▪ خرما, غذا و دوا ▪ همزیستی با گیاهان ▪ علف کش ها و اثرات آن بر محیط زیست

▪ آغاز سخن: ص ۴

▪ رخدادها: ص ۵

▪ کشاورزی زیستی: ص ۱۱

▪ استفاده از عصاره برگهای زیتون برای پایداری روغن های نباتی / هادی مهدویان مهر، محمدحسین حداد خداپرست: ص ۱۶

▪ خرما، غذا و دوا / زهرا صالحی: ص ۲۱

▪ نقش تشکل ها و نظام های بهره برداری در بهبود الگوی کشت / اعظم مهدیه: ص ۲۶

▪ همزیستی با گیاهان: ص ۳۲

▪ ذرت ، زراعتی با قابلیت فرآوری و صادرات / اسماعیل پورکاظم: ص ۳۵

▪ آبخوان و آبخوان داری / دکتر محمدرضا به نیا: ص ۴۱

▪ علف کش ها و اثرات آن بر محیط زیست / محسن عمرانی، وحید خسروی: ص ۴۵

▪ راندمان مصرف کود در ایران / مهدی صادق پور مروی: ص ۵۱

▪ شناخت خواص گیاهان دارویی: ص ۵۶

سرزمین سبز

ماهنامه اقتصادی

تحلیلی، خبری، اطلاع‌رسانی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شاپور شاپوری‌تهرانی

دبیر اجرائی: اکبر الهیار

نشانی: تهران ـ خیابان جمال‌زاده جنوبی ـ پلاک ۱۲۶ ـ واحد ۱۹

صندوق پستی ۷۸۳۸ ـ ۱۴۱۵۵

تلفن: ۶۶۹۰۴۷۲۲ ـ ۸۸۲۷۱۸۳۳ ـ ۶۶۹۰۶۵۹۱ ـ ۸۸۲۴۵۵۶۰

دورنگار: ۸۸۲۸۱۶۴۶

پست الکترونیکی: SarzamineSabz_m@yahoo.com