▪ مسابقه درک کاریکاتور ▪ وودی آلن ▪ ایستگاه مرگ

▪ سرمقاله: ص ۳

▪ حرف و کاریکاتور: ص ۵

▪ مسابقه درک کاریکاتور: ص ۶

▪ مسابقه تصویری: ص ۸

▪ معرفی کاریکاتوریست : دیوید لوین: ص ۱۰

▪ وودی آلن: ص ۱۶

▪ نقد نسیه ی فیلم عشق و مرگ: ص ۲۰

▪ ماجراهای هفی جان: ص ۲۴

▪ ایستگاه مرگ: ص ۲۷

▪ جدول: ص ۳۲

▪ مسابقه کاریکاتور: ص ۳۳

ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز و کاریکاتور

صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: جواد علیزاده مقدم

صندوق پستی: تهران ۵۳۱/۱۶۷۶۵

آدرس: سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع‌الزمان، پلاک ۱۱، طبقهٔ منفی ۱

تلفن: ۸۸۴۳۴۸۳۹

E-mail: tanzcar۲@yahoo.com

http://tanz-o-caricature.۸m.com