نگاهی به مراسم شب برات در فرهنگ عامه

«نیمه شعبان» همه ساله در ایران، حال و هوای ویژه ای دارد. همه جا چراغانی می شود و شادمانی و شادكامی خاصی بر مردم حاكم است، حتی در زمان های گذشته نیز در شهرها و روستاها، مردم برای اجرای این مراسم باشكوه، احترام ویژه قائل بوده و اهتمام خاصی در برپایی آن داشتند.