▪ پیاده سازی مدل بلوغ مدیریت ارزش عملکردی EVM۳ ▪ اولین همایش رویکردهای نوین مهندسی صنایع ایران ▪ مدیریت ساخت چیست

▪ مدلCMST: تحلیلی بر نقش عناصر انسانی در پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک پروژه. / سیدمحمد سیدحسینی ، سیامک نوری ، محمدعلی هاتفی ، حسینعلی قدیریان: ص ۴

▪ پیاده سازی مدل بلوغ مدیریت ارزش عملکردی(EVM۳)./ افروز معطری کازرونی: ص ۱۲

▪ مروری بر تجزیه و تحلیل ریسک و بازده در پروژه های IT / حمزه قوچی فرد ، حسین رضائی دولت آبادی: ص ۲۰

▪ استفاده از شاخص ها به عنوان کاتالیست در دستیابی به عمکلرد موفق در پروژه / پرویز اف راد ، گینگر لوین مترجم:رویا مرادیان مینا: ص ۲۸

▪ کیفیت در مدیریت پروژه - نگاهی عملی به فصل هشتم کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه / هری ریور مترجم:فواد کریمیان: ص ۳۴

▪ ۶گام برای دستیابی به یک ساختار شکست کار بهتر / ویلیام دانکن مترجم:رویا مرادیان مینا: ص ۴۲

▪ درس هایی که آموخته نشده اند / بلیزریچ مترجم:منا خاتمی: ص ۴۶

▪ مدیریت جلسات پروژه / سوزان شداکر مترجم:سلما رضوان جو: ص ۴۸

▪ موسسه PMI نسخه جدید مدل خود ارزیابی بر خط OPM۳ را ارائه کرد: ص ۵۲

▪ اولین همایش رویکردهای نوین مهندسی صنایع ایران: ص ۵۳

▪ معرفی وبگاه مدیریت پروژه / صادق روزبهی: ص ۵۴

▪ معرفی کتاب: ص ۵۶

▪ نرم افزارهای مایکروسافت در مدیریت پروژه / نادر خرمی راد: ص ۵۸

▪ خبرنامه الکترونیکی مدیریت پروژه / صادق روزبهی: ص ۶۰

▪ مدیریت ساخت چیست ؟ / ایمان رضایی: ص ۶۱

▪ طرح گام: ص ۶۲

▪ چکیده انگلیسی مقالات: ص ۶۳

فصلنامه مدیریت پروژه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا ضیائی

تلفن: ۸۸۹۲۰۲۱۳

آدرس: تهران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش خیابان شاهین، پلاک ۴، واحد ۳

صندوق پستی: ۳۳۱۳-۱۴۱۵۵

سایت اختصاصی: www.irpmj.com

نشانی الکترونیک: info@irpmj.com