▪ ورود فناوری تولید کمپکت, گام بعدی شرکت مستر چوب ▪ نوآوری در صنایع مبلمان چین ▪ بازار چوب, فرآورده های چوبی و کاغذ در ایران و جهان

▪ یادداشت سردبیر: ص ۲

▪ اخبار داخلی: ص ۴

▪ اخبار بین‌الملل: ص ۹

▪ اخبار پژوهشی: ص ۱۴

▪ اخبار نمایشگاه‌ها: ص ۱۵

▪ ورود فناوری تولید کمپکت، گام بعدی شرکت مستر چوب: ص ۱۸

▪ دومین همایش ملی صنوبر و اهمیت آن در زراعت چوب: ص ۱۸

▪ شرکت‌های صنایع چوب تحت پوشش بنیاد تجربه یک مدیریت جدید در یک ارگان دولتی: ص ۲۵

▪ واقعیت‌های صنعت چوب پلاستیک در ایران: ص ۲۸

▪ صنعت و بازار کفپوش‌های لمینت: ص ۳۲

▪ شبکه اتوماتیک حمل و نقل کارخانه‌ای کاهش خسارت، افزایش راندمان: ص ۳۷

▪ کاربرد رنگ‌ها در دکوراسیون داخلی و مبلمان: ص ۴۰

▪ توصیه‌هائی برای ساخت سازه‌ها و خانه‌های چوبی در فضای باز: ص ۴۴

▪ یک روش ساده برای رویه‌کوبی صندلی: ص ۴۶

▪ ترفندهای طراحی و ترسیم الکترونیکی: ص ۵۰

▪ نوآوری در صنایع مبلمان چین: ص ۵۴

▪ تازه‌های تکنولوژی: ص ۵۷

▪ معرفی کتاب و سایت: ص ۵۹

▪ اخبار کاغذ: ص ۶۰

▪ تولید مقوا از باگاس: ص ۶۴

▪ بحران مواد اولیه مهمترین چالش در صنعت کارتن و مقوا: ص ۶۶

▪ گزیده اخبار و گزارش‌های ایران و جهان: ص ۷۲

▪ بازار چوب، فرآورده‌های چوبی و کاغذ در ایران و جهان: ص ۷۳

ماهنامه فنی مهندسی صنایع چوب کاغذ

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس محسن ضیائی Ziaie@iwpfmag.com

جانشین مدیر مسئول: مهندس امین‌آرین

سردبیر اجرائی: مهرداد رمضانی

سردبیر فنی: مهندس نوشین نصیری Nasiri@iwpfmag.com

نشانی دفتر نشریه: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان کوروش، شماره ۱۱۴ واحد ۱ تلفن و نمابر: ۸۸۷۴۰۶۱۳ ـ ۸۸۵۰۵۲۸۸ ـ ۸۸۷۶۲۳۳۱

نشانی پستی: تهران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵ ـ ۱۴۷۹ مجله صنایع چوب و کاغذ