در نیمه دوم سال ۷۸ جزوه ای به قلم آقای رضا علیجانی سردبیر وقت ماهنامه ایران فردا منتشر شد که ضمن آن به نقد ایده ملیت در اندیشه استاد شهید مطهری می پرداخت

طرح هویت ملی از منظر مطهری یكبار و آن هم برای همیشه در افكنده نمی‌شود. هر قوم یا ملتی می‌تواند تصویر خویش را از مقولهٔ "خودی" ترك گوید و تصوری دیگر از "خودیِ خود" یابد. تصوری كه شاید منقح‌تر و پاكیزه‌تر از تصور پیشین باشد؛ آنچنان كه ایرانیان، با اسلام آوردن گام در این راه نهادند. در دیدگاه استاد مطهری: «]در تشخیص هویت یك قوم یا ملت[؛ سابقه تاریخی ملاك عمل نیست یعنی ممكن است ملتی قرن‌ها یك سیستم خاص اجتماعی را پذیرفته باشد و بعد تغییر نظر بدهد و سیستم نوینی را به جای آن انتخاب كند. وی می نویسد: "اعلامیه حقوق بشر را ما تنظیم نكرده‌ایم... اكنون ما از نظر ملیت ایرانی درباره این اعلامیه چه بگوییم... آیا احساسات ملی ایجاب می‌كند كه ... (ایرانیان) آن را اجنبی و بیگانه بدانند... یا این كه به حكم دو اصل مزبور، یكی این كه یكی اعلامیه رنگ و بوی ملت خاصی ندارد دیگر آن كه ملت آن را پذیرفته است باید آن را خودی و غیراجنبی بدانند (ظاهراً استاد در این مثال صرفاً شرایط خودی انگاشتن یك پدیده و من جمله اعلامیه حقوق بشر را مد نظر قرار داده اند و نه حقانیت آنرا ! نظر مرحوم استاد را در مورد اعلامیه حقوق بشر باید با در نظر گرفتن دیگر آثار ایشان و به خصوص آنجا كه اثبات حقوق را صرفاً بر اساس غایت اندیشی امكان پذیر می دانند، تقریر كرد) ».(۵)

به این ترتیب هویت از منظر مطهری امری تحول یابنده است اما با این حال تا اینجا تنها به پرسش «هست و نیست» پاسخ گفته‌ایم اما پرسش از «باید و نباید» كماكان بی‌پاسخ مانده است. هویت یابی‌های «نو به نو» در چه سمت و سویی می‌بایست سامان پذیرد؟ به زعم مطهری این سمت و سو را سودای حقیقت‌طلبی مشخص می‌سازد. تكیه بر هویت بالفعل یك ملت یا قوم آنگاه كه راه را بر سودای حق‌طلبی ببندد مذموم و آنگاه كه سودای حقیقت‌جویی و تكامل و نوسازی هویتی را ممتنع نسازد و یا مْمِدِِ آن باشد مثبت است. مطهری خود در فرازی از كتاب خدمات متقابل اسلام و ایران روشن می‌سازد كه تكیه بر فكر ملیت یا ناسیونالیسم منفی (كه آنرا از ناسیونالیسم مثبت متمایز می‌شمرد) چرا شایسته نیست. به زعم وی: «توجه داریم كه منطق عالی‌تری از منطق احساسات و ناسیونالیستی وجود دارد كه طبق آن منطق، علم و فلسفه و دین، فوق مرحله احساسات است. احساسات قومی و غرور‌های ملی در هر كجا مطلوب باشد، در جستجوهای علمی و فلسفی و دینی مطلوب نیست. یك مساله علمی یا یك نظریه فلسفی یا یك حقیقت دینی را هرگز به دلیل این كه ملی و وطنی است نمی‌توان پذیرفت. همچنان كه به بهانهٔ این كه بیگانه و اجنبی است نمی‌توان نادیده گرفت و رد كرد. راست گفته آنكه گفته است: علم و دین و فلسفه وطن ندارد همه جایی و همگانی است.(۶)

دقیقا به همین خاطر، "كانون چالش" در بحث از نسبت ملیت و دیانت را می‌بایست در نگاه خود به دین بجوییم. آیا دین در نگاه ما امری است فراملی و فراقومی و فراتاریخی، یا نمودی از "بت‌های ذهنی یك قوم" كه از گذشته‌های دور به ایشان به ارث رسیده است. مطهری می‌نویسد:

«مقیاس‌های اسلامی مقیاس‌های كلی و عمومی و انسانی است. نه قومی و نژادی و ملی. اسلام به هیچ وجه خود را در محدودهٔ تعصبات ملی و قومی نژادی محصول نكرده بلكه با آنها مبارزه كرده است».(۷)

مطهری از آنجا كه این مبنای دین‌شناختی (یعنی عموم بشری بودن آن) را در موضع خاص خود استدلالا به اثبات می‌رساند در پاسخ به یكی از دو پرسش اصلی در پژوهش خود(۸) به این رأی می‌رسد كه اینچنین دینی از آنجا كه صبغه ملی و قومی ندارد (و از این حیث قوم‌گرایی و ملی‌گرایی در آن، خلاف مضمونِ عموم بشری آن است) نسبت به هر ملیتی در صورتی كه با پذیرش مختارانه آن ملت مواجه شود، می‌تواند خودی به شمار رود و جزئی از هویت نوین آن قوم یا ملت محسوب شود.

۲- مرحوم مطهری در كتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ضمن قابل شدن به تمایزی میان دو مفهوم از آنچه خود آنها را «احساسات ملی» و «ناسیونالیسم»‌ می‌خواند معتقد است كه در مورد هر یك، به تفصیل می‌بایست حكمی جداگانه را قائل بود.

به اعتقاد او: «به قول اقبال پاكستانی ملت‌پرستی، خود نوعی توحش است... احساسات ملی تا آنجا كه جنبه مثبت داشته باشد و نتیجه‌اش خدمت به هموطنان باشد قابل توجه است ولی تا آنجا كه جنبه منفی به خود می‌گیرد و موجب تبعیض در قضاوت، در دیدن و ندیدن خوبیها و بدیها و در جانبداریها می‌شود ضد اخلاق و ضد انسانیت است».(۹)

مطهری همانطور كه آوردیم به صراحت میان دو روایت از "ناسیونالیسم"، تمایز می‌نهد. وی در فرازی دیگر از كتاب "خدمات متقابل اسلام و ایران" می‌نویسد: «گرایش به جنبه‌های قومی و ملی در زبان‌های اروپایی، ناسیونالیسم خوانده می‌شود كه برخی از دانشمندان فارسی زبان، آن را ملت‌پرستی ترجمه كرده‌اند. ناسیونالیسم مطابق بیان گذشته بر عواطف و احساسات قومی و ملی متكی است نه بر عقل و منطق. ناسیونالیسم را نباید به طور كلی محكوم كرد. ناسیونالیسم اگر تنها جنبه مثبت داشته باشد یعنی موجب همبستگی بیشتر و روابط حسنه بیشتر و احسان و خدمت بیشتر به كسانی كه با آنها زندگی مشترك داریم شود ضدعقل و منطق نیست و از نظر اسلام مذموم نمی‌باشد.

... ناسیونالیسم آنگاه عقلا محكوم است كه جنبه منفی به خود می‌گیرد، یعنی افراد را تحت عنوان ملیت‌های مختلف از یكدیگر جدا می‌كند و روابط خصمانه‌ای میان آنها به وجود می‌آورد و حقوق واقعی دیگران را نادیده می‌گیرد».(۱۰)

در دیدگاه استاد مطهری: «اسلام همه احساسات ناسیونالیستی را محكوم نمی‌كند، احساسات منفی ناسیونالیستی را محكوم می‌كند نه احساسات مثبت را».(۱۱)

اما به رغم این همه، سردبیر ایران فردا در گفتار خود مدعی است كه: مطهری «انواع ملیت را تفكیك نمی‌كند»! و چون این كار را نمی‌كند «كل ملیت را انكار می‌كند»! و یا اینكه مطهری «یك نوع از ملیت كه ملیت‌گرایی قومی و خاك و خونی و نژادپرستانه است را به معنای همه انواع ملیت می‌گیرد و نفی می‌كند»! (۱۲)

به نظر می‌رسد كه سنجش صحت و سقم این ادعا با توجه به آنچه كه گذشت چندان مشكل نباشد. پرواضح است كه پاره‌هایی از یك متن پاره‌های دیگر را تفسیر می‌كنند و آثار اندیشمندی چون مطهری نیز از این قاعده مستثنا نیست كما این كه اگر آفریننده متن، شریعتی، بازرگان یا محمدباقر صدر نیز بود می بایست به همین قاعده گردن می‌نهادیم. در غیر این صورت می‌توان «لااله» را دید و بر «الاالله» چشم پوشید. یعنی همان خبطی كه متأسفانه نویسنده محترم جناب آقای علیجانی مرتكب آن شده اند. این شیوه آنگاه قبح بیشتری می‌یابد كه متن مورد نظر در تفسیر واژگان و احكام خود صریح باشد (مانند آنچه در تفكیك دو مفهوم از ناسیونالیسم در دیدگاه مطهری دیدیم).

۳- از دیگر محورها در گفتار سردبیر ایران فردا تفسیری است كه مرحوم مطهری از آیه: یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقكم ان الله علیم خبیر (آیه ۱۳ سوره حجرات) به دست می‌دهند. وی با نسبت دادن تفسیری از آیه، به مطهری دیدگاه وی را در تقابل با دیدگاه شریعتی ارزیابی می‌كند. سردبیر ایران فردا معتقد است:

«آیه الله مطهری می‌گوید كه این آیه دلیل نفی ملیت در اسلام است. شریعتی می‌گوید این آیه دلیل اثبات ملیت در اسلام است. شریعتی توضیح می‌دهد در این آیه خدا همانگونه كه تفاوت طبیعی زن و مرد را به خودش نسبت می‌دهد تفاوت اقوام و ملل را هم به خودش نسبت می‌دهد. یعنی ... تفاوت بین قومیتها و ملیت‌ها هم طبیعی است و محو شدنی نیست... اما در آن قرائت دومی كه از اسلام و رابطه دیانت و ملیت می‌شود گویی كه بایستی ملیتها محو شوند.

شریعتی معتقد است اسلام همان‌گونه كه ملیت‌گرایی بر اساس خاك و خون و قومیت و قبیله و نژاد را ارتجاعی می‌داند همان‌گونه هم محو ملیت را نفی می‌كند و خواهان برابری ملیتهاست».(۱۳)

شاید بهترین راه برای سنجش قضاوتی كه ناقد محترم درباره تفسیر استاد مطهری از آیه شریفه صورت داده است باز هم رجوع به متن اثری باشد كه مرحوم مطهری در ضمن آن به تفسیر آیه فوق نشسته‌اند.

مطهری در تفسیر آیه ۱۳ از سوره حجرات می‌نویسد: «زمانی كه اسلام ظهور كرد در میان اعراب مساله خویشاوندپرستی و تفاخر به قبیله و نژاد به شدت وجود داشت. عرب‌ها در آن زمان چندان به عربیت خود نمی‌بالیدند، زیرا هنوز قومیت عربی به صورتی كه عرب خود را یك واحد در برابر سایر اقوام ببیند وجود نداشت. واحد مورد تعصب عرب واحد قبیله و ایل بود. اعراب به اقوام و عشایر خویش تفاخر می‌كردند. اما اسلام نه تنها به این احساسات تعصب‌آمیز توجهی نكرد، بلكه با شدت با آن مبارزه كرد. قرآن كریم در كمال صراحت فرمود: «یا ایهالناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوباَ و قبائل لتعارفوا الا اكرمكم عندالله اتقیكم...» این آیه و بیانات و تاكید رسول اكرم و طرز رفتار آن حضرت با غیر اعراب و نیز قبایل مختلف عرب راه اسلام را كاملا مشخص كرد».(۱۴)

پرپیداست كه این برداشت ناظر بر نفی تمایزات قومی و ملی به مثابه امری واقع نیست و صرفاَ نفی تفاخرها و برتری‌جوییها و لاف‌زنی‌های قومی و ملی را هدف قرار داده است و اساساَ این تفسیر در مقابل آن برداشت یعنی برداشت منسوب به شریعتی نمی نشیند. اینكه تمایزات قومی وملی ناشی از واقعیتی انكارناپذیر و اراده خدا هستند و اینكه این تمایزات دال بر برتری قوم و قبیله و ملتی بر قوم و قبیله و ملتی دیگر نیست و تعصبها و تفاخرات امری نامطلوبند دو برداشت متفاوت از آیه شریفه‌اند كه به هیچ وجه معارض یكدیگر به شمار نمی‌روند.

مضامین وحیانی، معانی و برداشت‌های مختلف را برمی‌تابند و تفسیر استاد شهید مطهری نیز آنچنان كه پیداست ناظر بر تفاخرها و تعصب‌های قومی و ملی است كه سودای حق‌جویی و حق‌پویی را زایل می‌سازند و آدمی را در بند حصارهای تنیده بر هویت بالفعل خود اسیر می‌سازد و او را از آنچه در قوه دارد غافل می‌نماید.

پس بر خلاف آنچه كه سردبیر ایران فردا القاء نموده است، صرف این دو تفسیر از دو متفكر معاصر اسلامی حاكی از دو رویكرد مقابل در باب "نسبت ملیت و دیانت"، نیست و اگر اختلافی هست باید به شواهد دیگری تمسك جست.

بگذریم از آن كه رای ناقد محترم مبنی بر تغییرناپذیر بودن هویت‌های قومی و ملی نیز چندان روشن نیست آیا صرف تشعب و تكثر مجتمع بشری امری تغییرناپذیر است یا این هویتها اعم از قومی و ملی در طول تاریخ با مرزهایی ثابت و دگرگونی‌ناپذیر به حیات خود ادامه داده اند و از این پس نیز، سرنوشت محتوم آنها اینگونه خواهد بود؟ اگر مقصود برداشت دوم است نه تجربه تاریخی و نه الزامات منطقی، موید آن نخواهند بود. و لذا می‌بایست تصویر ایستا از مقوله "هویت" را به سویی افكند.


شما در حال مطالعه صفحه 2 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.