کاشف قطب جنوب

«رونالد انگل برگت گراونینگ آموندسن» در ۱۶ جولای سال ۱۸۷۲ میلادی در بورگ، منطقه‌ای میان شهرهای «فرد ریکستاد» و «سارپسبرگ» در مرز نروژ و سوئد چشم به جهان گشود.