بندر و دریا ـ سال بیست و ششم، شماره ۴۸ (پیاپی ۱۸۳)، مهر ۱۳۹۰

▪ افزایش سهم ترانزیت ایران با بهره مندی از توان و تجربه بخش خصوصی ▪ توسعه همکاری ها، ارتقای ظرفیت ها ▪ سازمان بنادر و دریانوردی تنها حامی صنایع دریایی کشور

▪ تاکید مهندس نیکزاد بر تسریع در روند توسعه ی بندر چابهار: ص ۱۰
▪ افزایش سهم ترانزیت ایران با بهره مندی از توان و تجربه بخش خصوصی: ص ۱۱
▪ توجه ویژه به اقتصاد ساحلی در سال جهاد اقتصادی: ص ۱۲
▪ اجرای طرح های بنیادین برای توسعه ی مسافرت های دریایی: ص ۱۷
▪ عضویت اعضای کریدور تراسیکا در موافقت نامه حمل و نقل چند وجهی: ص ۲۰
▪ پایش هوایی ایمنی و آلودگی دریایی در بنادر ایران: ص ۲۲
▪ توسعه همکاری ها، ارتقای ظرفیت ها: ص ۲۶
▪ به تدریج از حالت تک ساختاری خارج می شویم: ص ۲۷
▪ دفاع از منافع ملی در کنفرانس دوسالانه ی دریایی قبرس / علی اکبر مرزبان: ص ۳۰
▪ آمادگی کامل سازمان بنادر برای اجرای دومین ممیزی سازمان جهانی دریانوردی: ص ۳۱
▪ سازمان بنادر و دریانوردی تنها حامی صنایع دریایی کشور / تهیه و تنظیم: سکینه صارمی: ص ۳۲
▪ حضور علمی و اکتشافی جمهوری اسلامی ایران در آب های بین المللی / تهیه وتنظیم: منوچهر محمدی: ص ۳۵
▪ دو هدف دو ماموریت و دو مسئولیت / تهیه و تنظیم: مسعود عباس زاده: ص ۳۸
▪ آموزش تخصصی کاربردی مدیریت دانش و انتقال تجربیات / تهیه و تنظیم: ابراهیم زارع: ص ۴۲
▪ الزامات پوشش خلاهای ایمنی در بندر: ص ۴۵
▪ رویدادهای دریایی ایران: ص ۴۸
▪ لزوم برنامه ریزی استراتژیک و فرایند پیاده سازی آن / نرجس خاتون مرادی ، علیرضا قاسمی: ص ۵۲
▪ جهش آگاهانه اقتصادی با بهره مندی از تمهیدات مدیریتی / تهیه و تنظیم: جهانگیر نجاتی: ص ۵۶
▪ ضرورت افزایش بهره وری دروازه ی اقتصادی ایران / تهیه و تنظیم: محمد حکیمیان: ص ۵۸
▪ پورت اپراتورهای کانتینری برتر جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی / اله مراد عفیفی پور، بهزاد الصفی: ص ۶۰
▪ نجات کشتی های مغروق / عبدالرضا باباخانی، علیرضا احمدی، نگار دیسی: ص ۶۴
▪ حمل و نقل دریایی گاز طبیعی مایع شده / تهیه و تنظیم: حمیدرضا خدادادی دیدانی: ص ۷۲
▪ هزینه یابی بر مبنای فعالیت / تهیه و تنظیم: شهاب الدین بچاری: ص ۷۶
▪ نقش انتقالات در مناسبات استراتژیک اقتصادی و سیاسی: ص ۷۸
▪ مدیریت ارتباط با مشتری سیار / دکتر رضا اکبریان، مهدیه رزم پور: ص ۸۴
▪ رویدادهای دریایی جهان: ص ۹۰
▪ برخورداری ازحس مشترک در مواجهه با شرایط دشوار / مترجم: نوروز محمدخانی: ص ۹۲
▪ بنادر، سرحلقه ی زنجیره ی تامین: ص ۹۴
▪ ایده های جاه طلبانه برای تبدیل شدن به قطب منطقه ای دریانوردی: ص ۹۶
▪ رویدادهای بنادر کشور: ص ۹۸
▪ صدای دریا به گوش می رسد: ص ۱۰۸