▪ بزرگان سینما در کنار هم ▪ توصیه یک پژوهشگر کنار هم غذا بخورید و سالم تر باشید ▪ معرفی یک نویسنده و شاعر

▪ بزرگان سینما در کنار هم: ص ۴

▪ جدول شرح در متن: ص ۶

▪ جدول شرح در متن رمزدار: ص ۸

▪ جدول کلاسیک حرفه‌ای‌ها: ص ۹

▪ جدول شرح در متن حرفه‌ای‌ها: ص ۱۰

▪ جدول‌های سودوکو: ص ۱۳

▪ جدول شرح در متن سینمای ایران: ص ۱۴

▪ جدول شرح در متن پزشکی: ص ۱۵

▪ جدول شرح در متن انگلیسی ـ فارسی: ص ۱۷

▪ جدول شرح در متن حیوانات و محیط زیست: ص ۱۹

▪ جدول شرح در متن مذهبی: ص ۲۱

▪ جدول حرف به جای عدد: ص ۲۵

▪ جدول شرح در متن ورزشی: ص ۲۶

▪ جدول شرح متن ماز: ص ۲۷

▪ توصیه یک پژوهشگر: کنار هم غذا بخورید و سالم‌تر باشید: ص ۲۸

▪ جدول شرح در متن تصویرها: ص ۲۹

▪ جدول شرح در متن خانه‌داری: ص ۳۰

▪ جدول شرح در متن رمزدار: ص ۳۱

▪ جدول شرح در متن سریال‌های تلویزیونی: ص ۳۲

▪ جدول شرح در متن تاریخ ایران و جهان: ص ۳۷

▪ جدول شرح در متن جغرافیای جهان: ص ۳۸

▪ جدول شرح در متن ضرب‌المثل‌ها: ص ۴۱

▪ جدول شرح در متن ادبیات فارسی: ص ۴۲

▪ معرفی یک نویسنده و شاعر: ص ۴۳

▪ جدول شرح در متن شخصیت: ص ۴۴

▪ جدول شرح در متن ابجد: ص ۴۵

▪ جدول شرح در متن در هم‌ریخته: ص ۴۸

▪ جدول شرح در متن درهم ترکیبی: ص ۴۹

▪ جدول شرح در متن انگلیسی: ص ۵۰

▪ جدول شرح در متن سینمای جهان: ص ۵۳

▪ جدول شرح در متن معکوس رمزدار: ص ۵۹

▪ گوناگون: ص ۶۶

پشت صحنه

ماهنامه سرگرمی و تفریحات سالم، هنری، اجتماعی، ورزشی

صاحب امتیاز: نیلوفر ظفر اردلان

مدیر مسئول: بهمن کمیلی‌زاده

مدیر هنری: مهندس محمد محمدزاده

آدرس: تهران ـ ص. پ ۳۶۹۵ ـ ۱۴۱۵۵

خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک ۲۱، واحد ۶

آدرس الکترونیک: posht_e_sahneh@yahoo.com