چند موضوع جالب درباره ماهی ها

ماهی آبی Bluefish آبهای گرم اقیانوس اطلس را چرخ گوشت زنده مینامند در سواحل دور اقیانوس اطلس ودر مجاورت ایالات متحده آمریکا بیش از یک میلیارد از این ماهی زندگی میکند هر یک از این ماهیها روزانه ۱۰ عدد ماهی میخوردند که در مجموع این ماهیها روزانه رویهم ۱۰ میلیارد از انواع ماهیهای دیگر را میخورند هر ماهی بیش از آنچه که میخورد ماهیهای دیگر را میکشد

● درنده ترین ماهیهای دریائی

ماهی آبی Bluefish آبهای گرم اقیانوس اطلس را چرخ گوشت زنده مینامند. در سواحل دور اقیانوس اطلس ودر مجاورت ایالات متحده آمریکا بیش از یک میلیارد از این ماهی زندگی میکند. هر یک از این ماهیها روزانه ۱۰ عدد ماهی میخوردند که در مجموع این ماهیها روزانه رویهم ۱۰ میلیارد از انواع ماهیهای دیگر را میخورند. هر ماهی بیش از آنچه که میخورد ماهیهای دیگر را میکشد. گاهی گله های آنها ممکن است به گله های ماهی هرینگ (شگ ماهیها) حمله کرده واز آنها فقط تکه های کوچکی برجای بگذارند.ماهیهای بزرگتر که نمیتوانند بوسیله ماهی آبی بلعیده شوند به دو تکه تقسیم شده واکثراً یک تکه آنها در آب شناور میگردد.

در هر سال این ماهیها احتمالاً دو هزار میلیارد از ماهیهای دیگر را از بین میبرند. وزن آنها معمولاً بین ۱ تا ۲ کیلوگرم بوده ولی گاهی تا ۱۴ کیلوگرم ممکن است برسد. طول اکثر آنها حدود ۶۰ سانتیمتر است.

▪ عمیق ترین قسمت دریا که در آنجا بوسیله تورماهی صید شده است

درسال ۱۹۵۱ در جنوب جاوه ودر گودال دریائی سوندا ماهی از عمق ۷۱۲۹ متری صید وبساحل آورده شد.

▪ عمیق ترین نقطه ایکه ماهیان زندگی میکنند

در گودال دریائی پورتوریکو واقع در دریای کارائیب ، ماهیهائی شناخته شده اند که در عمق ۷۹۶۵ متری زندگی میکنند.

▪ پوست کلفت ترین ماهیها

نهنگ کوسه بزرگ ممکن است دارای پوستی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر یا بیشتر باشد.

▪ بزرگترین ماهی که با قلاب گرفته شده

بزرگترین ماهی که تاکنون با قلاب صید شده است یک کوسه ماهی سفید به وزن ۱۲۰۸ کیلوگرم بوده است.

▪ درنده ترین ماهیهای آب شیرین

ماهی پیرانای آمریکای جنوبی دارای دندانهای قیچی مانند است واکثراً گله های آنها میتوانند در مدت دقیقه از یک گاو بزرگ فقط یک اسکلت برجای گذارند.

▪ سنگین ترین ماهی شناخته شده

بزرگترین ماهی که تاکنون صید شده است یک نهنگ کوسه بوزن ۴۰۸۲۳ کیلوگرم وطول ۱۸ متر بوده است.

● دهان گنده ترین :

ماهی سوف اعماق بعنوان بزرگترین قورت دهنده شناخته شده است. آرواره های بزرگ ، این ماهی را قادر میسازد که طعمه ای تا ۲ برابر اندازه خود را ببلعد . دندان های تیز وبطرف داخل برگشته این ماهی اجازه فرار به هیچ طعمه ای را که به سختی ، آن هم در آن تاریکی مطلق به دست آورده است نمیدهد. معده آن هم بگونه ای است که براحتی میتواند یک شام مفصل و بزرگ را در خود جای دهد.

● بزرگترین میگوی جهان:

بزرگترین میگوی جهان ، احتمالاً گونه میگوی غول آسای Macrobrachium carcinus است که در رودخانه کلرادو در تگزاس آمریکا زندگی می کند وطول آن تا ۶۵ سانتیمتر ووزن آن تا ۱۳۵۰ گرم گزارش شده است.

▪ تعداد تخم در ماهیهای تخمگذار

ماهی آزاد ۹ کیلوگرمی تا ۱۴۰۰۰ عدد تخم میگذارد. یعنی بازاء هر کیلوگرم وزن بدن حدود ۱۵۰۰ عدد یا بیشتر تخم تولید میکند. تعداد تخم در برخی دیگر از ماهیها بشرح زیر است :

ـ ماهی هاداک ۲۵۰۰۰۰ عدد

ـ ماهی په لیس ۵۰۰۰۰۰ عدد

ـ ماهی سل ۵۷۰۰۰۰ عدد

ـ کفشک ماهی ۱۰۰۰۰۰۰ عدد

ـ ماهی کپور معمولی تا ۲۵۰۰۰۰۰ عدد

ـ ماهی هالیبوت ۲۷۵۰۰۰۰ عدد

ـ ماهی کاد ۶۶۵۰۰۰۰عدد

ـ ماهی توربوت۹۰۰۰۰۰۰ عدد

▪ گورامی:

ماهی گورامی بوسنده بومی آسیای جنوب شرقی است که از ماهیهای معروف آکواریومی بحساب می آید. وقتیکه ماهیها دهانها را به هم نزدیک می کنند بنظر می رسد که همدیگر را می بوسند در صورتیکه این کار نوعی دعوا بحساب می آید.

▪ جنگجوی سیامی :

ماهی جنگجوی سیامی برای حفاظت قلمرو خود با یکدیگر جنگ میکنند. در تایلند این ماهیها را هم برای نگهداری در آکواریم وهم برای مسابقات جنگ ماهی پرورش میدهند. در بیشتر جاها بخصوص در تایلند مردم روی ماهیهای جنگنده شرط بندی میکنند. این ماهیها بسیار زیبا هستند ولی بهتر است آنها را بطور مجزا نگهداری کرد.

▪ شمشیر تیز

یک شمشیر ماهی شناخته شده است که شمشیر آن از داخل یک ورقه مسی و۱۰۲میلیمتر تخته و۳۰ سانتیمتر چوب بلوط و۳/۶ سانتیمتر بلوط سخت عبور کرده است. یعنی در واقع شمشیر آن از حدود ۴۷ سانتیمتر چوب وفلز عبور کرده است.

● بزرگترین ماهی دریائی

بزرگترین ماهی دریائی کوسه نهنگ است که طول آن تا ۱۵ متر یا بیشتر میرسد. کوسه ماهی سفید بزرگ ممکن است تا ۱۲ متر یا بیشتر برسد.

● بزرگترین کوسه آدمخوار

بزرگترین کوسه آدمخوار، کوسه ماهی سفید بزرگ است که طول آن ممکن است تا ۱۲ متر برسد.

▪ بزرگترین ماهی رودخانه ای

ماهی آراپای ما Arapaima که در مناطق استوائی آمریکای جنوبی یافت میشود تا ۲ متروبوزن ۱۱۱کیلوگرم میرسد. گفته میشود که این ماهی تا ۵/۴ متر میرسد. ولی این بیشتر به افسانه شبیه است.

● کوچکترین ماهی

کوچکترین ماهی دنیا نوعی گاو ماهی بنام لوزون Luzon است که در فیلیپین زندگی میکند وطول آن تا ۱۲ میلی متر میرسد.

● پرعمرترین ماهیها

فیل ماهی یا بلوگای دریای خزر تا ۱۲۰ سال عمر میکند ووزن آن از یک تن تجاوز میکند. ماهی آبنوس تا ۵ سال، ماهی کاد تا ۲۰ سال یا بیشتر ونوعی کفشک ماهی بنام په لیس Plaice شصت سال یا بیشتر عمر میکند.

● کم عمرترین ماهیها

در رودخانه های آفریقا وآمریکای جنوبی ۲۶ نوع ماهی زندگی میکنند که عمر آنها به یکسال نمیرسد. این ماهیها در پایان فصل بارندگی وهنگام خشک شدن رودخانه ها میمیرند. قبل از مردن تخمهائی میگذارند که تحمل خشکی را دارند. این تخمها ، هنگام شروع بارندگی به نوزاد تبدیل میگردند. بنابراین سن این ماهیها حتی از یکسال هم کمتر است.

● سریعترین ماهیها

ماهی ملوان که قدرت شنای آن حدود ۱۱۰ کیلومتر در ساعت است سریعترین ماهیهای شناخته شده میباشد.

▪ حداکثر ارتفاع پرش ماهی از آب

مارماهی تارپون میتواند تا ارتفاع ۵ متر ودر قوسی بطول ۹ متر از آب بیرون بجهد.

▪ بارش ِماهی

بارش ماهیها در مناطق مختلف دنیا دیده شده است. در تشریح آن میتوان گفت که این ماهیها از دریا بوسیله گردباد به هوا برده شده ومانند ابری در مناطق دیگر به زمین میریزند.

در سال ۱۸۶۰ در بندر اسن Essen آلمان یک ماهی کپور ۳۸ سانتیمتری در چنین وضعی پیدا شد. در شهر جلاپور هندوستان ماهی دیگری بوزن ۷/۲کیلوگرم از آسمان به زمین افتاد.

● ماهی های عجیب وقریب :

▪ طوطی ماهی رنگین کمان : طوطی ماهی رنگین کمان هنگام استراحت شبانه نوعی تار بنام لباس شب بدور خود می بندد.

▪ ماهی تیرانداز میتواند با پرتاب قطرات آب بسوی حشرات، آنها را بداخل آب انداخته وبخورد.

▪ باله های عقرب ماهی ، دارای شعاعهای باله بلند وجدا از یکدیگرست که بعضی از آنها سمی می باشند.

▪ ماهی دمنده مثل جوجه تیغی می تواند شکم خود را باد کرده وخارهای روی بدنش را بصورت گسترده نگهدارد تا دشمنان نتوانند آن را ببلعند.

▪ ماهی دیسکوس دارای بدن پهن است ولی بدن آن پهلو به پهلو پهن و فشرده می باشد

نوزادان این ماهی بطریق غیر عادی از مخاط روی بدن والدین تغذیه میکنند

http://www.persianpet.org