▪ بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ ▪ سودمندی استفاده از روش های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران ▪ تفکیک سود و پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

▪ تعیین میزان بهینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویکرد ارزش در معرض ریسک/ سیدمحمدمهدی احمدی، بهنام شهریار: ص ۳

▪ بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴/ غلام‌رضا اسلامی بیدگلی، سارا شهریاری: ص ۲۵

▪ تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت‌های سیستم حسابداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخ‌گوئی مالی و عملیاتی/ جعفر باباجانی، محمدحسین ستایش: ص ۴۵

▪ تأثیر ویژگی‌های مؤسسه‌ٔ حسابرسی و صاحبکار بر حق‌الزحمهٔ حسابرسی سیدحسین سجادی، رضا زارعی: ص ۶۷

▪ سودمندی استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران/ سیدجلال صادقی شریف، مسعود سلطان‌زالی: ص ۹۱

▪ تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی/ محمدعرب مازار یزدی، محمدحسین صفرزاده: ص ۱۱۱

▪ بررسی تأثیر سازه‌ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/ محمد نمازی، مرتضی حشمتی: ص ۱۳۹

فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسؤول: سیدرضا سید جوادین

سردبیر: بابک سهرابی

آدرس نشریه: تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان جلال آل احمد ـ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ـ ساختمان الغدیر ـ دفتر مجلات

صندوق پستی: ۶۳۱۱ـ۱۴۱۵۵

کدپستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۴

تلفکس: ۸۸۰۰۶۳۵۵

تلفن: ۶۱۱۱۷۶۳۷

وب سایت: http//:Acctgrev.ut.ac.ir

پست الکترونیک: Email: ENTESHARAT۲@yahoo.com