تعلیم و تربیت کودکان سوگوار

حقیقت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم بهاری دیگر از راه می رسد؛ب هاری که نوید بخش زندگی دوباره ای است و ما را به شادابی و شکفتگی فرا می خواند؛ بهاری که با هزاران زبان ،بی مرگی را فریاد می زند و به ما می گوید هر پایانی آغازی دوباره است.

بچه که بودیم ،هر نوروز برایمان شوق تازه ای داشت.بوی رنگ دیوارهای تازه نقاشی شده و عطر تمیزی اتاق های خانه تکانی شده،روزهای آخر اسفند را به نخستین روزهای فروردین ماه گره می زد.رنگ کردن تخم مرغ ها ،بازی با تنگ ماهی های قرمز و یواشکی گرفتنشان و خش خش لباس های نو و جیر جیر کفش های تازه.....

حافظه کودکی ما پر از این خاطره هاست...
آن سال ها بچه بودیم و یک عمر پیش رویمان بود...

حقیقت این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم بهاری دیگر از راه می رسد؛ب هاری که نوید بخش زندگی دوباره ای است و ما را به شادابی و شکفتگی فرا می خواند؛بهاری که با هزاران زبان ،بی مرگی را فریاد می زند و به ما می گوید هر پایانی آغازی دوباره است.

اما.....

“ چگونه می توان این زندگی جاوید و زوال ناپذیر را به کودکان آموخت؟چطور می شود با آنان و برای آنان از مرگ و در عین حال بی مرگی گفت؟؟”

شاید موضوعی که کمتر به آن توجه شده است،بحث کنار آمدن کودکان آسیب دیده با مرگ والد خود است؛ پدیده ای که در روانشناسی از آن به عنوان سوگ یا داغ دیدگی یاد می شود.
مشکلی که اگر برطرف نشود،کودک را مستعد مبتلا به اختلال و استرس پس از آسیب می کند و آن هم در پی خود سایر اختلالات روانی را به همراه دارد.

به همین علت سعی شده است در این کتاب به زبان ساده و روان مسئله سوگ و انواع آن را بررسی کرده و شیوه کنار آمدن با آن را بیان کند.