▪ اخبار بازاریابی ▪ قدرت اجتماعی برند, این برند نه, آن ▪ تبلیغات درون فیلمی

▪ نظام بازاریابی ایران و سهم TMBA در رشد و گسترش آن: ص ۲

▪ اخبار بازاریابی / بازار خبر ( داخلی): ص ۶

▪ بازار خبر (خارجی): ص ۸

▪ نظام توزیع مقتدر، اما خاموش: ص ۱۲

▪ شش نوع سازمان بازاریابی: ص ۱۶

▪ کاربرد اناگرام در سازمان؛ روشی تازه برای تحلیل تعارضات سازمان و توانمندسازی کارکنان / بهاره محمودیان: ص ۲۰

▪ داستان یک شرکت شرکت هواپیمایی ساوت وست (Southwest) / امین اسداللهی: ص ۲۲

▪ آیا اتومبیل اسمارت وارد ایران می شود؟ / اعظم احمدی: ص ۲۶

▪ ساخت چین: مطالعه ی برندهای چینی / غلامرضا قربانی: ص ۲۸

▪ بازاریابی پارتیزانی / استاد علی عباسی: ص ۳۲

▪ بر روی خط خبری شرکت TMBA- بهار ۱۳۸۸: ص ۳۳

▪ نام و نشان تجاری عاملی قدرتمند در افزایش سهم بازار / امیرحسین سرفرازیان: ص ۳۴

▪ قدرت اجتماعی برند، این برند نه، آن / کمال قلندری: ص ۳۸

▪ پیتر دراکر؛ پدر بزرگ بازاریابی / مریم السادات حسینی: ص ۴۰

▪ ۶ قانون شعار تبلیغاتی / صمد جوان صالحی: ص ۴۴

▪ تبلیغات درون فیلمی / ستیلا باسقی: ص ۴۶

▪ ۵ راه برای مذاکره فروش موثر / سارا نیکوکار: ص ۴۹

▪ بازاریابی در شرایط رکود حاوی VCD / محمد سالاری: ص ۵۰

▪ ریچارد برانسون، مدیر کمپانیهای ویرجین، درنگ نکن، انجامش بده / مهندس امیر توفیقی: ص ۵۶

▪ تازه ترین کتابهای بازاریابی و فروش / ناکامان بزرگ دنیای تجارت / رویکردهای نوین بازاریابی سبز/ مدیریت بحران/ چرا تبلیغات محیطی/ روابط عمومی حرفه ای/ چگونه از مشتریانتان مراقبت کنید: ص ۶۰

▪ مذاکره / نبض تحول: ص ۶۱

فصلنامه توسعه مهندسی بازار

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پرویز درگی

سردبیر: احمد آخوندی

نشانی: خیابان آزادی ـ جنب مترو ـ خیابان شاهین ـ پلاک ۶ ـ طبقه سوم

تلفن: ۴-۶۶۰۲۸۴۰۱

فکس: ۶۶۰۲۸۴۰۵

سایت اختصاصی: www.tmba.ir

نشانی الکترونیک: mag@tmba.ir