سرعت؛ هیجان مرگبار

بوگاتی با ساخت « VEYRON »، توجه تشنگان سرعت را از سراسر جهان به خودرو استثنایی ۱۶ سیلندری خود جلب كرد.