امام علی و انتخاب مُنذر بن جارود بعنوان فرماندار و برخورد تند ایشان با او بدلیل خیانت

مُنذر بن جارود , فرماندار امیرمؤمنان در اصطخر از شهرهای قدیمی فارس بود به علی ع خبر رسید که فرماندارش در توزیع ثروتها گشاده دستی می کند و به هر که بخواهد , بدون حساب و کتاب می بخشد حضرت در ضمن نامه ای به منذر بن جارود نوشت

امام علی و انتخاب مُنذر بن جارود بعنوان فرماندار و برخورد تند ایشان با او بدلیل خیانت

مُنذر بن جارود ، فرماندار امیرمؤمنان در اصطخر ( از شهرهای قدیمی فارس ) بود . به علی (ع) خبر رسید که فرماندارش در توزیع ثروتها گشاده دستی می کند و به هر که بخواهد ، بدون حساب و کتاب می بخشد . حضرت در ضمن نامه ای به منذر بن جارود نوشت :

« خوبی پدرت ۱، مرا درباره تو فریب داد ۲ . گمان می کردم تو از شیوه و رفتار او پیروی می کنی ؛ امّا آن گونه که از تو به من رسیده ، پیروی هوا و هوس را رها نمی کنی ، گرچه به دینت آسیب برساند و به سخن خیرخواهان، گوش فرا نمی دهی، گرچه خالصانه خیرخواهی کنند . به من خبر رسیده که کارهای بسیاری را بر زمین می گذاری و برای سرگرمی و تفریح و صید ، بیرون می روی و در ثروت خداوند ، نسبت به بادیه نشینان قبیله ات گشاده دستی می کنی، گویا بیت المال، میراث پدر و مادر توست!

به خدا سوگند ، اگر این گزارشها درست باشد، شتر قبیله ات و بند کفشهایت از تو بهترند! خداوند، لهو و لعب را نمی پسندد و خیانت به مسلمانان و تباه کردن کارهای آنان، خداوند را به خشم می آورد، و کسی که چنین است، شایسته نیست که به وسیله او مرزها پاسداری شود. هرگاه نامه ام به تو رسید، نزد من بیا ». ۳

منذر، نزد امام آمد و گروهی از او شکایت کردند که سی هزار دینار از بیت المال برداشته است . امام از او سؤال کرد. وی انکار نمود . او را به گفته اش سوگند داد، ولی سوگند یاد نکرد. او را از سِمتش عزل و بعد زندانی نمود. ۴

توجه :

منذر ابن جارود در جنگ جمل از فرماندهان امام علی(ع) بود ۵. او همان کسی است که وقتی که امام حسین (ع) نامه ای به بزرگان بصره نوشت و از آنها دعوت به پیوستن به خود کرد ، نامه رسان و اصل نامه را به عبیداله زیاد تسلیم کرده و باعث کشته شدن او و متوجه شدن عبیداله از حرکت امام بسوی کوفه شده و اتفاقات بعدی گردید . ۶

محمد صالحی

زیرنویسها :

۱- جارود در زمان پیامبر(ص) از اهالی بحرین بود که از مسیحیت به اسلام گروید و از صحابه وفادار او شد و در زمان عمر در یکی از جنگها کشته شد .

۲- َامَّا بَعْدُ، فَإِنَّ صَلاَحَ أَبِیکَ غَرَّنِی مِنْکَ، وَظَنَنْتُ أَنَّکَ تَتَّبِعُ هَدْیَهُ، وَتَسْلُکُ سَبِیلَهُ ...

۳- نامه ۷۱ نهج البلاغه (من کتاب له علیه السلام الی المنذر بن الجارود العبدی )

۴- أانساب الأشراف، ج ۲، ص ۳۹۱؛ تاریخ الیعقوبی، ج ۲۷، ص ۳۰۲.

۵- الجمل:۳۲۱، تاریخ الطبری:۵۰۵/۴،

۶- تاریخ الطبری:۳۵۷/۵، الکامل فی التاریخ:۵۳۵/۲ و ۵۳۶، الأخبار الطوال:۲۳۱.