▪ امر به معروف و نهی از منکر در قرآن ▪ اصول و مبانی روش تفسیری در تفسیر کاشف و روش کار آن ▪ علی و فرزندانش از زبان ابن تیمیه

▪ سرمقاله : امت اسلامی : از تنوع تا فرقه گرایی / دکتر سیداحمد زرهانی: ص ۳

▪ امر به معروف و نهی از منکر در قرآن / قدسیه سادات هاشمی دولابی: ص ۶

▪ تجلی فضائل علی (ع) در دیوان صاحب بن عباد / دکتر علی پیرانی شال: ص ۱۸

▪ چرایی سیستم جزایی اسلام: نگاهی برون فقهی به سامانه کیفری اسلام / محمد عبدلی: ص ۲۶

▪ مولفه های اثرگذار بر جریان سیره نگاری پیش از عصر تدوین / جمال رزمجو: ص ۳۶

▪ اصول و مبانی روش تفسیری در تفسیر کاشف و روش کار آن / جواد علی کسار؛ مترجم: مرتضی قاسمی حامد: ص ۴۴

▪ نقش کر تیر در تحولات آیین زرتشت در عهد ساسانیان / دکتر عباس برومند اعلم: ص ۵۵

▪ علی و فرزندانش از زبان ابن تیمیه / جلال محمودی: ص ۶۲

▪ نگاهی به کتاب «جامع عباسی» نخستین رساله توضیح المسائل به زبان فارسی / محمد نخی: ص ۷۲

▪ اخبار دانشگاه: ص ۷۸

▪ دانش آموختگان پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۸: ص ۸۲

▪ چکیده عربی: ص ۸۶ (عربی)

▪ چکیده انگلیسی: ص ۹۲ (انگلیسی)

فروغ وحدت

فصلنامه آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی

مدیرمسئول: دکتر سیداحمد زرهانی

مدیر اجرائی: رضا اسدی

نشانی: تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ خیابان شهید مهرداد روانمهر ـ پلاک ۵

تلفن: ۶۶۴۰۷۷۱۲

فکس: ۶۶۴۶۱۸۳۸

صندوق پستی: ۹۱۹ ـ ۱۳۱۴۵

پست الکترونیکی: f_vahdat@mazaheb.ac.ir