ریچارد سوئین برن(Richard Swinburne)

پروفسور ریچارد سوئین برن، استاد فلسفه دین دانشگاه اکسفورد معتقد است که تنها خداشناسی توحیدی است که می‌تواند وجود جهان و نظم آن را تبیین کند.