سگ آبی

در طبیعت و پیرامون ما جانوران زندگی می کنند که واقعا مهندس هستند و آنها را مهندسان طبیعت بشمار می آورند که اسمشان سگهای آبی هست سگهای آبی مهندس دنیای حیوانان هستند این جانوران در کنار رود خانه های جنگل های آمریکای شمالی واروپا زندگی می کنند

خداوند متعال در این دنیا چیز های زیادی را آفریده است که انسان از بعضی از آنها اطلاعاتی ندارد.ولی تا جایی که عقل ناقص انسان که ادعای این را دارد که توانسته به علم ودانش زیادی دست یافته است رسیده باشداما به هر حال دانش آموران و آینده سازان این مملکت با استفاده از این منابع ومآخذ درباره اندکی از حیوانات و جانوران و شگفتی- های طبیعت مطالعه کرده و تا اندازه ای درباره آنها چیزهایی را میدانیم.

در طبیعت و پیرامون ما جانوران زندگی می کنند که واقعا مهندس هستند و آنها را مهندسان طبیعت بشمار می آورند که اسمشان سگهای آبی هست سگهای آبی مهندس دنیای حیوانان هستند این جانوران در کنار رود خانه های جنگل های آمریکای شمالی واروپا زندگی می کنند .

آنها معماران شگفت انگیزی هستند که بر روی نهرها سد ایجاد میکنند.سگهای آبی به سد سازی مشهورند .این حیوانات در مخزنهایی که پشت سدها ایحاد می شود لانه سازی می کنند سگهایی آبی با روش کار خود را از گزند دشمنان حفظ می کنند . گروهی از این حیوانات درسوراخهایی در کنار رودخانه ها زندگی می کنند . البته این سوراخهای لانه ها چند ورودی دارند که در زیر آب هستند .

سگهای آبی بصورت گروهی زندگی می کنند . که هر گروه از آنها معمولا از ۱۲ سگ آبی تشکیل می شوند . سگ های آبی یک گروه بر پایی و یا لانه سازی به یکدیگر می کنند.

سگهای آبی درقرن ۱۹ به علت شکار بی رویه وغیر قانونی بسیار کمیاب شده ودر معرض انقرض هستند. شکارچیان پوستهای سگ آبی که خز نام دارد به قیمتهای گزافی می فروشند اما خوشبجتانه امروزه از شکار این حیوانات خارق العاده جلو گیری به عمل می آید و در بعضی از مناطق جهان جمعیت آنها در حال افزایش است.

سد هایی را که سگهای آبی می سازند از شاخه های درختان و سگ های آبی سدها را مرمت می کنند .

لانه های سگهای آبی بصورت گنبدی شکل هستند و در پایین آب مانند غاری شکل هستند سگهای آبی با شاخه های درختان و گل ولای لانه می سازند و هر لانه ای که ساخته می شود چند ورودی دارد البته سگهای آبی هم در داخل آب و هم در بالای آب زندگی می کنند آنهاهمچنین لانه هایشان را طوری می سازند که داخل لانه ها حتی در فصل زمستان کاملا گرم وخشک است .

سگهای آبی ۱۳۰cm طول دارند یعنی از سرشان تا دمشان و وزن این حیوانات ۳۰kg هستند پاهای عقبی این حیوانات پره دارند تا حیوانات بتواند براحتی شنا کنند مثلا اگر گرگ یا یوز پلنگی ببیند با دمش به سطح آب می زنند صدایی ایجاد می کند که تا مسافت یک کیلومتری شنیده می شود و سگهای آبی دیگر را با این عمل از خطر دور کرده و آگاه می کنند .

سگهای آبی شنا گران نیرو مندی هستند و می توانند ۱۵ دقیقه در زیر آب باقی بمانند .خز ضخیم وچرب دار آنها بدنشان را گرم و خشک نگه می دارند . دم سگ آبی پهن است و همچون سکان کشتی برای هدایت در زیر آب استفاده میشود .در خشکی به هنگامی که سگ آبی درختان را می جود روی دمش مانند یک صندلی می نشیند با سگ آبی با کمک دندانهای تیزشان درختان قطع می کند . آنها میوه وجوانه های درختان را می خورندو با بقیه قسمتهای درخت سد و لانه می سازند .سگ آبی امریکایی جنوبی هم خانواده موش صحرایی است.

معمولا این جانور در رودخانه و باتلاقهای آمریکای جنوبی زندگی می کنند این گونه سگ آبی را در دهه ۱۹۳۰از از آمریکا به اروپا بردند . تا پرورش دهند واز پوستشان استفاده کنند پوست این جانوران"خز" نام دارد نام دارد و خیلی نرم است سگهای آبی امریکای جنوبی از سر تا دم تقریبا یک متر است . سگهای آبی امریکای جنوبی به کمک پاهای عقبش که پره دارد شنا می کند اما در مورد پلاتیوس که یکی از عجیب ترین حیوانات اسرالیا است او منقاری شبیه اردک و بدنی همانند سگ آبی دارد و شبیه به یک مار تخم میگذاردوحتی زیست شناسان برای اولین بار پوست پلاتیوس را دیدند تصور کردند که با یک شوخی مواجه هستند .

اما عاقبت معلوم شد که چنین جانوری وجود دارد اینجانور با پوشش خز دار ضخیم و پاهای پره دارش در رودخانه های استرالیای شرقی زندگی میکند او ۵۰cm طول دارد وحیوانات کوچک آبزی را می خورد.

تقریبا همه پستانداران بچه هایشان را به دنیا می آورند وبه آنها شیر می دهند .یکی از شگفتگی های حیوانات مانند پلاتیوس پستاندار هستند ولی تخم می گذارند . معمولا پلاتیوس شب هنگام به شمار میرود . او برای جستجوی کار از منقار حساس استفاده می کند .

چشم وگوشهای پلاتیوس چندین پرده پوستی داردکه از چشم و گوشهادر زیر آب محافظت کند نسل پلاتیوس در قرن ۱۹ به علت شکار بیرویه واستفاده از خز آن تقریبا منقرض شد ووقتی شکار بیرویه متوقف کردیدجمعیت بلاتیوس بطورغیرمنتظرهای افزایش یافت.اکنون خطر انقراض آن ازبین رفته است.

پلاتیوس با کمک پاهای پره دار جلوی خود در آب شنا می کند جانور از دم و پاهای عقبش همچون سکان کشتی برای تغییر جهت استفاده میکنداین گونه از پلاتیوس را نوک اردکی می گویند . منقار بلند وگرد او همچون لاستیکی نرم است . ضمن اینکه دندانی هم ندارد. پلاتیوسها در کنار رودخانه ها تونلی چند متری حفر می کنند و در آنجا حد اکثر ۳ تخم کوچک وسفت می گذارند . پلاتیوس از تیره پستانداران است و به بچه هایش شیر می دهد.

حسین خادم وطن