یادداشت اختصاصی اخترفیزیکدان موسسه فناوری کالیفرنیا

شاید اگر حدود 10 سال پیش صحبت از سیاراتی می شد که به دور ستاره هایی غیر از خورشید می چرخند، فقط می توانستیم حرفمان را روی کاغذ به اثبات برسانیم ، اما امروز به لطف روشهای مختلف و پیشرفت های فنی که در دانش اخترشناسی رخ داده است ، گام بزرگی برداشته ایم و تاکنون بیش از 100 سیاره فراخورشیدی کشف کرده ایم ، البته بیشتر این سیارات با سیاره زیبای خودمان تفاوت های اساسی دارند.