اعتیاد ـ شماره ۳, بهار ۱۳۸۷

▪ ده نکته مهم در طراحی و اجرای پژوهش درحوزه اعتیاد در ایران ▪ بررسی تغییرات قطر نواحی مختلف قشر مخ در گروه های مختلف معتادین مواد افیونی ▪ سوء مصرف مواد در دختران و زنان

▪ سرمقاله: نیاز فوری به تقویت مداخلات روان‌شناختی در مراکز درمانی کشور/دکتر آذرخش مکری: ص ۲

▪ سخن سردبیر: اعتیاد به‌عنوان یک بیماری مغزی، محور پیشنهادی جهت پژوهش‌های علوم اعصاب در کشور/دکتر حامد اختیاری: ص ۳

▪ ده نکته مهم در طراحی و اجرای پژوهش درحوزه اعتیاد در ایران/دکتر حامد اختیاری: ص ۵

▪ بررسی اختلالات چالاکی حرکتی در معتادین اپیوئیدی و تاثیرات درمان نگهدارنده با متادون/دکتر هومن صفایی: ص ۸

▪ مداخله در مغز بیماران معتاد، افق‌های آینده درمان اعتیاد با TMS/دکتر هومن صفایی: ص ۱۴

▪ کاربردهای نوین الکتروانسفالوگرافی کمی در شناخت و درمان اعتیاد/مهدیه جاجرودی: ص ۱۸

▪ کورتیکومتری؛ راهکاری نوین در بررسی تاثیر انواع مواد بر مراکز مختلف مغزی/حبیب گنجگاهی: ص ۲۲

▪ ژنتیک مولکولی، انقلابی در شناسائی علل اعتیاد و روش‌های درمانی اختصاصی/روح ا.. نخعی: ص ۲۴

▪ رویکرد مدل‌سازی محاسباتی در برخورد با اعتیاد/امیر کوچک دزفولی: ص ۳۰

▪ پیشنهاد راه‌اندازی دپارتمان علوم اعصاب بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز ملی مطالعات اعتیاد: ص ۳۳

▪ به‌کارگیری روش تحریک مغناطیسی نواحی اختصاصی مغز جهت کنترل ولع مصرف مواد افیونی با تکنیک rTMS: ص ۳۵

▪ طراحی و راه‌اندازی مرکز تصویربرداری ملکولی جهت شناسایی بیماری‌های مغز و سرطان‌ها در مراحل اولیه: ص ۴۱

▪ بررسی تغییرات قطر نواحی مختلف قشر مخ در گروه‌های مختلف معتادین مواد افیونی: ص ۴۵

▪ تکانشگری در افراد معتاد به مواد مخدر/دکتر علی فخرایی: ص ۵۰

▪ سوء مصرف مواد در دختران و زنان/دکتر محمد محمدی: ص ۵۴

▪ دوز متادون برای منزل: قانون در مقابل اخلاق/دکتر سعید کریمی: ص ۵۷

▪ کاربرد ورزش در پیشگیری و درمان اعتیاد/دکتر مسعود حاجی رسولی: ص ۶۰

▪ جزوات آموزشی برای بیماران؛ یادگیری زندگی بدون مواد مخدر/ژیلا محمدی: ص ۶۷

▪ نظام خدمات درمان گیاهی اعتیاد در تهران/دکتر آفرین رحیمی‌موقر: ص ۶۸

▪ مقایسه روابط ولی ـ فرزندی در زنان معتاد و غیر معتاد استان تهران/رحم خدا جوادی: ص ۷۲

▪ بررسی اثرات مسمومیت باترامادول در بخش اورژانس/دکتر محمدرضا فیاض نوری: ص ۷۸

▪ مروری بر مشاوره رفتاری سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر/حمیدرضا طاهری‌نخست: ص ۸۳

▪ تاریخچه تریاک در شعر و ادب فارسی/دکتر هوشنگ نظری: ص ۸۷

▪ رویکرد عصبی و شناختی به ولع مصرف مواد افیونی/دکتر حامد اختیاری: ص ۹۰

▪ مانیتورینگ قلبی در بیماران تحت درمان با متادون/دکتر علیرضا نوروزی: ص ۹۷

▪ روش‌های پژوهش کیفی در حوزه اعتیاد/مصطفی زارعان: ص ۱۰۱

▪ تازه‌های خبری و پژوهشی اعتیاد: ص ۱۰۶

▪ معرفی کنگره‌های جدید پیش رو سوء مصرف مواد و اعتیاد در جهان: ص ۱۰۸

▪ کارگاه‌های یک ماهه مرکز ملی مطالعات اعتیاد: ص ۱۱۱

▪ نشست‌های علمی هفتگی ستاد مبارزه با مواد مخدر: ص ۱۱۲

▪ فعالیت‌های شبکه آزمایشگاههای ارزیابی شناختی در کنگره سال ۲۰۰۸: ص ۱۱۳

▪ کارگاه روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و ترکیبی در حوزه اعتیاد: ص ۱۱۵

▪ فعالیت‌های مرکز گذری خانهٔ خورشید: ص ۱۱۶

▪ کنگره بین‌المللی کاهش آسیب ۲۰۰۸ اسپانیا: ص ۱۱۸

▪ کارگاه کاهش آسیب در زندان‌ها، قطب آموزشی کاهش آسیب خاورمیانه و شمال آفریقا: ص ۱۱۹

▪ اتحاد درمانی بیمار در مقابل اتحاد درمانی درمانگر: ادراک کدامیک از این مساله مهم است/عیسی حکمتی: ص ۱۲۰

▪ مراجعین درمانی وابسته به هروئین تزریقی و استنشاقی: ویژگی‌ها و پیامد درمان/دکتر آتوسا فرمند: ص ۱۲۳

▪ تاثیر طب سوزنی در مرحله نهایی سم زدایی معتادین به هروئین/مریم اصل ذاکر: ص ۱۲۸

▪ مقاله انگلیسی

عنوان فایل
سرمقاله: نیاز فوری به تقویت مداخلات روان‌شناختی در مراکز درمانی کشور/دکتر آذرخش مکری application/pdf
1.pdf
94 KB
دانلود
سخن سردبیر: اعتیاد به‌عنوان یک بیماری مغزی، محور پیشنهادی جهت پژوهش‌های علوم اعصاب در کشور/دکتر حامد اختیاری application/pdf
2.pdf
139 KB
دانلود
ده نکته مهم در طراحی و اجرای پژوهش درحوزه اعتیاد در ایران/دکتر حامد اختیاری application/pdf
3.pdf
227 KB
دانلود
بررسی اختلالات چالاکی حرکتی در معتادین اپیوئیدی و تاثیرات درمان نگهدارنده با متادون/دکتر هومن صفایی application/pdf
4.pdf
156 KB
دانلود
مداخله در مغز بیماران معتاد، افق‌های آینده درمان اعتیاد با TMS/دکتر هومن صفایی application/pdf
5.pdf
266 KB
دانلود
کاربردهای نوین الکتروانسفالوگرافی کمی در شناخت و درمان اعتیاد/مهدیه جاجرودی application/pdf
6.pdf
174 KB
دانلود
کورتیکومتری؛ راهکاری نوین در بررسی تاثیر انواع مواد بر مراکز مختلف مغزی/حبیب گنجگاهی application/pdf
7.pdf
235 KB
دانلود
ژنتیک مولکولی، انقلابی در شناسائی علل اعتیاد و روش‌های درمانی اختصاصی/روح ا.. نخعی application/pdf
8.pdf
201 KB
دانلود
رویکرد مدل‌سازی محاسباتی در برخورد با اعتیاد/امیر کوچک دزفولی application/pdf
9.pdf
242 KB
دانلود
پیشنهاد راه‌اندازی دپارتمان علوم اعصاب بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز ملی مطالعات اعتیاد application/pdf
10.pdf
208 KB
دانلود
به‌کارگیری روش تحریک مغناطیسی نواحی اختصاصی مغز جهت کنترل ولع مصرف مواد افیونی با تکنیک rTMS application/pdf
11.pdf
263 KB
دانلود
طراحی و راه‌اندازی مرکز تصویربرداری ملکولی جهت شناسایی بیماری‌های مغز و سرطان‌ها در مراحل اولیه application/pdf
12.pdf
204 KB
دانلود
بررسی تغییرات قطر نواحی مختلف قشر مخ در گروه‌های مختلف معتادین مواد افیونی application/pdf
13.pdf
263 KB
دانلود
تکانشگری در افراد معتاد به مواد مخدر/دکتر علی فخرایی application/pdf
14.pdf
228 KB
دانلود
سوء مصرف مواد در دختران و زنان/دکتر محمد محمدی application/pdf
15.pdf
210 KB
دانلود
دوز متادون برای منزل: قانون در مقابل اخلاق/دکتر سعید کریمی application/pdf
16.pdf
263 KB
دانلود
کاربرد ورزش در پیشگیری و درمان اعتیاد/دکتر مسعود حاجی رسولی application/pdf
17.pdf
202 KB
دانلود
جزوات آموزشی برای بیماران؛ یادگیری زندگی بدون مواد مخدر/ژیلا محمدی application/pdf
18.pdf
170 KB
دانلود
نظام خدمات درمان گیاهی اعتیاد در تهران/دکتر آفرین رحیمی‌موقر application/pdf
19.pdf
230 KB
دانلود
مقایسه روابط ولی ـ فرزندی در زنان معتاد و غیر معتاد استان تهران/رحم خدا جوادی application/pdf
20.pdf
185 KB
دانلود
بررسی اثرات مسمومیت باترامادول در بخش اورژانس/دکتر محمدرضا فیاض نوری application/pdf
21.pdf
261 KB
دانلود
مروری بر مشاوره رفتاری سوء مصرف مواد و رفتارهای پر خطر/حمیدرضا طاهری‌نخست application/pdf
22.pdf
223 KB
دانلود
تاریخچه تریاک در شعر و ادب فارسی/دکتر هوشنگ نظری application/pdf
23.pdf
215 KB
دانلود
رویکرد عصبی و شناختی به ولع مصرف مواد افیونی/دکتر حامد اختیاری application/pdf
24.pdf
199 KB
دانلود
مانیتورینگ قلبی در بیماران تحت درمان با متادون/دکتر علیرضا نوروزی application/pdf
25.pdf
160 KB
دانلود
روش‌های پژوهش کیفی در حوزه اعتیاد/مصطفی زارعان application/pdf
26.pdf
238 KB
دانلود
تازه‌های خبری و پژوهشی اعتیاد application/pdf
27.pdf
161 KB
دانلود
معرفی کنگره‌های جدید پیش رو سوء مصرف مواد و اعتیاد در جهان application/pdf
28.pdf
254 KB
دانلود
کارگاه‌های یک ماهه مرکز ملی مطالعات اعتیاد application/pdf
29.pdf
155 KB
دانلود
نشست‌های علمی هفتگی ستاد مبارزه با مواد مخدر application/pdf
30.pdf
124 KB
دانلود
فعالیت‌های شبکه آزمایشگاههای ارزیابی شناختی در کنگره سال ۲۰۰ application/pdf
31.pdf
214 KB
دانلود
کارگاه روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و ترکیبی در حوزه اعتیاد application/pdf
32.pdf
175 KB
دانلود
فعالیت‌های مرکز گذری خانهٔ خورشید application/pdf
33.pdf
159 KB
دانلود
کنگره بین‌المللی کاهش آسیب ۲۰۰۸ اسپانیا application/pdf
34.pdf
148 KB
دانلود
کارگاه کاهش آسیب در زندان‌ها، قطب آموزشی کاهش آسیب خاورمیانه و شمال آفریقا application/pdf
35.pdf
168 KB
دانلود
اتحاد درمانی بیمار در مقابل اتحاد درمانی درمانگر: ادراک کدامیک از این مساله مهم است/عیسی حکمتی application/pdf
36.pdf
210 KB
دانلود
مراجعین درمانی وابسته به هروئین تزریقی و استنشاقی: ویژگی‌ها و پیامد درمان/دکتر آتوسا فرمند application/pdf
37.pdf
242 KB
دانلود
تاثیر طب سوزنی در مرحله نهایی سم زدایی معتادین به هروئین/مریم اصل ذاکر application/pdf
38.pdf
254 KB
دانلود
مقاله انگلیسی application/pdf
39.PDF
225 KB
دانلود

فصلنامه اعتیاد

مدیر مسئول: دکتر آذرخش مکری

سردبیر: دکتر حامد اختیاری

مدیران اجرایی: پریسا نادری ـ نسیم نورافکن

تلفن: ۵۵۴۲۱۱۷۷

سایت اختصاصی: www.JournalofAddiction.com

نشانی الکترونیک: JournalofAddiction@gmail.com