روش برنامه‌ریزی ۴ مرحله‌ای

هر روش برنامه‌ریزی مانند یادگیری، هر مهارت عملی دیگری زمانبر و نیازمند اندکی حوصله است. می‌دانید که یاد گرفتن رانندگی با ماشین در ابتدا وقت‌گیر است اما بعد از اینکه فرد این فن را یاد گرفت از آن به بعد با به‌کارگیری این فن وی را از نظر زمانی بسیار جلو می‌اندازد.