بندر و دریا ـ سال بیست و هفتم، شماره ۵۴ (پیاپی ۱۸۹)، اردیبهشت ۱۳۹۱

▪ ایمنی دریاها پس از یکصد سال ▪ ارزیابی تحولات ساختاری حمل و نقل دریایی کشور ▪ تاثیرات رونق اقتصادی در حمل و نقل دریایی

▪ ایمنی دریاها پس از یکصد سال: ص ۲۰
▪ پیام مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به همایش بیستم ارگان های دریایی: ص ۲۱
▪ دبیر بیستمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی: ص ۲۲
▪ مراسم یادبود یکصدمین سالگرد فاجعه تایتانیک: ص ۲۳
▪ ارزیابی تحولات ساختاری حمل و نقل دریایی کشور: ص ۲۴
▪ همگرایی جامعه جهانی در تدوین قوانین ایمنی دریانوردی: ص ۲۸
▪ تحقق آرمان های توسعه دریایی با محوریت نیروی انسانی متخصص: ص ۳۲
▪ نقش ممتاز همایش ارگان های دریایی در رفع تنگناها: ص ۳۶
▪ طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی: ص ۳۸
▪ تاثیرات رونق اقتصادی در حمل و نقل دریایی: ص ۴۰
▪ اجرای مدل های بازشناخته شده بین المللی در سواحل کشور: ص ۴۲
▪ از پیشنهادهای شعارگونه پرهیز کنیم: ص ۴۴
▪ الزام صنعت دریایی کشور برای حفظ محیط زیست دریا: ص ۴۸
▪ در صنعت دریانوردی قوانین دوران بحران اعمال شود: ص ۵۶
▪ ایجاد مزیت های رقابتی و ورود به بازارهای جدید: ص ۵۸
▪ همایش ارگان های دریایی کشور؛ از دهه شصت تا کنون / دکتر علی شفائی هریس: ص ۶۲
▪ گزارش کمیته علمی بیستمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور / حسین عباس نژاد: ص ۶۶
▪ از تایتانیک تا کوستاکونکوردیا / مترجم: احسان اسماعیلی: ص ۶۸
▪ تصویر تدابیر ایمنی کشتی های کروز مدرن: ص ۷۰
▪ تایتانیک و کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد در دریا (سولاس): ص ۷۲
▪ اشیای بدست آمده از تایتانیک متعلق به کیست؟: ص ۷۴
▪ سرنوشت کشتی ایتالیایی رافایل در آب های جنوبی ایران / سولماز ایمانی: ص ۷۶
▪ تاریخچه مختصری از آیمو: ص ۷۸
▪ معرفی اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه ها IAPH: ص ۸۰
▪ انجمن بین المللی زیر ساخت های حمل و نقل آبی PIANC: ص ۸۴
▪ انجمن بین المللی ناخدایان دریا: ص ۸۵
▪ انجمن بین المللی سلامت و بهداشت دریا: ص ۸۶
▪ سازمان های بنادر و دریانوردی اروپا: ص ۸۷
▪ نقش خستگی در سوانح دریایی / ماندانا منصوریان: ص ۸۸
▪ سیستم جامعه بندری / قاسم جنامی: ص ۹۶
▪ الگویی مفهومی برای کانون تفکر ارگان های دریایی / سعید دمیرچی،داریوش میربلوکی: ص ۱۰۲
▪ نقش فزاینده کشورهای در حال توسعه در صنعت حمل ونقل دریایی / نادر جعفری، کاپیتان علی عزتی: ص ۱۰۸
▪ زنان و فرصت های شغلی در حمل و نقل دریایی / زهرا سندالی: ص ۱۱۶
▪ تایلند به فکر هاب شدن در حوزه جنوب شرقی آسیا: ص ۱۲۳
▪ جدیدترین سوپرتانکرهای دوگانه سوز تولید می شود: ص ۱۲۴
▪ نخستین سوپریاکت با آلودگی صفر دی اکسیدکربن: ص ۱۲۵
▪ ثبت کشتی ها با پرچم کشورهای با تسهیلات بهتر: ص ۱۲۶
▪ قابلیت های نهفته در اقتصاد دریا: ص ۱۲۸
▪ رایانه و صنعت دریانوردی: ص ۱۲۹
▪ سیستم جدید توزین برای جرثقیل های بنادر: ص ۱۳۰
▪ گورستان کشتی های موریتانی: ص ۱۳۱
▪ دریای خزر و مشکلات نظامی و اقتصادی آن: ص ۱۳۲