یهود و پیامبر

درباره علت مهاجرت یهودیان به جزیرهٔ العرب نظریه های مختلفی وجوددارد, از جمله حمله پادشاه آشور, بخت النصر یا نبوكد نصر, به فلسطین و آواره شدن یهود از دیار خود كه بخشی به جزیرهٔ العرب كوچ كردند

- نمونه‌ هایی‌ از كارشكنی‌های‌ اعتقادی‌ و اقتصادی‌ یهودیان‌ علیه‌ پیامبرعبارت‌اند از:

یهودیان‌ در زمینه‌ اعتقادی‌ هم‌ مشكلاتی‌ ایجاد كردند، مثلا، یهودیان‌ یكی‌ ازعلل‌ سرگردانی‌ خود را یكتا پرستی‌ خود می‌دانند، اما یهود عصر پیامبر به‌علت‌ لجاجت‌ و دشمنی‌ با پیامبر، اساس‌ دین‌ خود را فراموش‌ كردند و به‌شرك‌ تمایل‌ پیدا كردند. آنها ترجیح‌ دادند بگویند: خدای‌ دیگری‌ با آن‌هااست‌. آنان‌ شخصی‌ به‌ نام‌ عزیر را فرزند خدا می‌دانستند، چون‌ او تورات‌ رابعد از نابودی‌ از قلب‌ خود بیان‌ كرد و جبرئیل‌ به‌ او آموخت‌، به‌ همین‌ دلیل‌ اورا پسر خدا نامیدند. عده‌ كمی‌ از یهودیان‌ این‌ را گفتند، اما خداوند در آیه‌ ۳۰سوره‌ توبه‌ این‌ سخن‌ را به‌ همه‌ یهودیان‌ نسبت‌ داد. یهودیان‌ دیگر، این‌ سخن‌عده‌ كم‌ را انكار نكردند و این‌ نشانه‌ شرك‌ آنان‌ بود. در مورد یكی‌ بودن‌ اعمال‌عوام‌ و عالمان‌ یهود، امام‌ صادِ(ع‌) می‌فرماید: عوام‌ یهود احبار و راهبانان‌را اطاعت‌ می‌كردند با اینكه‌ آنها حرام‌ها را حلال‌ و بعضی‌ حلال‌ها را حرام‌می‌كردند. پس‌ بدون‌ اینكه‌ متوجه‌ شوند آنها را می‌پرستیدند.

دلیل‌ دیگر بر شرك‌ یهود دوران‌ پیامبر این‌ بود كه‌ آنان‌ می‌گفتند ما فرزندان‌خدا هستیم‌ و وقتی‌ پیامبر آنان‌ را از عذاب‌ خدا آگاه‌ كرد، آنها با این‌ گمان‌ كه‌برگزیده‌ خدا هستند، می‌گفتند: ما را از چه‌ می‌ترسانی‌، ما فرزندان‌ خداییم‌. سوره‌ مائده‌ آیه‌ ۱۸ مربوط‌ به‌ این‌ دعای‌ یهود است‌. به‌ نظر نویسنده‌ كتاب‌ این‌ادعای‌ یهودیان‌ به‌ دلیل‌ نژادپرستی‌، خودپرستی‌ و خود برتربینی‌ آنان‌ است‌. یهودیان‌ برای‌ اینكه‌ پیامبر بودن‌ رسول‌ خدا را زیر سؤال‌ ببرند، گفتند: بعد ازحضرت‌ موسی‌ پیامبری‌ نیامده‌ است‌. گروهی‌ از سران‌ یهودی‌ نزد پیامبر خدارفتند و پرسیدند كه‌ ایشان‌ به‌ كدام‌ پیامبران‌ معتقد هستند؟ پیامبر(ص‌)آیه‌۸۴ سوره‌ آل‌ عمران‌ را تلاوت‌ نمود و حضرت‌ موسی‌(ع‌)و حضرت‌عیسی‌(ع‌)را در یك‌ ردیف‌ نام‌ برد. یهودیان‌ از جواب‌ پیامبر(ص‌)خشمگین‌شدند و گفتند: ما به‌ مسیح‌ و هر كه‌ به‌ او مؤمن‌ باشد، ایمان‌ نمی‌آوریم‌. خداوند در آیه‌ ۵۹ سوره‌ مائده‌ از ایشان‌ به‌ نام‌ خارج‌ شدگان‌ از راه‌ حق‌ یادمی‌كند. به‌علاوه‌ بیشتر یهودیان‌ به‌ قیامت‌ اعتقاد ندارند. آنها به‌ دو گروه‌فریسیین‌ و صدوقییین‌ تقسیم‌ می‌شوند. فریسیین‌ به‌ قیامت‌ اعتقاد دارند، اماصدوقییین‌ به‌ قیامت‌ معتقد نیستند و همه‌ چیز را در جهان‌ مادی‌ خلاصه‌می‌كنند. خداوند در آیه‌ ۱۳ سوره‌ ممتحنه‌ مؤمنین‌ را از دوستی‌ با این‌ گروه‌منع‌ می‌كند. ویل‌ دورانت‌ در این‌ باره‌ می‌گوید: یهود به‌ جهان‌ پس‌ از مرگ‌اعتقاد ندارد و پاداش‌ و كیفر را فقط‌ برای‌ این‌ دنیا می‌داند.

مدت‌ كوتاهی‌ بعد از هجرت‌ پیامبر، سران‌ یهود نزد پیامبر رفته‌ و سعی‌ كردندبا مطرح‌ كردن‌ سوالاتی‌ عجز و ناتوانی‌ ایشان‌ را در پاسخ‌ دادن‌ به‌ سوالات‌نشان‌ دهند. وقتی‌ از پاسخ‌های‌ پیامبر ناامید شدند، برای‌ آخرین‌ سؤال‌پرسیدند: كدام‌ فرشته‌ برای‌ تو وحی‌ آورده‌ است‌؟ پیامبر پاسخ‌ داد جبرئیل‌. آنها گفتند جبرئیل‌ دشمن‌ ماست‌، او ویرانگر و خونریز است‌ او همیشه‌دستورات‌ سخت‌ و مشكل‌، همین‌طور دستور جهاد می‌آورد، پس‌ ما به‌ توایمان‌ نمی‌آوریم‌. اگرمیكائیل‌ بود ایمان‌ می‌آوردیم‌، میكائیل‌ همواره‌ برای‌رفع‌ گرفتاری‌ و آوردن‌ خوشی‌ نازل‌ می‌شود. علامه‌ طباطبایی‌ در المیزان‌ این‌ادعا را رد می‌كند و می‌گوید: اولاً جبرئیل‌ به‌ دستور خدا نازل‌ می‌شود. ثانیاًانسان‌ عاقل‌ پیام‌ هدایت‌ را حتی‌ از دشمن‌ می‌پذیرد.

یهودیان‌ در ادامه‌ مخالفت‌ خود به‌ كارشكنی‌ اقتصادی‌ نیز پرداختند. مهاجران‌ در مدینه‌ با سختی‌ معیشتی‌ روبرو بودند، چون‌ تمام‌ اموال‌ خود رادر مكه‌ باقی‌ گذاشته‌ بودند. پیامبر شخصی‌ را فرستاد تا از یهودیان‌ وام‌ بگیرد. یهودیان‌ با آنكه‌ با مسلمانان‌ پیمان‌ صلح‌ داشتند، به‌ تمسخر و طعنه‌پرداختند. در این‌ موقع‌ وحی‌ الهی‌ نازل‌ شد و به‌ آنان‌ وعده‌ عذاب‌ سوزان‌ راداد. آنها حتی‌ اموالی‌ از مسلمانان‌ را كه‌ نزد آنان‌ امانت‌ بود، پس‌ ندادند وگفتند: چون‌ شما از دین‌ خود خارج‌ شده‌اید، پیش‌ ما امانتی‌ ندارید. از آیات‌ وتفاسیر نتیجه‌ می‌شود كه‌ صفت‌ پیمان‌ شكنی‌ در یهود سابقه‌ تاریخی‌ دارد به‌جز اقلیتی‌ اندك‌ مثل‌ عبدالله‌ بن‌ سلام‌، كه‌ تعهدات‌ خود را انجام‌ می‌دادند. خداوند در آیه‌ ۵۷ سوره‌ آل‌ عمران‌، بین‌ این‌ دو گروه‌ فرقی‌ می‌گذارد. در ادامه‌كارشكنی‌های‌ اقتصادی‌، یهود مدینه‌ نزد انصار رفتند و آنها را از كمك‌ به‌مهاجرین‌ نهی‌ كردند. آنها به‌ انصار گفتند: به‌ مهاجرین‌ كمك‌ نكنید، زیرا فقیرخواهید شد.

● علت‌های‌ دعوا

بررسی‌ عوامل‌ كارشكنی‌ یهودیان‌ چهره‌ واقعی‌ این‌ قوم‌ را نشان‌ می‌دهد، وباعث‌ عبرت‌ افراد حقیقت‌جو می‌شود. در تبییت‌ این‌ سخن‌ باید گفت‌:قوم‌یهود از اولین‌ كسانی‌ بودند كه‌ برای‌ دیدن‌ پیامبر آخرالزمان‌ به‌ مدینه‌ هجرت‌كردند. آنها سختی‌های‌ زیادی‌ را تحمل‌ كردند، اما هنگام‌ بعثت‌پیامبر(ص‌)خلاف‌ جهت‌ اولیه‌ حركت‌ كردند و گمراه‌ شدند، عالمان‌ یهودی‌برای‌ تامین‌ دنیای‌ خود و خوش‌آیند سلاطین‌ یهود، دین‌ را تحریف‌ كردند. این‌ دنیادوستی‌ امروز هم‌ ادامه‌ دارد. آنها با در اختیار داشتن‌ بیشتر تبلیغات‌جهان‌، مواد مخدر و اسلحه‌های‌ فرسوده‌ انبارهای‌شان‌ را می‌فروشند، تا هم‌فكر ملل‌ دیگر را از كار بیاندازند و هم‌ فریاد عدالت‌خواهی‌ را خاموش‌ كنند. ژرژلامبن‌ در كتاب‌ اسرار سازمان‌ مخفی‌ یهود به‌ توطئه‌های‌ یهود اعتراف‌می‌كنند و می‌گوید: ما با جنگ‌ داخلی‌ كه‌ به‌ تدریج‌ به‌ جنگهای‌ اجتماعی‌تبدیل‌ می‌شوند، ملت‌ها را ضعیف‌ می‌كنیم‌، تا حس‌ احترام‌ آنان‌ نسبت‌ به‌خودمان‌ افزایش‌ را دهیم‌ و قراردادهای‌ مالی‌ و اقتصادی‌ خود را بر آنان‌تحمیل‌ كنیم‌. یهودیان‌ عصر حاضر هم‌ این‌ جنایت‌ها را انجام‌ می‌دهند.

خداوند در آیه‌ ۹۶ سوره‌ بقره‌ درباره‌ دنیاطلبی‌ یهود می‌فرماید: آنها راحریص‌ترین‌ مردم‌ حتی‌ حریص‌تر از مشركان‌ در زندگی‌ خواهی‌ یافت‌، كه‌ هریك‌ از آنها آرزو دارد، هزار سال‌ عمر به‌ او داده‌ شود، در حالی‌كه‌ این‌ عمرطولانی‌ او را از كیفر الهی‌ باز نخواهد داشت‌ و خداوند به‌ اعمال‌ آنهابیناست‌. از صفات‌ ناپسند یهود مقام‌پرستی‌ وجاه‌طلبی‌ است‌. زمامداران‌یهود، وقتی‌ دیدند صفات‌ پیامبر با صفاتی‌ كه‌ در تورات‌ آمده‌ یكی‌ است‌ برای‌حفظ‌ مقام‌ و منصب‌ خود، آن‌ حقایق‌ را تغییر دادند و وارونه‌ در تورات‌نوشتند. مرحوم‌ طبری‌ در تفسیر قسمتی‌ از آیه‌ ۷۸ سوره‌ آل‌ عمران‌ ـ یَقُولُون‌َعلی‌ اللهِ الكَذِب‌َ و هُم‌ْیَعْلَمُون‌ ـ می‌ گویند منظور این‌ است‌ كه‌ دروغ‌ گفتن‌ برخداوند و گواهی‌ دادن‌ به‌ باطل‌ و ملحق‌ كردن‌ چیزی‌ به‌ آن‌ كه‌ جزو آن‌ نیست‌از روی‌ عمد بوده‌ ویهود برای‌ ریاست‌طلبی‌ و دنیاخواهی‌ این‌ كار را انجام‌داده‌اند. این‌ دنیاپرستی‌ها و ناجوانمردی‌ها تا عصر ما نیز ادامه‌ دارد. به‌طوری‌ كه‌ آدولف‌ هیتلر در كتاب‌ ـ نبرد من‌ ـ می‌گوید: اعمال‌ یهودیان‌ به‌ طورآشكار نشان‌ می‌داد كه‌ غیر از خراب‌ كاری‌ نظری‌ ندارند.

یكی‌ دیگر از علل‌ كارشكنی‌ یهود نفاِ و دورویی‌ آنان‌ بود كه‌ در آنها ریشه‌دوانیده‌ بود و باعث‌ دوری‌شان‌ از رحمت‌ الهی‌ بود. درباره‌ نفاِ و دورویی‌یهود امام‌ حسن‌ عسگری‌(ع‌)در روایتی‌ می‌فرمایند:وقتی‌ پیامبر(ص‌)بامعجزه‌ حقانیت‌ خود را اثبات‌ نمود، یهود كه‌ بهانه‌ای‌ نداشتند، ظاهراً ایمان‌آوردند، اما وقتی‌ نزد قوم‌ خود می‌رفتند، می‌گفتند، همانا ما اظهار ایمان‌ نزداو می‌كنیم‌ برای‌ اینكه‌ با این‌ وسیله‌ هر شری‌ از جانب‌ او بر خودمان‌ را بهتربتوانیم‌ دفع‌ كنیم‌ و با آگاهی‌ از اسرارشان‌، دشمنان‌شان‌ را یاری‌ دهیم‌. نفاِ ودورویی‌ یهود فقط‌ مربوط‌ به‌ عصر پیامبر(ص‌)نیست‌، بلكه‌ امروزه‌ هم‌ ادامه‌دارد. یهود در هر جامعه‌ای‌ خود را در ظاهر با آن‌ هماهنگ‌ می‌كند، اما درباطن‌ فقط‌ به‌ هدفهای‌ شوم‌ خود می‌پردازد. كتاب‌ پروتكل‌های‌ دانشوران‌صهیون‌ كه‌ اسرار یهود را فاش‌ می‌كند، این‌ موضوع‌ را ثابت‌ می‌كند.

عیاشی‌ و شهوت‌رانی‌ هم‌ علت‌ دیگر مخالفت‌ یهود با اسلام‌ است‌، زیرااسلام‌ در این‌ زمینه‌ محدودیت‌ ایجاد می‌كند. اولین‌ برخورد فیزیكی‌ یهود باپیامبر(ص‌)هم‌ به‌ علت‌ همین‌ اعمال‌ منافی‌ علت‌ بود. صفت‌ بد دیگر یهودحسادت‌ آنها بود. آنها وقتی‌ دیدند پیامبر(ص‌)از نژاد یهود نیست‌، بلكه‌ از غیریهود است‌، نتوانستند، تحمل‌ كنند. در آیه‌ ۱۰۹ سوره‌ بقره‌، خداوند درباره‌بسیاری‌ از اهل‌ كتاب‌ می‌گوید: آنها از روی‌ حسادت‌ آرزو می‌كردند كه‌مسلمانان‌ بعد از ایمان‌ به‌ كفر برگردند. بعضی‌ از مفسران‌ می‌گویند: علت‌حسادت‌ یهود این‌ بود كه‌ نبوت‌ از خاندان‌ اسرائیل‌ به‌ خاندان‌ اسماعیل‌ تغییركرده‌ بود. حسادت‌ امروزه‌ نیز در میان‌ یهود وجود دارد: در پروتكل‌ شماره‌ ۵دانشوران‌ صهیون‌ آمده‌ است‌:«بذر دشمنی‌، كینه‌توزی‌ و حسد را در هرخانه‌ای‌ كاشته‌ایم‌ و در این‌ زمینه‌ از تعصبات‌ مذهبی‌، قبیله‌ای‌ و غیره‌ استفاده‌می‌كنیم‌. »

صاحب اثر : مرتضی‌ شیرودی‌


شما در حال مطالعه صفحه 3 از یک مقاله 5 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.