▪ روانشناسی کشف سایه ها در تبلیغات ▪ تشخیص دروغگویان در پشت میز مذاکره ▪ برای افزایش فروش, مشتریانتان را زجر دهید

▪ بررسی بازار لوازم آرایشی در ایران

▪ تازه ترین کتابهای بازاریابی و فروش

▪ کتابهای در دست انتشار TMBA

▪ فیلم آموزشی هاروارد همراه با فصلنامه توسعه مهندسی بازار

▪ بازاریابی سبز، تعالی بازاریابی در عصر کنونی / پرویز درگی: ص ۴

▪ بازار خبر: ص ۸

▪ گفتگو با جک تروت، نویسنده ی بین المللی بازاریابی / اعظم احمدی: ص ۱۴

▪ روانشناسی کشف سایه ها در تبلیغات / سمیه سادات مکیان: ص ۲۰

▪ ورود به بازار ۲ میلیارد دلاری لوازم آرایشی ایران، تنگناها، راهکارها / مهندس سعید صمدی: ص ۲۲

▪ تجدید حیات کداک یا داستان معروف تغییر کن یا بمیر / مترجم: حمیدرضا قنادزاده: ص ۲۸

▪ تشخیص دروغگویان در پشت میز مذاکره / محمد سالاری: ص ۳۲

▪ تاثیر رویدادهای بزرگ ورزشی بر جذب گردشگران خارجی / دکتر محمود محمدیان/ مجتبی محمدیان: ص ۳۴

▪ برای افزایش فروش، مشتریانتان را زجر دهید / سیده الهام میرزایی: ص ۴۰

▪ ارزیابی کیفیت خدمات سازمان فروش شرکت ایران خودرو توسط سروکوال / محمدرضا عباسی/ صابر آقاجانی: ص ۴۴

▪ بازاریابی موبایل: از استراتژی بازاریابی به اجرای فعالیت بازاریابی موبایل / کمال قلندری: ص ۴۶

▪ استفاده ابزاری از شعر و موسیقی در تبلیغات پنهان و نامحسوس / علی سلیمانی بشلی: ص ۵۰

▪ ۲۵ نکته در روابط عمومی تجاری / بهناز جعفری: ص ۵۳

▪ ۲۰ قانون مؤثرنویسی متون تبلیغاتی برای افزایش فروش / امیر شفقی: ص ۵۴

▪ برند رهبری؛ (Leadership Brand) کسب هویت و جایگاه برای سازمان / علی میرشاهی: ص ۵۷

▪ تازه ترین کتابهای بازاریابی و فروش: ص ۵۸

▪ نمایه نشریه توسعه مهندسی بازار (۱۳۸۸- ۱۳۸۶): ص ۶۳

▪ فرم اشتراک فصلنامه توسعه مهندسی بازار: ص ۶۴

فصلنامه توسعه مهندسی بازار

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پرویز درگی

سردبیر: احمد آخوندی

نشانی: خیابان آزادی ـ جنب مترو ـ خیابان شاهین ـ پلاک ۶ ـ طبقه سوم

تلفن: ۴-۶۶۰۲۸۴۰۱

فکس: ۶۶۰۲۸۴۰۵

سایت اختصاصی: www.tmba.ir

نشانی الکترونیک: mag@tmba.ir