▪ نگاهی به تصویر هملت و دُن کیشوت ▪ داستان های تاریکخانه ▪ فقط بچه ها بخوانند

▪ نگاهی به تصویر هملت و دُن‌کیشوت/تورگنف، ترجمه: عبداله کوثری: ص ۱۰

▪ رمان سیاه/یاسمن منو: ص ۱۴

▪ گفتار در روش/ژان پاتریک مانشِت، ترجمهٔ یاسمن منو: ص ۱۹

▪ دو مرجع مرغوب/ایرج افشار: ص ۲۵

▪ دربارهٔ نادرستی انتساب بیتی ایران ستیزانه و اهانت‌آمیز به فردوسی/جلیل دوست‌خواه: ص ۲۶

▪ مخاطرات و مدافعات ملی/محمدحسین خسروپناه: ص ۲۸

▪ ویرایش: نهادسازی یا گسترش استبداد زبانی؟/رامین کریمیان: ص ۳۲

▪ سبکی تحمل‌ناپذیر/محمدرحیم اخوت: ص ۳۴

▪ روایتی هنرمندانه از مسئلهٔ مسئولیت/فرخ امیرفریار: ص ۳۶

▪ جنبه‌های فراداستانی رمان ”خنده در تاریکی“/الهه دهنوی: ص ۳۹

▪ تصویر روشن دوران انحطاط/خسرو ناقد: ص ۴۱

▪ داستان‌های تاریکخانه/خسرو ناقد: ص ۴۴

▪ گسست یک ملت/کورس اسماعیلی: ص ۴۶

▪ ایران در اشغال (اسناد آرشیوهای بریتانیا): ص ۵۰

▪ سولژنیتسین، ”واسطهٔ ثبت خاطراتی که می‌بایست امحاء می‌شد“: ص ۵۱

▪ زندگی بدون دروغ: ص ۵۳

▪ معرفی کوتاه: ص ۵۶

▪ تازه‌های بازار کتاب/فرخ امیرفریار: ص ۶۱

▪ اخبار ادبیات کودک و نوجوان: ص ۶۸

▪ سرگردانی نقد/گفت‌وگو با پروین سلاجقه: ص ۶۹

▪ فقط بچه‌ها بخوانند!/زری نعیمی: ص ۷۲

▪ در محضر آقای گام چندش‌آور/عباس تربُن: ص ۷۶

▪ ما نان و گل سرخ می‌خواهیم/ژاله فروهر: ص ۷۸

▪ کودک سرگردان در شهر: ص ۷۹

▪ پاگذاشتن به جزیرهٔ نوجوانی/عباس تربُن: ص ۸۹

جهان کتاب

خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: طلیعه خادمیان

زیرنظر مجید رُهبانی ـ فرخ امیرفریار

تلفکس: ۲۰ـ۷۷۶۴۲۵۱۹

صندوق‌پستی: تهران ۳۸۹-۱۵۷۴۵

تلفن و فاکس: ۲۰-۷۷۶۴۲۵۱۹

پست الکترونیک: info@jahaneketab.ir