دسته بندی ها چالش ها

پس از گذشت بیست و پنج سال تحولات پرفراز و فرود افغانستان به صحنه نخستین آزمون تحت عنوان رقابت های انتخاباتی برای كسب كسری ریاست جمهوری تبدیل شده است. صرف نظر از این كه الگوی نظام ریاستی آمریكا بتواند با مختصات افغانستان كه از پیچیدگی های قوی و قبیله ای خاص خود برخوردار است همخوانی داشته باشد یا خیر آنچه كه اكنون قابل ملاحظه است، رقابت ۱۸ نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است كه پس از دو بار به تعویق افتادن انتخابات، اكنون در قالب دسته بندی هایی كه خیلی شفاف به نظر نمی رسد می كوشند آرای مردم افغانستان را به سمت خود جلب كنند.