▪ ارزیابی عملکرد مدل های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار ▪ بررسی مقایسه ای بین معیارهای رایج ریسک ▪ عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

▪ ارزیابی عملکرد شرکت های گروه فلزات اساسی در بورس تهران با استفاده از مدل EVA و بررسی رابطه آن معیارهای حسابداری سود /

مهدی ابزری ، سعید صمدی ، ناصر ایزدی نیا ، مجتبی دهقان پور وحید: ص ۳

▪ ارزیابی عملکرد مدل های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار / غلامرضا اسلامی بیدگلی ، سعید باجلان ، وحید محمودی: ص ۲۱

▪ بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران / محمدعلی بابایی زکلییک ، ژیلا احمدوند: ص ۴۱

▪ اولویت بندی عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش TOPSIS / مجتبی پاکدین امیری ، مرتضی پاکدین امیری ، علیرضا پاکدین امیری: ص ۶۱

▪ بررسی مقایسه‌ای بین معیارهای رایج ریسک ( واریانس و بتا ) و معیارهای ریسک نامطلوب ( نیمهم واریانس و بتای نامطلوب ) / رضا تهرانی ، مسلم پیمانی: ص ۷۷

▪ عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی / محمدرضا نیکبخت ، محمدمهدی معاذی نزاد: ص ۹۳

▪ مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت های دولتی مشمول خصوصی سازی با قیمت محاسبه شده بر مبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم ( P/E ) شرکت های مشابه / محمدحسین ودیعی ، سعید آسیابانی: ص ۱۱۳

▪ خلاصه انگلیسی مقالات: ص ۳ (انگلیسی)

فصلنامه تحقیقات مالی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسؤول: سیدرضا سید جوادین

سردبیر: بابک سهرابی

آدرس نشریه: تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان جلال آل احمد ـ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ـ ساختمان الغدیر ـ دفتر مجلات

صندوق پستی: ۶۳۱۱ـ۱۴۱۵۵

کدپستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۴

تلفکس: ۸۸۰۰۶۳۵۵

تلفن: ۶۱۱۱۷۶۳۷

وب‌سایت: http//:jfr.ut.ac.ir

پست الکترونیکی: http//:Entesharat ۳@yahoo.com