سرمقاله:

نیاز فوری به تقویت مداخلات روان شناختی در مراکز درمانی کشور/دکتر آذرخش مکری: ص ۲

سخن سردبیر:

اعتیاد به عنوان یک بیماری مغزی، محور پیشنهادی جهت پژوهش های علوم اعصاب در کشور/دکتر حامد اختیاری: ص ۳

ده نکته مهم در طراحی و اجرای پژوهش درحوزه اعتیاد در ایران/دکتر حامد اختیاری:

ص ۵

بررسی اختلالات چالاکی حرکتی در معتادین اپیوئیدی و تاثیرات درمان نگهدارنده با متادون/دکتر هومن صفایی:

ص ۸

مداخله در مغز بیماران معتاد، افق های آینده درمان اعتیاد با TMS/دکتر هومن صفایی:

ص ۱۴

کاربردهای نوین الکتروانسفالوگرافی کمی در شناخت و درمان اعتیاد/مهدیه جاجرودی:

ص ۱۸

کورتیکومتری؛ راهکاری نوین در بررسی تاثیر انواع مواد بر مراکز مختلف مغزی/حبیب گنجگاهی:

ص ۲۲

ژنتیک مولکولی، انقلابی در شناسائی علل اعتیاد و روش های درمانی اختصاصی/روح ا.. نخعی:

ص ۲۴

رویکرد مدل سازی محاسباتی در برخورد با اعتیاد/امیر کوچک دزفولی:

ص ۳۰

پیشنهاد راه اندازی دپارتمان علوم اعصاب بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز ملی مطالعات اعتیاد:

ص ۳۳

به کارگیری روش تحریک مغناطیسی نواحی اختصاصی مغز جهت کنترل ولع مصرف مواد افیونی با تکنیک rTMS:

ص ۳۵

طراحی و راه اندازی مرکز تصویربرداری ملکولی جهت شناسایی بیماری های مغز و سرطان ها در مراحل اولیه:

ص ۴۱

بررسی تغییرات قطر نواحی مختلف قشر مخ در گروه های مختلف معتادین مواد افیونی:

ص ۴۵

تکانشگری در افراد معتاد به مواد مخدر/دکتر علی فخرایی:

ص ۵۰

سوء مصرف مواد در دختران و زنان/دکتر محمد محمدی:

ص ۵۴

دوز متادون برای منزل:

قانون در مقابل اخلاق/دکتر سعید کریمی: ص ۵۷

کاربرد ورزش در پیشگیری و درمان اعتیاد/دکتر مسعود حاجی رسولی:

ص ۶۰

جزوات آموزشی برای بیماران؛ یادگیری زندگی بدون مواد مخدر/ژیلا محمدی:

ص ۶۷

نظام خدمات درمان گیاهی اعتیاد در تهران/دکتر آفرین رحیمی موقر:

ص ۶۸

مقایسه روابط ولی ـ فرزندی در زنان معتاد و غیر معتاد استان تهران/رحم خدا جوادی:

ص ۷۲

بررسی اثرات مسمومیت باترامادول در بخش اورژانس/دکتر محمدرضا فیاض نوری:

ص ۷۸

مروری بر مشاوره رفتاری سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر/حمیدرضا طاهری نخست:

ص ۸۳

تاریخچه تریاک در شعر و ادب فارسی/دکتر هوشنگ نظری:

ص ۸۷

رویکرد عصبی و شناختی به ولع مصرف مواد افیونی/دکتر حامد اختیاری:

ص ۹۰

مانیتورینگ قلبی در بیماران تحت درمان با متادون/دکتر علیرضا نوروزی:

ص ۹۷

روش های پژوهش کیفی در حوزه اعتیاد/مصطفی زارعان:

ص ۱۰۱

تازه های خبری و پژوهشی اعتیاد:

ص ۱۰۶

معرفی کنگره های جدید پیش رو سوء مصرف مواد و اعتیاد در جهان:

ص ۱۰۸

کارگاه های یک ماهه مرکز ملی مطالعات اعتیاد:

ص ۱۱۱

نشست های علمی هفتگی ستاد مبارزه با مواد مخدر:

ص ۱۱۲

فعالیت های شبکه آزمایشگاههای ارزیابی شناختی در کنگره سال ۲۰۰۸:

ص ۱۱۳

کارگاه روش شناسی پژوهش های کیفی و ترکیبی در حوزه اعتیاد:

ص ۱۱۵

فعالیت های مرکز گذری خانهٔ خورشید:

ص ۱۱۶

کنگره بین المللی کاهش آسیب ۲۰۰۸ اسپانیا:

ص ۱۱۸

کارگاه کاهش آسیب در زندان ها، قطب آموزشی کاهش آسیب خاورمیانه و شمال آفریقا:

ص ۱۱۹

اتحاد درمانی بیمار در مقابل اتحاد درمانی درمانگر:

ادراک کدامیک از این مساله مهم است/عیسی حکمتی: ص ۱۲۰

مراجعین درمانی وابسته به هروئین تزریقی و استنشاقی:

ویژگی ها و پیامد درمان/دکتر آتوسا فرمند: ص ۱۲۳

تاثیر طب سوزنی در مرحله نهایی سم زدایی معتادین به هروئین/مریم اصل ذاکر:

ص ۱۲۸

مقاله انگلیسی

عنوان فایل
سرمقاله: نیاز فوری به تقویت مداخلات روان‌شناختی در مراکز درمانی کشور/دکتر آذرخش مکری application/pdf
1.pdf
94 KB
سخن سردبیر: اعتیاد به‌عنوان یک بیماری مغزی، محور پیشنهادی جهت پژوهش‌های علوم اعصاب در کشور/دکتر حامد اختیاری application/pdf
2.pdf
139 KB
ده نکته مهم در طراحی و اجرای پژوهش درحوزه اعتیاد در ایران/دکتر حامد اختیاری application/pdf
3.pdf
227 KB
بررسی اختلالات چالاکی حرکتی در معتادین اپیوئیدی و تاثیرات درمان نگهدارنده با متادون/دکتر هومن صفایی application/pdf
4.pdf
156 KB
مداخله در مغز بیماران معتاد، افق‌های آینده درمان اعتیاد با TMS/دکتر هومن صفایی application/pdf
5.pdf
266 KB
کاربردهای نوین الکتروانسفالوگرافی کمی در شناخت و درمان اعتیاد/مهدیه جاجرودی application/pdf
6.pdf
174 KB
کورتیکومتری؛ راهکاری نوین در بررسی تاثیر انواع مواد بر مراکز مختلف مغزی/حبیب گنجگاهی application/pdf
7.pdf
235 KB
ژنتیک مولکولی، انقلابی در شناسائی علل اعتیاد و روش‌های درمانی اختصاصی/روح ا.. نخعی application/pdf
8.pdf
201 KB
رویکرد مدل‌سازی محاسباتی در برخورد با اعتیاد/امیر کوچک دزفولی application/pdf
9.pdf
242 KB
پیشنهاد راه‌اندازی دپارتمان علوم اعصاب بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز ملی مطالعات اعتیاد application/pdf
10.pdf
208 KB
به‌کارگیری روش تحریک مغناطیسی نواحی اختصاصی مغز جهت کنترل ولع مصرف مواد افیونی با تکنیک rTMS application/pdf
11.pdf
263 KB
طراحی و راه‌اندازی مرکز تصویربرداری ملکولی جهت شناسایی بیماری‌های مغز و سرطان‌ها در مراحل اولیه application/pdf
12.pdf
204 KB
بررسی تغییرات قطر نواحی مختلف قشر مخ در گروه‌های مختلف معتادین مواد افیونی application/pdf
13.pdf
263 KB
تکانشگری در افراد معتاد به مواد مخدر/دکتر علی فخرایی application/pdf
14.pdf
228 KB
سوء مصرف مواد در دختران و زنان/دکتر محمد محمدی application/pdf
15.pdf
210 KB
دوز متادون برای منزل: قانون در مقابل اخلاق/دکتر سعید کریمی application/pdf
16.pdf
263 KB
کاربرد ورزش در پیشگیری و درمان اعتیاد/دکتر مسعود حاجی رسولی application/pdf
17.pdf
202 KB
جزوات آموزشی برای بیماران؛ یادگیری زندگی بدون مواد مخدر/ژیلا محمدی application/pdf
18.pdf
170 KB
نظام خدمات درمان گیاهی اعتیاد در تهران/دکتر آفرین رحیمی‌موقر application/pdf
19.pdf
230 KB
مقایسه روابط ولی ـ فرزندی در زنان معتاد و غیر معتاد استان تهران/رحم خدا جوادی application/pdf
20.pdf
185 KB
بررسی اثرات مسمومیت باترامادول در بخش اورژانس/دکتر محمدرضا فیاض نوری application/pdf
21.pdf
261 KB
مروری بر مشاوره رفتاری سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر/حمیدرضا طاهری‌نخست application/pdf
22.pdf
223 KB
تاریخچه تریاک در شعر و ادب فارسی/دکتر هوشنگ نظری application/pdf
23.pdf
215 KB
رویکرد عصبی و شناختی به ولع مصرف مواد افیونی/دکتر حامد اختیاری application/pdf
24.pdf
199 KB
مانیتورینگ قلبی در بیماران تحت درمان با متادون/دکتر علیرضا نوروزی application/pdf
25.pdf
160 KB
روش‌های پژوهش کیفی در حوزه اعتیاد/مصطفی زارعان application/pdf
26.pdf
238 KB
تازه‌های خبری و پژوهشی اعتیاد application/pdf
27.pdf
161 KB
معرفی کنگره‌های جدید پیش رو سوء مصرف مواد و اعتیاد در جهان application/pdf
28.pdf
254 KB
کارگاه‌های یک ماهه مرکز ملی مطالعات اعتیاد application/pdf
29.pdf
155 KB
نشست‌های علمی هفتگی ستاد مبارزه با مواد مخدر application/pdf
30.pdf
124 KB
فعالیت‌های شبکه آزمایشگاههای ارزیابی شناختی در کنگره سال ۲۰۰ application/pdf
31.pdf
214 KB
کارگاه روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و ترکیبی در حوزه اعتیاد application/pdf
32.pdf
175 KB
فعالیت‌های مرکز گذری خانهٔ خورشید application/pdf
33.pdf
159 KB
کنگره بین‌المللی کاهش آسیب ۲۰۰۸ اسپانیا application/pdf
34.pdf
148 KB
کارگاه کاهش آسیب در زندان‌ها، قطب آموزشی کاهش آسیب خاورمیانه و شمال آفریقا application/pdf
35.pdf
168 KB
اتحاد درمانی بیمار در مقابل اتحاد درمانی درمانگر: ادراک کدامیک از این مساله مهم است/عیسی حکمتی application/pdf
36.pdf
210 KB
مراجعین درمانی وابسته به هروئین تزریقی و استنشاقی: ویژگی‌ها و پیامد درمان/دکتر آتوسا فرمند application/pdf
37.pdf
242 KB
تاثیر طب سوزنی در مرحله نهایی سم زدایی معتادین به هروئین/مریم اصل ذاکر application/pdf
38.pdf
254 KB
مقاله انگلیسی application/pdf
39.PDF
225 KB

فصلنامه اعتیاد

مدیر مسئول: دکتر آذرخش مکری

سردبیر: دکتر حامد اختیاری

مدیران اجرایی: پریسا نادری ـ نسیم نورافکن

تلفن: ۵۵۴۲۱۱۷۷

سایت اختصاصی: www.JournalofAddiction.com

نشانی الکترونیک: [email protected]