رابطه سخن با شادی در زندگی

سخن زیبا مال و ثروت را زیاد می کند, روزی را افزایش می دهد, مرگ را به تاخیر می اندازد, آدمی را محبوب می سازد و او را وارد بهشت می سازد از جمله نعمت های ارزشمند که آفریدگار جهان به انسان عطا کرده و مایه اصلی آن را با سرشت بشر در هم آمیخته, قدرت بیان است

آفتاب: سخن زیبا مال و ثروت را زیاد می‌کند، روزی را افزایش می‌دهد، مرگ را به تاخیر می‌اندازد، آدمی‌را محبوب می‌سازد و او را وارد بهشت می‌سازد. از جمله نعمت‌های ارزشمند که آفریدگار جهان به انسان عطا کرده و مایه اصلی آن را با سرشت بشر در هم آمیخته، قدرت بیان است. نعمت سخن گفتن، عامل مهمی‌در تکامل انسان است و تکامل نیز اثر فراوانی در شاد زیستن بشر دارد. اهمیت سخن در زندگی انسان آن قدر زیاد است که خداوندحکیم بعد از مساله آفرینش انسان، از نعمت بیان سخن گفته است. خداوند در سوره الرحمن آیات ۴-۱ می‌فرماید: خداوند رحمان، قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و به او بیان آموخت.

انسان با قدرت بیان و به وسیله آن، معلوماتی را که اندوخته ظاهر می‌سازد و تفکر خود را به دیگران منتقل می‌کند. از این رو می‌توان گفت: سخن مانند پلی است که مغز‌های جدا از یکدیگر را به هم پیوند می‌زند و افراد از طریق آن می‌توانند موجب خوشحالی یا غمگینی همدیگر شوند. از امام سجاد (ع) پرسیدند: از سخن و سکوت کدام یک بر دیگری برتری دارد؟ فرمودند:برای هر یک آفت هایی است، ولی اگر از آفت مصون و سالم باشند، سخن افضل و برتر است، زیرا خداوند هیچ یک از پیامبرانش را به سکوت مبعوث نکرده است، بلکه آنان ماموریت داشتند که با مردم سخن بگویند و با بیان خود آنان را به صلاح و رستگاری دعوت کنند و نیز هیچ کس با سکوت مستحق بهشت نمی‌شود و از عذاب دوزخ مصون نمی‌ماند.

روشن است که سخن، هم در ترقی و کمال و شادی انسان موثر است و هم در سقوط و تباهی و غم واندوه او اثر دارد. بستگی به این دارد که تا چه حد و اندازه‌ای از هنر سخن گفتن برخوردار باشیم.شیوه سخن گفتن نه تنها معرف شخصیت افراد است، بلکه با توجه به آن به میزان دانش و تحصیلات طرف مقابل پی می‌بریم. کسی که از هنر سخنوری آگاه است و با کاربرد درست کلمات و عبارات آشنایی دارد، قادر به گشودن هر در بسته‌ای است و از هر مهلکه‌ای رهایی می‌یابد. عبوس ترین و خشمگین‌ترین چهره‌هارا باز کرده و خنده برلبانشان جاری می‌سازد و بدین وسیله شادی را برخود و دیگران عرضه می‌کند.

برجسته‌ترین سیاستمداران دنیا همواره بزرگ‌ترین سخنوران نیز بوده اند. منظور از سخن گفتن سخنرانی کردن نیست، بلکه خوب حرف زدن و انتخاب کلمات و مطالب مناسب و بجاست، که می‌تواند موجب برقراری رابطه مطلوب باشد.امروزه در دنیای اقتصاد و سیاست و خانواده مذاکره امری مهم تلقی می‌شود، زیرا مناسب‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل‌هاست. از طریق مذاکره می‌توانیم به سوءتفاهماتی که عامل و منشا هرگونه اختلاف اند خاتمه دهیم. افراد به هنگام گفت‌وگو اطلاعات لازم را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند و در جریان کم و کیف نطریات هم قرار می‌گیرند که نتیجه آن آگاهی از خواسته‌های طرفین، دستیابی به راه حل عقلانی و منطقی و نهایتا برقراری تفاهم نسبی است.مذاکره پدیده‌ای نو ظهور نیست که بخواهیم آن را توضیح دهیم. ما در تمام لحظات و دقایق زندگی خود با این امر مهم سروکار داریم. افرادی که شیوه صحیح گفت‌وگو با دیگران را رعایت نکنند، کمتر موفق به حل گرفتاریهای فیمابین می‌شوند.

● توصیه هایی برای گفتمان خوب

ما بدون تسلط بر خود نمی‌توانیم فاتح دیگران باشیم. هر کلمه که از دهان بیرون آید مرهمی‌است که به زخمی‌می‌رسد یا خنجری است که دلی را می‌شکافد یا نسیمی‌است که دریای احساسات را به تلاطم در می‌آورد. پیش از گفتن، تامل کنیم.خوشخو، فروتن، مودب، بذله گو، نکته سنج و شیرین سخن باشیم. همیشه لبخند بر لب داشته باشیم، هنگام سخن گفتن راحت و آرام بوده واز کلمات ساده و قابل فهم استفاده کنیم.سطح دانش ومعلومات شنونده را مد نظر قرار دهیم. مستقیما به چشمان کسی که طرف صحبت ماست بنگریم تابه این شکل بتوانیم از قوای تماس چشمی‌برخوردار باشیم.توجه طرف گفت‌وگو را به موضوع صحبت جلب کنیم و ذهن او را از مسائل و اتفاقات خارج از جلسه دور سازیم. چنان که حضرت علی (ع) می‌فرمایند: بیندیش، سپس سخن بگو تا از لغزش‌ها در امان باشی.سخن همراه با ادب اسلامی‌باشد، ادب یعنی انجام عمل مشروع اختیاری، توام با ظرافت و زیبایی.

سخن گفتن با این ویژگی به طور یقین موجب شادی طرفین خواهد شد.سخن باید راست و همراه با عمل باشد، اگر سخنی را عمل تصدیق کند، اثر آن چندین برابر خواهد شد، لذا سخن راست همراه با عمل، خرسندی و شادی در پی خواهد داشت.حضرت علی (ع) می‌فرماید: سخن زیبا مال و ثروت را زیاد می‌کند، روزی را افزایش می‌دهد، مرگ را به تاخیر می‌اندازد، آدمی‌را محبوب می‌سازد و او را وارد بهشت می‌سازد.سخن زیبا شادی می‌آفریند، خنده برلب می‌آورد و جذابیت انسان را بیشتر می‌کنددرنتیجه راه رسیدن به اهداف را هموار و هزینه آن را کم می‌کند. بنابراین تاثیر شگرفی در شاد زیستن می‌کند.