زمانی تصور می شد که اقیانوسهای جهان منابع نامحدودی برای تامین غذا هستند. اما رشد جمعیت بشری و محدودیت منابع دریایی جهت تامین غذای انسانها، آنان را به سوی پرورش آبزیان سوق داد. در این راستا ماهیان متفاوتی جهت پرورش در منابع آبی داخلی و دریایی پیشنهاد و مورد پرورش قرار گرفت. در این میان پرورش ماهیان دریایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهمترین ماهیان دریایی پرورشی که امروزه شدیدا مورد توجه کشورهای مختلف پرورش دهنده آبزیان دریایی قرار گرفته است، کفال ماهیان می باشند.

کفال ماهیان با نام علمی Mugilidae دارای بدنی دراز و دوکی متمایل به استوانه ای هستند. کفال ماهیان از مهمترین ماهیان ساحلی ، با ارزش شیلاتی بالا و با پراکنش بسیار گسترده در دنیا، از ۴۲درجه عرض شمالی تا ۴۲ درجه عرض جنوبی هستند. این تیره از ماهیان دارای بیش از ۱۰۰ گونه بوده، در آبهای گرمسیری و معتدله دنیا پراکنده اند و بصورت گروهی زندگی می کنند. معمولا در آبهای کم عمق دریایی زیست می نمایند اما بعضی از گونه های آن متعلق به آبهای شیرین هستند.

کفال ماهیان، ماهیانی Euryhaline بوده و از شوری صفر تا ۳۸ گرم در لیتر را تحمل می نمایند. بعلاوه Stenotherm بوده و نسبت به سردی بیش از حد حساسند. این ماهیان نسبت به کاهش بیش از حد اکسیژن حساس بوده و قادر به تحمل اکسیژن زیر ۲ میلی گرم در لیتر نیستند.

این ماهیان معمولا در ۳ سالگی بالغ شده و تا حدود ۱۶ سال عمر می کنند. در دریای خزر طول آنها به ۶۰ سانتی متر و وزن آنها به ۵/۲ کیلوگرم می رسد. از لحاظ تغذیه ای بطور کلی کفال بالغ از مواد دیتریت شامل بقایای گیاهی و جانوری تغذیه می نماید.

عنوان فایل
مقدمه ای بر کفال ماهیان( Mugilidae) application/msword
696102da29646199e6e73092a41bebc1.doc
379 KB

جواد میردار