اکتشاف در جهان ذرات(۲)

چرا باید هزینه ای سرسام آور صرف سفرها و اکتشافات فضایی شود؟ چرا میلیاردها دلار درآمد مالیات دهندگان کشورهای مختلف، باید صرف تحقیقات آزمایشگاهی شود، در حالی که جز یکی دو نفر از زبده ترین مغزهای متفکر جهان، بقیه مردم از آنها چیزی سر در نمی آورند.