مقدمه ای بر کفال ماهیان Mugilidae

زمانی تصور می شد که اقیانوسهای جهان منابع نامحدودی برای تامین غذا هستند اما رشد جمعیت بشری و محدودیت منابع دریایی جهت تامین غذای انسانها, آنان را به سوی پرورش آبزیان سوق داد

زمانی تصور می‏شد که اقیانوسهای جهان منابع نامحدودی برای تامین غذا هستند. اما رشد جمعیت بشری و محدودیت منابع دریایی جهت تامین غذای انسانها، آنان را به سوی پرورش آبزیان سوق داد. در این راستا ماهیان متفاوتی جهت پرورش در منابع آبی داخلی و دریایی پیشنهاد و مورد پرورش قرار گرفت. در این میان پرورش ماهیان دریایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهمترین ماهیان دریایی پرورشی که امروزه شدیدا مورد توجه کشورهای مختلف پرورش‏دهنده آبزیان دریایی قرار گرفته است، کفال ماهیان می باشند.

کفال ماهیان با نام علمی Mugilidae دارای بدنی دراز و دوکی متمایل به استوانه‏ای هستند. کفال ماهیان از مهمترین ماهیان ساحلی ، با ارزش شیلاتی بالا و با پراکنش بسیار گسترده در دنیا، از ۴۲درجه عرض شمالی تا ۴۲ درجه عرض جنوبی هستند. این تیره از ماهیان دارای بیش از ۱۰۰ گونه بوده، در آبهای گرمسیری و معتدله دنیا پراکنده‏اند و بصورت گروهی زندگی می‏کنند. معمولا در آبهای کم عمق دریایی زیست می‏نمایند اما بعضی از گونه‏های آن متعلق به آبهای شیرین هستند.

کفال ماهیان، ماهیانی Euryhaline بوده و از شوری صفر تا ۳۸ گرم در لیتر را تحمل می‏نمایند. بعلاوه Stenotherm بوده و نسبت به سردی بیش از حد حساسند. این ماهیان نسبت به کاهش بیش از حد اکسیژن حساس بوده و قادر به تحمل اکسیژن زیر ۲ میلی گرم در لیتر نیستند.

این ماهیان معمولا در ۳ سالگی بالغ شده و تا حدود ۱۶ سال عمر می‏کنند. در دریای خزر طول آنها به ۶۰ سانتی‏متر و وزن آنها به ۵/۲ کیلوگرم می‏رسد. از لحاظ تغذیه‏ای بطور کلی کفال بالغ از مواد دیتریت شامل بقایای گیاهی و جانوری تغذیه می‏نماید.

عنوان فایل
مقدمه ای بر کفال ماهیان( Mugilidae) application/msword
696102da29646199e6e73092a41bebc1.doc
379 KB
دانلود

جواد میردار