انرژی اقیانوسی

سرانجام شاید اقیانوسهای جهان انرژی لازم برای تولید برق خانه ها و مراکز تجاری را تأمین نمایند

سرانجام شاید اقیانوسهای جهان انرژی لازم برای تولید برق خانه ها و مراکز تجاری را تأمین نمایند. درحال حاضر ، فقط تعداد کمی از نیروگاههای موجود از انرژی اقیانوسی استفاده می کنند که اکثر آنها نیز بسیار کوچک هستند. اما چگونه می توانیم از اقیانوس انرژی بگیریم ؟

سه روش اصلی برای بهره برداری از انرژی اقیانوسی وجود دارد .

این روشها عبارتند از :

۱) انرژی موج

۲) انرژی جزر و مدی

۳) اختلاف درجه حرارت آب.

● انرژی موج

امواج متحرک اقیانوس دارای انرژی جنبشی است. از این انرژی می توان جهت چرخش یک توربین استفاده نمود. در تصویر، مثال ساده ای از این نوع انرژی را می بینید. همانطوریکه در تصویر نشان داده شده است ، موج درمحفظه به طرف بالا حرکت نموده و باعث خروج هوا از طرف دیگر آن می شود. سپس هوای متحرک باعث چرخش توربین شده و درنتیجه ژنراتور را به گردش در می آورد. زمانیکه موج پائین می رود ، جریان هوا از توربین عبور کرده و مجدداً از طریق درهایی ، که معمولاً بسته اند ، وارد محفظه می شود.

این صرفاً یکی از سیستمهای تولید انرژی از موج است. در سایر سیستمها ، بالا و پائین رفتن موج باعث حرکت یک پیستون، بطرف بالا و پائین، در داخل سیلندری می شود. حرکت این پیستون نیز می تواند باعث گردش ژنراتور شود. اکثر سیستمهای تولید انرژی از موج بسیار کوچک هستند. اما از آنها می توان جهت تأمین برق یک فانوس دریایی کوچک استفاده نمود.

● انرژی جزر و مدی

انرژی جزر و مدی نوع دیگر از انرژی اقیانوسی است. در هنگام مد، می توان آب را پشت مخزن سد جمع نمود. سپس در هنگام جزر، می توان آب جمع شده در پشت سد را، درست مثل یک نیروگاه برق آبی ، به خارج هدایت کرد.

استفاده از انرژی جزر و مدی به قرن ۱۱ ، زمانیکه سدهای کوچکی در مدخل دریاها و رودخانه های کوچک احداث می شد ، برمی گردد. آب جزر و مدی پشت این سدها برای گردش چرخهای آسیاب مورد استفاده قرار می گرفت. برای استفاده بهتر از انرژی جزر و مدی ، به امواج بزرگی نیاز است. به عبارت دیگر حداقل ارتفاع بین امواج جزر و مد باید ۱۶ فوت باشد . در سرتاسر جهان صرفاً نواحی کمی دارای چنین شرایط جزر و مدی هستند. در حال حاضر تعداد کمی از نیروگاهها از این نوع انرژی جهت تولید برق استفاده می کنند.

یکی از این نیروگاهها که در فرانسه واقع است، برقی در حدود ۲۴۰ مگاوات را برای ۲۴۰۰۰۰ خانه تأمین می کند. نام این نیروگاه لارنس بوده و در سال ۱۹۶۶ شروع به کار نموده است. میزان برق تولیدی این نیروگاه برابر یک پنجم () برق تولیدی یک نیروگاه فسیلی یا هسته ای است. همچنین برق تولیدی این نیروگاه ۱۰ برابر برق تولیدی دومین نیروگاه بزرگ جزر و مدی جهان در آناپولیس (Annapolis) کانادا است که حدود ۱۷ مگاوات برق تولید می کند.

● تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس (OTEC)

ایدهٔ استفاده از این نوع انرژی جدید نیست. در واقع استفاده از حرارت آب برای تولید انرژی به سال ۱۸۸۱ برمی گردد. در آن سال یک مهندس فرانسوی بنام Jaques D۰۳۹;ARSonval برای اولین بار به فکر استفاده از این نوع انرژی (OTEC) افتاد. برای تولید این نوع انرژی از اختلاف درجه حرارت اقیانوس استفاده میشود. اگر تاکنون برای شنا به دریا رفته باشید ، حتماً متوجه شده اید که هرقدر بیشتر به عمق آب بروید ، آب سردتر می شود.

سطح آب به دلیل تابش نور خورشید، گرم‌تر است. اما آب در زیر سطح دریا سردتر است. به این دلیل غواصان هنگام رفتن به اعماق آب، لباس مرطوب می‌پوشند. لباس مرطوب باعث حفظ گرمای بدن آنها در زیر آب می‌شود.با استفاده از اختلاف درجه حرارت آب می‌توان نیروگاههایی را برای تولید برق احداث نمود. برای این منظور حداقل اختلاف درجه حرارت بین گرم‌ترین (سطح آب) و سردترین (عمق آب) نقطه آب باید ۳۶ درجه فارنهایت باشد.

استفاده از این نوع منبع انرژی،‌ تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس یا OTEC نامیده می شود. در حال حاضر استفاده از این نوع انرژی در جزیره هاوایی صورت می‌گیرد.