▪ سالشمار زندگی و آثار بهرام بیضائی ▪ نگاهی کوتاه به استعاره ی تن پوشی و بدل پوشی در نمایش نامهٔ ”ندبه“ ▪ افرا در انتظار

▪ یادداشت سردبیر/ علی دهباشی: ص ۳

▪ درباره این ویژه‌نامه/ حمید امجد: ص ۵

▪ برای زادروز بهرام بیضائی/ اکبر رادی: ص ۱۰

▪ برای زادروز بهرام بیضایی در سوگ اکبر رادی: ص ۱۲

▪ سالشمار زندگی و آثار بهرام بیضائی: ص ۱۵

▪ وقتی از تئاتر حرف می‌زنیم... تکه‌هائی از سه گفت‌وگو با بهرام بیضائی: ص ۳۰

▪ ترک غوغای دکان داران/ گفتگو با هژیر داریوش: ص ۳۶

▪ بهرام بیضائی؛ آثار اولیه/ ژیزل کاپوشینسکی/ بابک تبرّایی: ص ۴۳

▪ بهرام بیضائی؛ نمایشنامه‌نویس/ محمدرحمانیان: ص ۵۳

▪ بیضائی ناشناخته/ محمد چرم‌شیر: ص ۶۵

▪ بیضائی معاصر/ حمید امجد: ص ۷۱

▪ بهرام بیضائی، گنوستی سیسم مدرن و کاربرد اجتماعی/ دکتر بهرام جاسمی: ص ۸۱

▪ بازی برای بیضایی/ رضا کیانیان: ص ۸۹

▪ ”چهار صندوق“ در پرتو رویدادهای تاریخی ایران (دهه‌های بیست تا چهل)/ افشین هاشمی: ص ۹۹

▪ نگاهی کوتاه به استعاره‌ی تن‌پوشی و بدل‌پوشی در نمایش‌نامهٔ ”ندبه“/ فارس باقری: ص ۱۱۹

▪ درس‌های ”سهراب‌کُشی“/ محمدچرم‌شیر: ص ۱۲۹

▪ از جهان پاکان در پی اصل گم شده/ حمید امجد: ص ۱۳۷

▪ میزگرد تئاتر دربارهٔ ”میراث“ و ”ضیافت“: ص ۱۶۵

▪ پرسشی به‌نام ”مرگ یزدگرد“/ رضا براهنی: ص ۱۸۹

▪ سینما و تئاتر بدون تجربه کردن می‌میرند/ حمید امجد و احمد پایداری: ص ۱۹۹

▪ بانو آئویی چالش بنیادین هستی/ شهرام جعفری‌نژاد: ص ۲۱۷

▪ کارنامهٔ بندراز بیدخش سخندانی و زیبائی/ ایرج کریمی: ص ۲۲۵

▪ درنگی بر دو تئاتر از بهرام بیضائی/ حمید امجد: ص ۲۳۱

▪ بازاندیشی جهان کهن/ حمید امجد: ص ۲۴۷

▪ شب هزار و یکم ملتی که تا قصه می‌گوید، زنده است/ شهرام جعفری: ص ۲۶۵

▪ در توضیح سیاسی نبودن/ محمد رحمانیان: ص ۲۸۷

▪ افرا در انتظار/ مژده شمسائی: ص ۲۹۷

▪ درس‌های ”افرا“/ محمد رحمانیان: ص ۳۰۱

▪ روایتگری قصه در ”افرا“/ اصغر عبداللهی: ص ۳۰۷

▪ یادداشتی بر نمایش‌نامهٔ ”افرا؛ یا روز می‌گذرد“ رساله در باب نجات/ محمد رضائی‌راد: ص ۳۱۷

▪ دربارهٔ بازی در نمایش ”افرا“/ افشین هاشمی: ص ۳۲۷

▪ گفتگو با بیضائی دربارهٔ افرا/ حمید امجد: ص ۳۳۷

فصل‌نامه تخصصی ادبیات نمایشی سیمیا

سردبیر: علی دهباشی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ابوالفضل نجاری

نشانی ارسال نامه‌ها و مقالات: تهران ـ صندوق پستی: ۱۱۴ـ۱۵۶۵۵

تلفن: ۸۸۳۰۵۶۱۵

موبایل: ۰۹۱۲۱۳۰۰۱۴۷

فاکس: ۸۸۹۵۸۶۹۷

پست الکترونیک برای مکاتبه با سردبیر: dehbashi.ali@gmail.com