▪ بررسی مناطق فرونشست در ایران با استفاده از روش ترازیابی دقیق ▪ سامانه فرانسوی تعیین موقعیت دقیق و مدار ماهواره ها ▪ اخبار و تازه های فن آوری

▪ سرمقاله / مهندس سیدبهداد غضنفری ( سردبیر ): ص ۴

▪ بررسی مناطق فرونشست در ایران با استفاده از روش ترازیابی دقیق / مهندس معصومه آمیغ پی ، مهندس سیاوش عربی ، مهندس علی طالبی ، دکتر یحیی جمور: ص ۵

▪ سامانه فرانسوی تعیین موقعیت دقیق و مدار ماهواره ها / گردآوری : مهندس محمد سرپولکی: ص ۱۷

▪ تشخیص شکل سطح نوزادان تازه متولد شده به روش فتوگرامتری و هم ترازی با پرتونگاری / مترجم:مهندس رقیه فتحی الماس: ص ۲۲

▪ نرم افزارهای متن باز و ائتلاف اطلاعات مکانیباز / مترجم:گردآوری : مهندس محمد سرپولکی: ص ۲۸

▪ آموزش / تهیه و تنظیم : دکترعلیرضا قراگوزلو: ص ۳۴

▪ گفتگو / تهیه کننده : محسن رخش خورشید: ص ۳۶

▪ اخبار و تازه های فن آوری / مترجم:دکتر یحیی جمور: ص ۳۹

▪ معرفی کتاب: ص ۴۳

▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۶

نقشه‌برداری

مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور

سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری

نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور

صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵

تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)

دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰

پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir

نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir