▪ کار تمام نشده می توان حرکت کرد ▪ زراعت چغندر قند برگ زنی به جای سرزنی ▪ راهکارهای کاهش هزینه های تولید رفع گلوگاه ها و افزایش ظرفیت

▪ کار تمام نشده می توان حرکت کرد/ محمدصادق جنان صفت: ص ۲

▪ الکتریسیته زیستی: منبع روز افزون درآمد / لئوناردو کایر فیلهو؛ مترجم: دکتر محمد حجت الاسلامی: ص ۳

▪ پیشرفت های حاصل شده در زراعت چغندر قند در روسیه / مترجم: مجتبی سلیمانی سه دهی: ص ۷

▪ صنعت قند چغندری در ژاپن و چین : مروری بر تولید ، تجارت و مصرف شکر / پیتر بوزانل؛ مترجم: دکتر اباذر رجبی: ص ۹

▪ زراعت چغندر قند برگ زنی به جای سرزنی؟ / دکتر اولاف رولر؛ مترجم: دکتر رضا شیخ الاسلامی: ص ۱۳

▪ مطالعه زنجیره تامین صنعت شکر در کشور ترکیه با تاکید بر سیاست های دولت / مجتبی سلیمانی سه دهی: ص ۱۸

▪ راهکارهای کاهش هزینه های تولید رفع گلوگاه ها و افزایش ظرفیت / تهیه کننده: مهندس محمدحسین شاه کرمی راد: ص ۲۳

▪ نکات عملی برای سیلوی چغندر طولانی مدت در حاشیه مزارع چغندر کاری / اولاف رولر؛ مترجم: دکتر رضا شیخ الاسلامی: ص ۳۰

دوماهنامه صنایع قند ایران

موضوع: کشاورزی، شیمی و تکنولوژی صنایع قند

صاحب امتیاز: دفتر مشاوره و خدمات فنی و بازرگانی صنایع قند ایران

مدیر مسئول: مهندس رضا اخوان حیدری

مدیر اجرایی: مهندس آزاده رقابی

تلفن: ۸۸۹۶۵۷۱۵-۸۸۹۶۹۹۰۳-۸۸۹۶۴۲۶۰ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۹۶۹۰۵۵ (۰۲۱)

نشانی: تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان شهید گمنام، شماره ۲۳، طبقه دوم