مسیحیان ایران و آغازجشن های سال نو

كریسمس، روز تولد حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبر بزرگ الهی و نیز آغاز سال نو میلادی مهمترین مناسبت مسیحیان در این ماه به شمار می آید. پیروان دین مسیحیت در ایام كریسمس مراسم ویژه ای برگزار می كنند كه برافراشتن درخت كاج سبز در خانه ها آشناترین این رسوم برای همگان است.