاوات

پیاسترلایدولو Piastra Edolo سال ساخت ۱۹۸۲ با ظرفیت ۱۰۲۰ مگاوات

نیروگاه پرزن زتو Preessnzano سال ۱۹۹۲ ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات

سوئد

نیروگاه تلمبه ذخیره ای جاکتن Juktan با ظرفیت ۳۳۴ مگاوات

تایوان

نیروگاه یک هزار مگاواتی تلمبه ذخیره ای Mirghu سال ساخت ۱۹۸۵

نیروگاه ۱۶۲۰ مگاواتی تلمبه ذخیره ای Mingtan سال ۱۹۹۴

اکراین

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Dniestr Hpsp ساخت فاز اول آن تکمیل شده است و اکنون ۹۷۲ مگاوات برق تولید می کند. در فازهای بعدی تا ۲۲۶۸ مگاوات برق تولید خواهد کرد.

نیروگاه تلمبه ذخیره ای کانیو Kaniv Hpsp در مرحله طراحی با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای کیو Kyiv hpsp با ظرفیت ۵/۲۳۵ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای تاشالیک Tashlyk Hpsp با ظرفیت بین ۹۰۵ تا ۱۳۲۵ مگاوات.

انگلستان

نیروگاه تلمبه ذخیره ای بن کراچان اسکاتلند Ben Cruachan در سال ۱۹۶۵ ساخته شده است و ظرفیت آن ۴۴۰ مگاوات (دو واحد ۱۲۰ مگاواتی و دو واحد ۱۰۰ مگاواتی) است.

نیروگاه تلمبه ذخیره ای دینور ویگ، ولز Dinorwig, Wales دارای ظرفیت ۱۷۲۸ مگاوات (شش واحد ۲۸۸ مگاواتی)

نیروگاه تلمبه ذخیره ای فویرز در اسکاتلند سال ساخت ۱۹۷۵ دارای ظرفیت ۳۰۵ مگاوات

فستینوگ، ولز Ffestiniog سال ساخت ۱۹۶۳ با ظرفیت ۲۶۰ مگاوات (۴ واحد ۹۰ مگاواتی)

ژاپن

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایمایچی Imaichi سال ساخت ۱۹۹۱ با ظرفیت ۱۰۵۰ مگاوات

کاناگاوا Kannagawa نیروگاه تلمبه ذخیره ای با ظرفیت ۲۷۰۰ مگاوات در سال ۲۰۰۵

کازونوگاوا Kazunogawa با ظرفیت ۱۶۰۰ مگاوات سال ساخت ۲۰۰۱

کیزنیاما Kisenyama با ظرفیت ۴۶۶ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ماتانوگاوا Matanoagawa با ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات سال ساخت ۱۹۹۹

نیروگاه تلمبه ذخیره ای میدونو Midono با ظرفیت ۱۲۲ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای نیکاپو Nikappu با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای کاواچی Okawachi با ظرفیت ۱۲۸۰ مگاوات سال ساخت ۱۹۹۵

نیروگاه تلمبه ذخیره ای اوکوتا تاراگی Okutataragi در سال ۱۹۹۸ ساخته شده و دارای ظرفیت ۱۹۳۲ مگاوات است

اکویوشینو Okuyoshino نیروگاه تلمبه ذخیره ای با ظرفیت ۱۲۰۶ مگاوات

شین – تاکاسیگاوا Shin Takasegawa نیروگاه تلمبه ذخیره ای با ظرفیت ۱۲۸۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای شیوبارا Shiobara با ظرفیت ۹۰۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای تاکامی Takami با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای تاماهارا Tamahara دارای ظرفیتی معادل ۱۲۰۰ مگاوات و سال ساخت ۱۹۸۶

نیروگاه تلمبه ذخیره ای یاگی ساوا Yagisawa با ظرفیت ۲۴۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای یان بارو Yanbaru در اکیناوا Okinawa با ظرفیت ۳۰ مگاوات که اولین نیروگاه تلمبه ذخیره ای جهان است که از آب دریا استفاده می کند. ”هیتاچی“.

لیتوانی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای کرونیس در سال ۱۹۹۳ ساخته شد و برای ۱۶۰۰ مگاوات طراحی شده است دارای ظرفیت نصب ۹۰۰ است.

لوگزامبورگ

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ویاندن Vianden با ظرفیت ۱۱۰۰ مگاوات سال ساخت ۱۹۶۴

نروژ

کشور نروژ تعداد زیادی نیروگاه هیدروالکتریک (برقآبی) دارد که برخی از آنها آب را پمپاژ می کنند و به مخازنی که می توانند در نیروگاههای برقآبی مورد استفاده قرار گیرد انتقال می دهند.

نیروگاه ارلند ۳ Aurland سال ۱۹۷۹ با ظرفیت ۲۷۰ مگاوات

نیروگاه بریو، بایکل، آست آجر Breive, Bykle, Aust Agder

نیروگاه دوگ، روگلند Duge, Rogaland

جرتلند، روگلند Hjorteland, Rogaland

هانیون، روگلند Hunnevatn, Rogaland

جوکلا هردلند Jukla, Hordaland

نیروگاه تلمبه ذخیره ای کست دالن Kastdalen, Hordaland

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ماردان Mardal, More og Romsdal

نیروگاه تلمبه ذخیره ای مونگ Monge, More og Romsdal

نیروگاه تلمبه ذخیره ای نی گارد Nygard, Modalen, Hordaland

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ساردل با ظرفیت ۶۴۰ مگاوات Saurdal, Rogaland

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سکارج Skarje, Bykle, Aust Agder

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سجدال Skjeggedal, Hordaland

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ستلزدل با ظرفیت ۱۷ مگاوات Stolsdal, Rogaland

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Tverrvatn, Nordland

فیلیپین

نیروگاه سی بی کا با ظرفیت ۷۰۰ مگاوات

ایالات متحده آمریکا

کالیفرنیا

نیروگاه سد کستایک سال ساخت ۱۹۷۸ دارای ظرفیت ۱۵۶۶ مگاوات

نیروگاه جان اس. ایست وود در سال ۱۹۸۸ ساخته شد و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت دارد

نیروگاه تلمبه ذخیره ای جیانلی Gianelli (سدسن لوئیز و دریاچه پی رمید) ۴۰۰ مگاواتی سال ساخت ۱۹۶۸

نیروگاه تلمبه ذخیره ای هلمز Helms سال ۱۹۸۴ با ظرفیت ۱۲۰۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ایواهیل Iowa Hill سال ساخت پیشنهادی ۲۰۱۰ با ظرفیت ۴۰۰ وات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای ادوارد سی هیات Edward C Hyatt سال ساخت ۱۹۶۸ با ظرفیت ۷۸۰ مگاوات

کلارادور

نیروگاه تلمبه ذخیره ای کابین کریک Cabin Creek سال ساخت ۱۹۶۷ با ظرفیت ۳۲۴ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای مونت البرت ۲۰۰ مگاواتی و ۱۲۱۲ مگاواتی

کانکتی کات (Connecticut)

نیروگاه تلمبه ذخیره ای راکی ریور Rocky River سال ساخت ۱۹۲۹ با ظرفیت ۳۱ مگاوات

جورجیا

نیروگاه تلمبه ذخیره ای راکی مانتین Rocky Mountain با ظرفیت ۸۴۸ مگاوات

نیروگاه سد Wallace که توسط AG Power بهره برداری شد با چهار واحد ۵۲ مگاواتی

هاوائی

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Koko Crater

ماساچست

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Bear Swamp سال ساخت ۱۹۷۲ با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Northfield Mountain سال ساخت ۱۹۷۲ با ظرفیت ۱۰۸۰ مگاوات

میشگان

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Ludington سال ساخت ۱۹۷۳ با ظرفیت ۱۸۷۲ مگاوات

میسوری

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد Clarence Cannon سال ساخت ۱۹۸۳ با ظرفیت ۵۸ مگاوات (توانائی برگشت پمپ در سال ۱۹۸۴ دوبار آزمایش شد و از آن به بعد مورد استفاده قرار نگرفت)

نیروگاه تلمبه ذخیره ای با برگشت پمپ ۴۵۰ مگاواتی Taun Sauk (از دسامبر ۲۰۰۵ بهره برداری نشد)

نیوجرسی

ام تی. هپ MT. Hope نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۲۰۰۰ مگاواتی

یاردز کریک Yards Creek نیروگاه تلمبه ذخیره ای ۴۰۰ مگاواتی سال ساخت ۱۹۶۵

نیویورک

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Blenheim Gilboa ۱۲۰۰ مگاواتی سال ساخت ۱۹۷۳

نیروگاه تلمبه ذخیره ای Lewiston (نیاگارا)، سد برق آبی Robert Moses ۲۴۰ مگاواتی، سال ساخت ۱۹۶۱

اهایو

نیروگاه تلمبه ذخیره ای سومیت پمپ Summit Pumped

مترجم: محمود احمدی