بازگشت به اوج اقتدار(۱)

با اوج گیری تردیدها پیرامون سطح ذخایر واقعی سوخت های فسیلی رایج از جمله گاز طبیعی و نفت كه امروزه نقش عمده ای را در تامین منابع سوخت مورد نیاز بشر ایفا می كنند انرژی هسته ای به عنوان یك قدرت نوظهور در حال بازگشت به اوج اقتدار و شهرت گذشته است. همین امر باعث شده است تا نگرانی های قبلی پیرامون دستیابی احتمالی تروریست ها به انواع سلاح های مهلك اتمی در سایه حملات مرگبار ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اوج بگیرد.