▪ مکافات ▪ گفتگو با عقاب آسیا و محبوب ترین فوتبالیست چند دهه گذشته فوتبال کشور ▪ کاریکاتورهای خبردار

▪ سرمقاله: ص ۳

▪ حرف و کاریکاتور: ص ۵

▪ مسابقه درک کاریکاتور: ص ۶

▪ مکافات: ص ۹

▪ گفتگو با عقاب آسیا و محبوب ترین فوتبالیست چند دهه گذشته فوتبال کشور: ص ۱۰

▪ کنستانتین چیوسو / رومانی: ص ۱۴

▪ طنزهای هنری / سیمایی / سینمایی: ص ۲۰

▪ جمشید عظیمی نژاد ، عموی مشکل گشای مجله رفت: ص ۲۲

▪ کاریکاتورهای خبردار: ص ۲۴

▪ روز بد: ص ۲۹

▪ یک ستون جدید: ص ۳۰

ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز و کاریکاتور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: جواد علیزاده مقدم

صندوق پستی: تهران ۵۳۱/۱۶۷۶۵

آدرس: سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع‌الزمان، پلاک ۱۱، طبقهٔ منفی ۱

تلفن: ۸۸۴۳۴۸۳۹

E-mail: tanzcar۲@yahoo.com

http://tanz-o-caricature.۸m.com