سیاه گوش ایران

سیاه گوش به رنگ خاکستری با خالهای سیاه وتو پر,نوک گوشها با دسته ای از موهای سیاه و بلند دم بسیار کوتاه,با نوک پهن و سیاه

سیاه گوش به رنگ خاکستری با خالهای سیاه وتو پر،نوک گوشها با دسته ای از موهای سیاه و بلند دم بسیار کوتاه،با نوک پهن و سیاه.

● Key Facts

▪ اندازه ها:size

▪ طول:سر وتنه ۸۰ تا ۱۳۰ سانتیمتر

▪ دم:۱۱ تا ۲۴ سانتیمتر

▪ ارتفاع:۵۰ تا ۷۵ سانتیمتر

▪ وزن: ۱۸ تا ۳۸ کیلو گرم(در نر و ماده متغییر جثه نر به مراتب بزرگتر از ماده).

● زاد و ولد:Breeding

▪ سن بلوغ:۲ سالگی

▪ فصل زاد و ولد:در اواسط زمستان

حدود ۷۰ روز به طول می انجامد ،پس از آن ۲تا ۴ بچه می زاید،چشم بچه ها پس از ۱۷ روز باز می شود تا یک سالگی وابسته به مادرند.

▪ طول عمر:طول عمر در اسارت ۲۱ سال است(در طبیعت بمراتب کمتر می باشد).

● طریقه زیست: Life Style

صبح زود و غروب بیش ترین فعالیت را دارند.اواسط روز و شب استراحت می کنند.بصورت انفرادی زندگی می کنند.معمولاً در سوراخ درختان،زیر صخره ها و گیاهان انبوه لانه می سازند.طعمه خود را با کمین کردن و پریدن بر روی آن شکار می کنند.

پراکندگی
پراکندگی

پراکندگی در ایران مناطق کوهستانی البرز لز جنوب گرگان تا تهران،الموت،آذربایجان شرقی و غربی.همچنین اخیراً گزارشی دال بر مشاهده این گونه جانوری در منطقه شکار ممنوع لشگردر شده است.

▪ غذا و تغذیه: Food & feeding

از پستانداران کوچک به اندازه موشها تا شوکا،بچه گراز،روباه،گربه وحشی و پرندگان،خزندگان و حشرات تغذیه می کند.با کمین پرش و در نهایت سر طعمه خود را گاز می گیرد.

▪ حفاظت: Conservation

سیاه گوش پارک طبیعت پردیسان که متاسفانه در شرایط نامطلوبی بسر می برد
سیاه گوش پارک طبیعت پردیسان که متاسفانه در شرایط نامطلوبی بسر می برد

این گونه جانوری کمیاب و با ارزش کشورمان که جزء ذخایر ژنتیکی این مملکت بشمار می آید، متاسفانه با بیماریهایی همچون قند خون، انگل موجود در سرگین و ... با مرگ دست وپنجه نرم می کند،در حالی که متخصصان علوم طبیعی و حیات وحش کشورمان براحتی می توانند در خصوص این نمونه، مطالعات علمی بسیاری انجام دهند امادریغ....

حمید رضا ریحانیان