▪ تبلیغات درپرتو اسطوره و روایت ▪ زبان تن در مذاکرات و فروشند­گی ▪ بازار­گرمی برای فیلمهای سینمایی

▪ نگرش اقتضایی و نظریه­ی آشوب دردوران خاص بازاریابی / پرویزدرگی: ص ۴

▪ بازار خبر / اعظم احمدی: ص ۶

▪ مسابقه­ی برندها درجام جهانی فوتبال۲۰۱۰ / حسن بنانج: ص ۱۰

▪ تئوری شبکه و نیازبازاریابی درعصرحاضربه این تئوری / گفتگو از احمدآخوندی ، محسن جاوید مؤید: ص ۱۲

▪ تبلیغات درپرتو اسطوره و روایت / سمیه سادات مکیان: ص ۱۸

▪ بازار سه هزار و پانصد میلیارد تومانی لوازم خانگی در ایران / مهندس سعید صمدی: ص ۲۰

▪ زمانی می­توانیم حرف از صادرات لوازم خانگی بزنیم که دربازار امارات حضوریابیم / فاطمه رشیدی: ص ۲۶

▪ نگرش ایرانیها به کالا­های امریکایی / سیدعلی فلاح: ص ۲۸

▪ ناتوانی تویوتا در رهبری بحران / مهوش سیفی: ص ۳۲

▪ مدیریت و بازاریابی کسب و کار­ها در عصر آشوب / حمید بهنام: ص ۳۴

▪ پرسشنامه اندازه گیری رضایت مشتری (۷۵ سؤالی) / زهره ماندگانی: ص ۳۸

▪ زبان تن در مذاکرات و فروشند­گی / محمد سالاری: ص ۴۲

▪ تبلیغات پنهان و نامحسوس در کتاب / علی سلیمانی بشلی: ص ۴۵

▪ بازار­گرمی برای فیلمهای سینمایی / حسین مسعودی آشتیانی: ص ۴۸

▪ شبکه­های توزیع در بازار ایران و مدیریت آن / دکترحسین وظیفه ­دوست،سپیده طباطبایی یزدی: ص ۵۰

▪ برگزاری جلسات موفقیت آمیز در فروشگاه: ص ۵۹

▪ روابط عمومی تجاری دریک هفته / مونا محمدزاده جور: ص ۶۲

▪ فیلم آموزش بازاریابی هاروارد همراه با فصلنامه توسعه مهندسی بازار: ص ۶۴

فصلنامه توسعه مهندسی بازار

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پرویز درگی

سردبیر: احمد آخوندی

نشانی: خیابان آزادی ـ جنب مترو ـ خیابان شاهین ـ پلاک ۶ ـ طبقه سوم

تلفن: ۴-۶۶۰۲۸۴۰۱

فکس: ۶۶۰۲۸۴۰۵

سایت اختصاصی: www.tmba.ir

نشانی الکترونیک: mag@tmba.ir