آیا حجاب در فیلم های سینمایی رعایت میشود

یکی از فضایل اخلاقی حاکم در جامعه ما, عفاف و حجاب است که توفیق رعایت کردنش به هر که می رسد, چونان گوهری زیبنده روح فرد را زینت داده و او را به ملکوت می برد حجاب, ارزشی مهم و قابل احترام در جامعه ما به حساب می آید و سینما این قدرت را دارد که با تاثیرگذاری درست خود نقش این فضیلت را که به عنوان رحمت الهی به ما داده شده, بیشتر کند و یا با اشتباهی سهوی و الگو سازی غلط گوهر زیبنده حجاب را برای همیشه از بین ببرد

سینما، صنعت نوینی است که با بهره گیری از جاذبه های بصری و خلق تصاویر بدیع، تبدیل به یک رسانه تاثیر گذار و مهم شده که می تواند با الگو سازی مناسب، بستر رشد فرهنگی یک جامعه را مهیا سازد.

تصویر، ابزار قدرتمندی است که راه نفوذ خود به اعماق جان انسان را به راحتی باز می کند و به دل می نشیند. گاه می توان حرف هایی که در قالب کلمات گنجانده نشده و حق مطلبشان ادا نمی شود را در قالب تصویر بیان کرد و تاثیری هزاران مرتبه بیشتر و ژرف تر بر روان مخاطب گذاشت.

از این روست که نقش سینما، به عنوان یکی از ابزارهای تصویری در میان جامعه پررنگ شده و به عنوان یکی از رسانه های تاثیرگذار شناخته می شود. هیچ کس نمی تواند قدرت سینما و اثرگذاری آن را کتمان کند؛ چرا که چگونگی کارکرد سینما بر همگان واضح است و هر کسی حداقل برای یک بار هم که شده تحت تاثیر جادوی هنر هفتم قرار گرفته است.

پس به سبب قدرت بالایی که این رسانه دارد، چگونگی بیان مفاهیم در قالب تصویر، شکل روایت و چگونگی فرهنگ سازی در این مدیوم خاص اهمیت می یابد و می توان گفت که هر کشوری به فراخور فرهنگ، هنجارها و نا هنجاری های جامعه خود و آداب و رسومش به سینمای بومی مختص به خودش نیاز دارد، تا از این طریق آگاه سازی رخ دهد.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ما هم برای رسیدن به قله موفقیت در هنر و هم برای فرهنگ سازی، نیاز به سینمایی بومی داریم تا با بهره گیری از آرمان های انقلاب اسلامی و تحت نظر مذهب، فضایل اخلاقی را تحت لوای یک درام تاثیر گذار، به مردم نشان داده شود.

یکی از فضایل اخلاقی حاکم در جامعه ما، عفاف و حجاب است که توفیق رعایت کردنش به هر که می رسد، چونان گوهری زیبنده روح فرد را زینت داده و او را به ملکوت می برد. حجاب، ارزشی مهم و قابل احترام در جامعه ما به حساب می آید و سینما این قدرت را دارد که با تاثیرگذاری درست خود نقش این فضیلت را که به عنوان رحمت الهی به ما داده شده، بیشتر کند و یا با اشتباهی سهوی و الگو سازی غلط گوهر زیبنده حجاب را برای همیشه از بین ببرد.

سینما و فرهنگ سازی حجاب

سینما از دو وجه می تواند بازشناساننده حجاب باشد. اول؛ تاثیری که در اذهان ملت گذاشته و الگویی که در جامعه می شناساند و دوم تصویری است که از شمایل ایران، ایرانی و هویت این خاک به جهانیان عرضه می شود، چرا که سینما یک کالای فرهنگی است که علی رغم بومی بودنش صادر نیز می شود.

به همین جهت رعایت کردن حجاب اسلامی و موضوعات مرتبط با این حوزه بسیار مهم است و سینماگران موظف به رعایت اصولی هستند که جلوه سینما را به درستی باز شناسانند.

اما یکی از قدرت های موجود در سینما بازیگران این عرصه هستند که می توان آنها را به گونه ای زمامدار سینما دانست و از آن جایی که این افراد مشهور هستند و در معرض دید جامعه قرار دارند، باید در رفتار اجتماعی خود دقت داشته باشند؛ چرا که افراد زیادی هستند که بازیگران را الگوی خویشتن می پندارند و از آن ها تقلید می کند. به همین جهت نحوه پوشش بازیگران نیز بسیار مهم است.

پوشش بازیگران چه در فیلم و چه در زندگی شخصیشان باید همراه با سادگی و با رعایت عفاف و حجاب باشد. این درست نیست که بازیگران بدون در نظر گرفتن جایگاه مهم اجتماعی خود هر پوششی را که می پسندند به تن کنند، چرا که آن ها الگوی جامعه هستند.

در پایان می توان گفت سینما به عنوان ابزار مهم ارتباطی که حوزه تاثیرگذاری اش مرز های داخل و خارج را در بر می گیرد، ملزم است که قواعد حجاب را رعایت کند. اما متاسفانه این روز ها شامل بی حرمتی هایی در فیلم ها هستیم که خیلی به وضعیت حجاب بازیگران خانم توجهی نمی شود، این اتفاق بهتر است هرچه سریع تر اصلاح شود و فیلم های سینمای ایران به زیور حجاب آراسته شود.