▪ بررسی مکانیزم های قالی بر پایه گلیم و جاجیم ▪ عوامل شکل گیری طرح در فرش قشقایی ▪ رنگرزی در اصفهان

▪ سرمقاله: ص ۲

▪ بررسی مکانیزم‌های قالی بر پایه گلیم و جاجیم/سمیه صالحی: ص ۳

▪ هفدهمین نمایشگاه فرش فرصتی برای تعامل: ص ۶

▪ یاد استاد/امید بنام: ص ۹

▪ نمایشگاه؛ فضای رقابتی فرش: ص ۱۰

▪ عوامل شکل‌گیری طرح در فرش قشقایی/نفیسه کریوانی: ص ۱۲

▪ قالی تیموری نگین دستبافته‌های چارایماق/عبدا... احراری: ص ۱۶

▪ اخبار فرش: ص ۲۰

▪ خلق یک بنیاد برای دانش‌آموختگان: ص ۲۲

▪ رنگرزی در اصفهان/سیدمهدی یوسفیان مقدم: ص ۲۷

▪ نحوه سفیدگری خامه پشمی مورد مصرف در فرش دستباف/سیدوحید ویسیان: ص ۳۲

ماهنامه ٔ فرهنگی، اقتصادی قالی ایران

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: نصرالله محمودزاده

مدیر داخلی: آزاده دالائی

آدرس: اتوبان کردستان ضلع جنوبی ونک پارک خیابان علیخانی ۲۰ متری گلستان دوازده متری سوم پلاک ۳

تلفن: ۸۸۶۰۰۱۷۶

تهران صندوق پستی: ۱۵۷۱ ـ ۱۳۴۴۵